Panik - lämna sidan!
Diskriminering

Vad är diskriminering?

Att bli diskriminerad är att bli sämre behandlad än andra personer på grund av till exempel kön, hudfärg, sexuell läggning eller funktionsvariation. Diskriminering är förbjudet enligt lagen. Du har rätt att få stöd och hjälp om du har blivit utsatt.

I den här filmen får du exempel på vad som räknas som diskriminering.

Vad är diskriminering?

För att något ska räknas som diskriminering måste båda de här sakerna stämma in på det som har hänt:

 • Du har blivit orättvist behandlad på grund av en så kallad diskrimineringsgrund.
  Du kan läsa mer om diskrimineringsgrunderna längre ner.
 • Det har hänt i en situation där diskrimineringslagen gäller.
  Du kan läsa mer om såna situationer längre ner.

Det är Diskrimineringsombudsmannen, DO, som övervakar att diskrimineringslagen följs.

Vilka diskrimineringsgrunder finns det?

Det finns sju diskrimineringsgrunder enligt diskrimineringslagen:

 • Kön.
 • Ålder.
 • Sexuell läggning.
 • Religion eller annan trosuppfattning.
 • Funktionsnedsättning.
 • Könsidentitet eller könsuttryck.
 • Etnisk tillhörighet, alltså hudfärg, språk eller var din släkt kommer ifrån.

Det är till exempel diskriminering om du inte får ett jobb på grund av din hudfärg eller ditt namn.

Läs mer: Diskrimineringsgrunder, DO.se.

I vilka situationer gäller diskrimineringslagen?

Här är några exempel på situationer när diskrimineringslagen gäller:

 • Det händer i skolan.
 • Det händer på universitet eller högskola, eller när du söker en plats på en utbildning.
 • Det händer på jobbet, eller när du söker ett jobb.
 • Det händer i vården.
 • Det händer när du har kontakt med myndigheter, till exempel Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller socialtjänsten.
 • Det händer när du vill hyra en bostad.

Det är till exempel diskriminering om du får lägre lön på grund av ditt kön. Eller får sämre vård på grund av din könsidentitet. Sexuella trakasserier i skolan eller på jobbet är också en form av diskriminering.

Här kan du få veta mer och få fler exempel på diskriminering: Vad är diskriminering? DO.se.

När gäller inte diskrimineringslagen?

Diskrimineringslagen gäller till exempel inte sånt som händer mellan privatpersoner, som kompisar, grannar eller släktningar. Den omfattar inte heller innehåll i reklam, tv, sociala medier, radio och tv.

Men det finns andra lagar än diskrimineringslagen som sätter gränser för vad man får säga, skriva och göra. Till exempel får ingen mobba eller kränka dig i skolan. Du har rätt att få hjälp även när det inte handlar om diskriminering.

Här kan du läsa mer:

Regler som verkar rättvisa kan vara diskriminerande

Ibland är regler diskriminerande, även om samma regler gäller för alla. Till exempel om en skola säger att ingen får ha något på huvudet inomhus. Då kan till exempel du som bär slöja bli diskriminerad på grund av din religion.

Mer stöd och hjälp till dig som har blivit diskriminerad

Många som har blivit utsatta för diskriminering mår dåligt och behöver stöd att må bättre. Här är några tips:

Kontakta polisen om du har utsatts för hot eller våld.

Till toppen av sidan