Utsätter du någon för hedersrelaterat våld och förtryck?

Du har rätt att slippa ta ansvar för dina syskon och deras beteende. Det kan kännas svårt att ta upp det med familjen, men om det går kan du prata direkt med dina föräldrar eller släktingar om hur du känner dig. Om det inte går finns det hjälp att få.

Vet eller misstänker du att du utsätter någon i din familj för hedersrelaterat våld eller förtryck? Då kan du fundera över det här:

  • Håller du med om de regler som finns i familjen?
  • Varför tycker vissa att det ska finnas olika regler för personer av olika kön?
  • Hur tror du att det känns för den som blir kontrollerad?

Du begår ett brott om du hotar, slår eller stänger in någon.

Du kan få hjälp

  • Prata direkt med dina föräldrar eller släktingar om hur du känner dig om det går.
  • Du kan också prata med någon annan vuxen som du litar på och be den personen om hjälp. Det kan vara en kompis föräldrar, personal på en ungdomsmottagning eller i skolan.
  • Det finns organisationer som är vana att ge stöd och hjälp till unga.
  • Kontakta polisen om någon vill tvinga dig eller någon annan att göra något brottsligt. Ring 112 om det är akut. Ring 114 14 om det inte är akut. Om du är utomlands ringer du +46 77 114 14.

Vad tyckte du om den här texten?

Till toppen av sidan