Vad är hedersrelaterat våld och förtryck?

Hedersvåld och förtryck handlar om att det finns krav på att alla i familjen måste följa vissa regler, för att inte förstöra familjens rykte och anseende, dess heder. Alla oavsett kön eller sexuell läggning kan utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld.

En person som ser tveksam ut. Bakom honom syns siluetten av en klunga människor. Illustration.

Reglerna handlar framför allt om att kontrollera familjemedlemmarnas sexualitet på olika sätt. Det kan till exempel vara att vissa tycker att man inte ska ha en flick- eller pojkvän, ha tajta kläder eller vara med på sexualundervisningen i skolan, för att de är rädda för vad andra ska tycka.

De menar att om någon bryter mot reglerna eller om det börjar pratas illa om en familjemedlem, så kan det drabba familjen och släkten negativt. Det finns ofta ett starkt grupptryck från släktingar och landsmän i Sverige eller på andra ställen i världen.

Därför måste alla i familjen följa reglerna och undvika att få ett dåligt rykte. Om det börjar pratas illa om någon, eller någon bryter mot reglerna, kan familjen straffa den personen på olika sätt. Straffen är till för att visa för andra familjemedlemmar vad som gäller, men också för att man tror att familjen då ska få tillbaka sin heder.

Det kan till exempel handla om att man blir straffad genom utfrysning, isolering, skuld- och skambeläggning, förödmjukelse eller fysiskt våld. Man kan också tvingas straffa någon som inte följer vissa regler som finns i familjen eller gruppen.

Hedersvåld är inte kopplat till någon specifik religion eller något särskilt land. Det finns i alla samhällen och handlar ofta om traditioner och oskrivna regler som finns inom vissa grupper.

Mer på UMO