Panik - lämna sidan!
Diskriminering

Vad är diskriminering?

Diskriminering är att bli sämre behandlad än andra personer på grund av till exempel sitt kön eller sin hudfärg. Diskriminering är förbjudet enligt lagen. Du kan få hjälp och stöd om du har blivit diskriminerad.

Diskriminering är att behandlas sämre än andra personer i samma situation på grund av kön, könsidentitet, ålder, sexuell läggning, religion, etnisk tillhörighet eller funktionsnedsättning. Det är olagligt med diskriminering.

Du kan bli orättvist behandlad i många situationer. Men det räknas som diskriminering om det här stämmer för det du har varit med om:

 • Du har blivit orättvist behandlad på grund av en så kallad diskrimineringsgrund.
 • Det har hänt i något av de situationer där diskrimineringslagen gäller.

Det kan kännas obehagligt att bli diskriminerad, och det kan göra dig arg eller ledsen. Det är aldrig ditt fel om du blir diskriminerad. Ingen har rätt att utsätta dig för diskriminering, trakasserier eller andra kränkningar.

Det finns sju diskrimineringsgrunder

Diskriminering är att behandlas sämre än andra personer i samma situation på grund av någon av de så kallade diskrimineringsgrunderna. Det finns sju diskrimineringsgrunder:

 • Kön.
 • Ålder.
 • Sexuell läggning.
 • Religion eller annan trosuppfattning.
 • Funktionsnedsättning. Det kan handla till exempel handla om hur du kan röra dig, höra, se, tänka, förstå, koncentrera dig eller funka med andra personer.
 • Könsidentitet eller könsuttryck, alltså vilket kön du känner dig som eller till exempel hur du klär dig.
 • Etnisk tillhörighet, alltså hudfärg, språk eller var din släkt kommer ifrån.

Det är till exempel diskriminering om du inte får ett jobb eller blir sämre behandlad på grund av din hudfärg, ditt kön eller för att du kommer från ett visst land.

Lagen gäller i vissa situationer

För att det ska räknas som diskriminering måste det ha hänt i någon av de situationer där diskrimineringslagen gäller. Här är några exempel:

 • i skolan
 • på universitet eller högskola, eller när du söker en plats på en utbildning
 • på jobbet, eller när du söker ett jobb
 • i hälso- och sjukvården
 • när du har kontakt med myndigheter, till exempel Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller socialtjänsten
 • när du vill hyra en bostad.

Det är till exempel diskriminering om du får lägre lön på grund av ditt kön, eller om du får sämre vård på grund av din könsidentitet eller din ålder.

Att utsättas för sexuella trakasserier i skolan eller på jobbet är också en form av diskriminering.

Du kan läsa fler exempel på diskriminering hos DO, Diskrimineringsombudsmannen.

Diskriminering är orättvist

Ibland kan det verka som om regler på en skola eller en arbetsplats påverkar alla på samma sätt. Men regler som gäller alla kan vara diskriminerande för några personer. Till exempel om en skola säger att ingen får ha något på huvudet inomhus. Då kan bland annat du som bär slöja bli diskriminerad på grund av din religion.

Ibland kan det kännas som om diskriminering är ett för allvarligt ord. Du som är utsatt kanske försöker tänka att det egentligen inte var så farligt. Men ingen ska behandlas sämre än andra personer på grund av till exempel sexuell läggning eller funktionsvariation.

Skolor och arbetsgivare ska förebygga diskriminering

Skolan är skyldig att se till att ingen utsätts för diskriminering. Alla elever ska ha samma rättigheter och möjligheter och behandlas på ett bra sätt. Skolan måste undersöka vad som har hänt om någon har blivit diskriminerad. Skolan måste också regelbundet arbeta för att förebygga all diskriminering.

Arbetsgivare är också ansvariga för att ingen anställd blir diskriminerad. Arbetsgivare måste utreda vad som har hänt om någon har blivit diskriminerad. De måste också regelbundet arbeta för att förebygga all diskriminering.

Vad kan jag göra om jag blir diskriminerad?

Person som håller upp en hand för att säga stopp. Illustration.
Du kan själv säga ifrån om du blir diskriminerad. Men det är bra att be andra om hjälp.

Försök att berätta för någon om du tror att du har blivit diskriminerad. Du kan till exempel prata med en kompis eller en vuxen du litar på.

Du kan också kontakta en ungdomsmottagning eller elevhälsan om du vill prata med någon, eller få hjälp att förstå om du har blivit utsatt för diskriminering. Du kan även kontakta Bris eller BO, om du är under 18 år.

Här är några fler exempel på hur du kan få hjälp om du tror att du har blivit utsatt för diskriminering:

 • Berätta för en lärare, elevhälsan eller rektorn om det har hänt i skolan.
 • Kontakta studenthälsan eller studentkåren om det har hänt på högskolan eller universitetet.
 • Berätta för din chef, arbetsgivare eller ditt skyddsombud om det har hänt på jobbet. Du som är med i facket kan få hjälp av dem om arbetsgivaren inte gör tillräckligt.
 • Kontakta en patientnämnd om du blir diskriminerad i vården. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har en lista med alla patientnämnder i Sverige på sin sajt. Här kan du hitta din patientnämnd.
 • Du kan få råd och information av så kallade antidiskrimineringsbyråer som finns på olika platser i Sverige. Du kan till exempel hitta länkar till alla antidiskrimineringsbyråer på sajten Malmö mot diskriminering. Du kan också söka efter ”antidiskrimineringsbyrå” på nätet.
 • Kontakta DO om du har frågor om hur diskrimineringslagen funkar eller du undrar hur DO:s uppdrag ser ut eller hur de jobbar.

Du kan alltid kontakta polisen om du har utsatts för hot eller våld, oavsett om det är diskriminering eller inte.

Be någon om hjälp att ta kontakt med något av ställena om det känns jobbigt eller svårt att göra det själv.

Mår du dåligt av det som har hänt?

Du kan behöva prata med någon om hur du mår om du har blivit diskriminerad. Många som har blivit utsatta för diskriminering eller andra kränkningar mår dåligt av det, och kan behöva stöd för att må bättre.

Du kan till exempel kontakta en ungdomsmottagning, elevhälsan eller en vårdcentral. Det finns även ställen du kan få stöd av på chatt, telefon eller mejl om du vill vara anonym. Här hittar du listor på såna ställen.

Mer på UMO

Diskriminering

Innehåll om diskriminering.

Till toppen av sidan