Panik - lämna sidan!

Är familjens heder viktig för dig?

Alla har rätt att leva sina liv som de vill, och du har rätt att slippa ta ansvar för vad dina syskon gör. Du ska inte behöva övervaka eller kontrollera någon. Det finns hjälp att få om det är för svårt att prata direkt med din familj.

Två personer, den ena står mot en vägg med ansiktet nedåt, den andra som är längre står nära mittemot, lutad med ena handen mot väggen.

En del personer måste kontrollera sina syskon eller andra släktingar, för att familjen eller släkten är orolig att det ska börja gå dåliga rykten om dem.

Det kan till exempel betyda att du gör något av detta:

 • Håller koll på vad en person gör och vem hen träffar, och berättar för andra i släkten om någonting verkar konstigt. Till exempel om någon har en pojkvän eller flickvän.
 • Håller koll på vad en person har på sig för kläder eller har för kompisar.
 • Hotar eller är våldsam mot någon som släkten tycker bryter mot reglerna.
 • Hotar eller är våldsam mot någon som familjen tycker förstör deras rykte.

Det kallas hedersrelaterat våld och förtryck. Vet du eller tror du att du är med och utsätter någon för det? Då kan du fundera över det här:

 • Håller du med om de regler som finns i familjen?
 • Hur tror du att det känns för den som blir kontrollerad?
 • Skulle du vilja att det var på något annat sätt? Hur kan du ändra situationen?

Du kan få hjälp att ändra situationen

Det kan vara svårt att ändra någonting själv. Här är några förslag på vad du kan göra:

 • Prata direkt med din familj eller släkt om hur du känner, om det går. Kanske finns det fler som tycker att situationen är dålig.
 • Be någon annan vuxen som du litar på om hjälp. Det kan vara en kompis föräldrar, någon på en ungdomsmottagning eller i skolan.
 • Kontakta en organisation som hjälper unga som har det som du. Många som jobbar på de här organisationerna har varit med om samma sak. Här är en lista med ställen du kan kontakta.
 • Kontakta polisen om någon vill tvinga dig eller någon annan att göra något brottsligt. Ring 112 om det är akut. Ring 114 14 om det inte är akut. Du ringer +46 77 114 14 om du är utomlands.

Det kan vara brottsligt att kontrollera någon

Alla människor har rätt att leva sitt eget liv som de vill. Ingen får kontrollera någon annan, och ingen får tvinga dig att kontrollera någon.

Det finns en risk att du gör någonting brottsligt, om du hjälper till att kontrollera någon. Du begår till exempel ett brott om du hotar, slår eller stänger in någon.

Till toppen av sidan