Panik - lämna sidan!

Jag

När du får frågan "vem är du?" kanske du inte vet hur du ska svara. Det finns ju så många saker som gör dig till den du är. En del har du med dig från att du föddes. Andra påverkas av hur din familj är, hur du växer upp, vilka du umgås med och annat som du är med om. Alla de här sakerna är delar av din identitet. När du lär dig och är med om nya saker kan du förändras.

Innehåll - Jag

Självkänsla och blyghet

Här kan du hitta innehåll om självkänsla och blyghet.

Funktionsvariation

Här kan du hitta innehåll om funktionsvariationer.

Att vara adopterad

Vad det innebär att vara adopterad är olika för olika personer. En del funderar mycket på det och vill veta mer om sin bakgrund. Andra tänker nästan inte alls på att de är adopterade.

Allas lika värde

Alla människor är lika mycket värda. Det spelar ingen roll vad du har för religion, sexuell läggning eller vilket land du kommer ifrån. Du har samma rättigheter oavsett vilken färg du har på huden och oavsett vilken funktionsvariation du har.

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna handlar om att du ska kunna leva ett bra liv. Du har rätt till utbildning och sjukvård. Du har rätt att bli rättvist behandlad och rätt att fly till ett annat land om du är i fara.

Barnkonventionen

Barnkonventionen handlar bland annat om att unga under 18 år ska få vara trygga och kunna påverka sina liv.

Till toppen av sidan