Vad är diskriminering?

Det kallas diskriminering om du blir sämre behandlad än någon annan för att du till exempel har ett visst kön eller en viss hudfärg. Diskriminering är förbjudet, och det finns en särskild lag för det.

Diskrimineringslagen

I diskrimineringslagen står det att diskriminering är att behandlas sämre än andra i samma situation på grund av någon av de så kallade diskrimineringsgrunderna. Här är de diskrimineringsgrunder som finns enligt lagen:

 • ditt kön
 • din ålder
 • din sexuella läggning
 • din religion eller annan trosuppfattning
 • att du har en funktionsnedsättning
 • din könsidentitet eller ditt könsuttryck, alltså att du inte ser ut eller känner dig som det kön andra förväntar sig
 • att du kommer från ett visst land eller har en särskild bakgrund eller hudfärg.

Det är till exempel diskriminering om du inte får ett jobb för att arbetsgivaren inte vill anställa personer som har en viss hudfärg.

Ibland kan det verka som om regler på en skola eller en arbetsplats påverkar alla på samma sätt. Men ibland kan regler vara diskriminerande. Till exempel om en skola säger att ingen får ha något på huvudet inomhus. Den regeln kan leda till att någon diskrimineras på grund av sin religion. Till exempel om du har kippa, som är en judisk huvudbonad.

När gäller lagen?

Diskrimineringslagen beskriver också när och var lagen gäller. Här är några exempel på situationer som räknas som diskriminering:

 • i skolan, om du är elev
 • på högskolan, om du är student
 • på jobbet av din arbetsgivare eller chef om du är anställd
 • inom sjukvården, om du är patient
 • av en myndighet som du är i kontakt med, till exempel polisen eller Försäkringskassan
 • av företag som säljer varor eller tjänster eller hyr ut bostäder.

Skolor och arbetsgivare måste arbeta mot diskriminering

En skola måste se till att alla elever har samma rättigheter och möjligheter, och behandlas på ett bra sätt. Skolan måste ta reda på om det finns problem och hur de kan lösas. Det här görs vanligtvis genom att ta fram en plan. Det är meningen att eleverna ska vara med och göra den planen.

Skolor och arbetsgivare har ett ansvar att inga av deras elever eller anställda ska bli diskriminerade. De måste arbeta för att alla elever ska behandlas på ett rättvist sätt. De måste också utreda vad som hänt om någon blivit diskriminerad.

När är det diskriminering?

Det finns många situationer där du kan känna dig orättvist behandlad. Men för att det ska räknas som diskriminering, måste du ha blivit orättvist behandlad inom någon av diskrimineringsgrunderna. Det måste också ha hänt i något av de sammanhang där lagen gäller.

Det kan vara olagligt även om det som du utsätts för inte räknas som diskriminering.

Ibland kanske det känns som om diskriminering är ett för stort och allvarligt ord. Du som är utsatt kanske försöker tänka att det egentligen inte var så farligt. Men ingen ska behöva behandlas illa. Därför är det bra att säga ifrån så tidigt som möjligt.

Trakasserier är en typ av diskriminering

Det är trakasserier när någon behandlar dig på ett kränkande sätt på grund av någon av diskrimineringsgrunderna. Det är också en typ av diskriminering och är olagligt.

Det kan vara att någon säger något som gör dig ledsen eller arg. Det kan också vara att någon beter sig obehagligt sexuellt. Det är trakasserier om det gör att en person känner sig förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad.

Det är alltid den som är utsatt för trakasserier som avgör vad som är kränkande. Samma beteende kan uppfattas som trakasserier av en person, medan någon annan kanske inte alls blir illa berörd.

Vad beror diskriminering på?

Ibland beskrivs människor på ett orättvist sätt, som om alla inom en viss grupp skulle vara likadana. Det kan bero på fördomar, alltså att en person döms i förväg för att någon tror att hen vet hur personen är.

Den som har fördomar kanske till exempel tänker att alla personer med funktionsnedsättning eller alla som har en viss religion är på ett visst sätt. Sånt påverkar vilka i samhället som diskrimineras.

Det är ofta lättare att märka vilka som behandlas sämre om du själv är en av dem, än om du är en av dem som behandlas bättre.

En person som håller upp ena handen för att säga stopp. Illustration.

Vad kan jag göra om jag blir diskriminerad?

Det är aldrig ditt fel om du blir diskriminerad. Det kan kännas väldigt obehagligt och göra dig arg och ledsen. Ingen har rätt att utsätta dig för diskriminering, trakasserier eller andra kränkningar.

Det är bra att berätta för någon om du blivit diskriminerad. Berätta för en kompis eller någon vuxen du litar på. Du kan få hjälp på en ungdomsmottagning, eller av skolkuratorn om du går i skolan. Du kan få hjälp av en studentkår om du går på högskolan eller av facket om du jobbar.

Du kan kontakta Diskrimineringsombudsmannen, eller DO som man brukar säga. Det är en myndighet som kontrollerar att diskrimineringslagen följs.

DO kan ge dig råd och tips om du har blivit diskriminerad. De kan också hjälpa dig att anmäla det som har hänt. DO kan också hjälpa dig om du tycker att någon inte tar sitt ansvar för att arbeta mot diskriminering.

DO har möjlighet att kontakta skolan, arbetsgivaren eller den som diskriminerar för att se till att något görs åt problemet.

Ingen får behandla dig illa för att du har berättat om diskrimineringen. Du ska till exempel kunna berätta för en lärare att en annan lärare har betett sig illa, utan att du straffas för det. Du får heller aldrig behandlas illa om du anmäler något till DO.

Så här anmäler du till DO

Du kan göra en anmälan till DO på många sätt. Det kan till exempel ringa, eller skicka ett mejl eller ett brev. Du kan anmäla på alla språk. DO översätter din anmälan.

DO brukar kontakta din vårdnadshavare så att de kan godkänna anmälan om du är inte är myndig.

Brev som skickas till en myndighet som DO blir offentliga. Det betyder att alla som ber att få läsa ditt brev kan få göra det. En del information kan däremot göras hemlig om den handlar om känsliga saker om du själv vill det. Då kan ingen se att det är du som gjort anmälan eller vad den gäller.

Vad tyckte du om den här texten?

Till toppen av sidan