Panik - lämna sidan!

Våld & kränkningar

Alla har nog känt sig dåligt eller orättvist behandlade någon gång, eller sett någon annan bli det. Du har rätt att slippa våld och kränkningar, men om du råkar ut för det finns hjälp att få.

Innehåll - Våld och kränkningar

Nollning

Nollning är aktiviteter som elever i högre årskurser ordnar för nya elever på en skola. Oftast är nollning tänkt att vara ett roligt sätt att lära känna varandra på. Men nollning kan också handla om att du gör något kränkande mot någon eller själv tvingas göra något som inte känns bra.

Våld från vuxna i familjen

De som ska ta hand om dig får inte hota dig, kalla dig värdelös eller slå dig.

Stöd om du är utsatt

Här hittar du innehåll om hur du kan få stöd om du är utsatt.

Till toppen av sidan