Panik - lämna sidan!
Sexualbrott och sexuella trakasserier

Sexualbrott i familjen

Du har rätt att känna dig trygg i din familj. Det kan kännas svårt att berätta om du utsätts för sexualbrott i familjen. Men det finns flera ställen där du kan få hjälp.

En ung person som sitter och sneglar bakåt. Bakom honom syns en siluett av en person i en dörröppning. Illustration.
Det är bra att berätta för någon om du utsätt för sexualbrott i familjen, då kan du få hjälp och stöd.

Ingen i din familj får göra något sexuellt med dig

Du har rätt att känna dig trygg i din familj när du växer upp. Det står i FN:s barnkonvention.

Det är alltid olagligt att göra något sexuellt med någon som inte vill. Föräldrar, styvföräldrar, mor- eller farföräldrar eller andra vuxna i din familj får aldrig göra något sexuellt med dig. Det spelar ingen roll om du kände att du ville eller inte.

Syskon får inte göra något sexuellt med dig som du inte vill. Det är olagligt för syskon att ha slidsamlag, även om båda vill.

Läs mer: Våldtäkt, sexuella övergrepp och andra sexualbrott

Hur kan sexualbrott i familjen gå till?

Sexualbrott i familjen kan gå till på olika sätt. Det här är några saker som är vanliga:

  • Du som utsätts gör inte motstånd och berättar inte för någon om vad som hänt.
  • Den som utsätter dig säger att det är ditt fel eller att något dåligt kommer att hända om du berättar.
  • Du som utsätts försöker att inte tänka på det som har hänt, men tankarna kommer tillbaka hela tiden ändå.
  • Du som har utsatts kan ha glömt hur det gick till, men minnas igen långt senare.
  • Du blir utsatt många gånger under lång tid.

Det är ofta svårt att berätta

Det kan kännas svårt eller omöjligt att berätta att du har utsatts för sexualbrott av någon i din familj. Du kanske oroar dig för att ingen ska tro dig eller för att andra ska må dåligt om de får veta.

Det är viktigt att berätta

Det är svårt för många att berätta om övergrepp i familjen. Du kanske har varit tyst om vad du utsatts för länge. Men det är viktigt att du berättar för någon om vad du har varit med om.

Du kanske fortfarande utsätts eller är orolig för att det ska hända igen. Då behöver du hjälp för att bli trygg.

Det är bra att berätta även om det gått lång tid sen du utsattes. Försök att prata med en kompis, en förälder eller någon annan vuxen du litar på. Ge inte upp om det inte känns bra första gången du berättar.

Det finns hjälp om du mår dåligt

Du har alltid rätt att få hjälp. Det spelar ingen roll om det var längesen du utsattes. Det här är några ställen där du kan få hjälp:

Vårdpersonal har tystnadsplikt och får inte sprida det du berättar, men de kan behöva berätta vissa saker till andra som hjälper dig. De kan också behöva ta kontakt med socialtjänsten om du är i fara. 

Läs mer om sekretess och tystnadsplikt.

Det är bra att göra en polisanmälan

En åklagare kan utreda vad som har hänt om du eller någon annan gör en polisanmälan. Det kan leda till att den eller de som har utsatt dig döms. Det är bra att göra en polisanmälan så fort som möjligt. Då är det lättare att säkra bevis. Men du kan göra en polisanmälan även om det gått fler år sedan du utsattes.

Du kan få hjälp att göra en polisanmälan. Till exempel på en ungdomsmottagning, av en vuxen i skolan eller på en vårdcentral. 

Mer på UMO

Sexualbrott och sexuella trakasserier

Innehåll om sexualbrott och sexuella trakasserier.

Artikel

Åldersgräns för sex

Du kanske har hört att du blir byxmyndig när du fyller 15 år. Det handlar om lagar som ska skydda barn och unga från att bli sexuellt utnyttjade. Därför är det förbjudet att ha sex med någon som är yngre än 15 år.

Artikel

Barnkonventionen

Barnkonventionen handlar bland annat om att unga under 18 år ska få vara trygga och kunna påverka sina liv.

Artikel

Socialtjänsten

Du ska få hjälp av socialtjänsten om du behöver det. Du kan till exempel få hjälp om du inte kan känna dig trygg hemma eller har problem med droger.

Till toppen av sidan