Panik - lämna sidan!

Nollning

Nollning är aktiviteter som elever i högre årskurser ordnar för nya elever på en skola. Oftast är nollning tänkt att vara ett roligt sätt att lära känna varandra på. Men nollning kan också handla om att du gör något kränkande mot någon eller själv tvingas göra något som inte känns bra.

En del skolor har ingen nollning alls, medan det är vanligare på andra. Det finns många berättelser om äldre elever som utsätter nya elever för taskig eller kränkande behandling vid skolstart. Du kanske är orolig för nollning om du är ny på en skola, men du har alltid rätt att inte vara med. Om du själv har varit med om en nollning när du var ny på en skola kanske du känner att du vill ”ge igen”, men du kan alltid välja bort att göra något oschyst mot någon annan. 

Du som nollar

Det kan vara svårt att säga nej till att vara med och nolla nya elever. Grupptrycket kan vara starkt och du vill kanske vara en i gänget.

Under nollningen kan det hända sånt som aldrig skulle vara okej i andra sammanhang. Elever kan tvingas att ta av sig kläderna, dricka alkohol eller annat som kan kännas nedsättande eller respektlöst. Vissa saker som kallas för tradition, kan vara ett brott eller våld och kränkningar, homofobisexuella trakasserier eller rasism.

Skolans ledning har ansvar för att nollningen är schyst om den är en del av skolans verksamhet. Du kan prata med någon i personalen på skolan om du vet att ni planerar att göra oschysta saker på nollningen. De flesta nya elever vill ha roligt och träffa nya vänner, snarare än att vara med om något förnedrande och kränkande.

Du som blir nollad

Det kan vara svårt att säga ifrån eller att du inte vill vara med om du är ny på en skola. Men du kan prata med någon i skolans personal om du är orolig att du ska behöva vara med om saker som inte känns bra. Det är deras ansvar att hjälpa dig.

Du har också alltid rätt att säga att du inte vill vara med. 

Skolan har ett ansvar

Om en elev behandlas illa och blir kränkt på skolan och om någon i personalen får reda på det, måste skolan göra något åt det. Det står i skollagen och diskrimineringslagen. I skollagen står också att skolorna har ansvar för kränkande behandling efter skoltid om den har att göra med skolans verksamhet.

Skolan ska arbeta för att alla elever ska trivas, känna sig trygga och ha samma rättigheter. Personalen ska göra sitt bästa för att du inte ska utsättas för något som kan vara kränkande. Skolan ska ha en plan för hur den arbetar för likabehandling och mot kränkningar. Ta alltid kontakt med en vuxen på skolan om något inte känns bra.

Även efter en nollning har skolan ansvar för att du som elev mår bra. Om en nollning har gjort att du till exempel inte vill gå till skolan längre, du behandlas illa för något du tvingats göra på en nollning eller för att du inte ville vara med, är det skolledningens ansvar att göra något åt det.

Du kan kontakta Barn- och elevombudet, BEO om du blir kränkt eller mobbad i skolan och inte får hjälp från din skola.

Förändra nollningen

Det finns många sätt att välkomna någon på som ger en bra sammanhållning och nya kompisar, utan att någon blir skrämd eller kränkt. I den likabehandlingsplan som ska finnas på skolan har du som elev rätt att vara med och tycka till. Om det inte redan står vilka regler som gäller för nollning på skolan kan du ta upp det med någon i skolans personal, så kan det skrivas in i likabehandlingsplanen.

Till toppen av sidan