Vad är diskriminering?

Det kallas diskriminering om du blir sämre behandlad än någon annan för att du till exempel har ett visst kön eller en viss hudfärg. Diskriminering är förbjudet, och det finns en särskild lag för det.

Vad står det i diskrimineringslagen?

I diskrimineringslagen står att det är diskriminering om du behandlas orättvist eller sämre än någon annan, på grund av någon av de sju grunder som finns inskriva i diskrimineringslagen. Det är diskriminering om du behandlas illa på grund av att du:

 • Har ett visst kön, eller om du vill ändra eller har ändrat ditt kön – diskriminering på grund av kön.
 • Inte ser ut eller gör som killar och tjejer förväntas göra – diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck.
 • Är homosexuell, bisexuell eller heterosexuell – diskriminering på grund av sexuell läggning.
 • Har en viss hudfärg, kommer från ett visst land eller har en viss bakgrund – diskriminering på grund av etnisk tillhörighet.
 • Har en funktionsnedsättning – diskriminering på grund av funktionsnedsättning.
 • Har en viss religion eller tro – diskriminering på grund av religion eller annan trosuppfattning.
 • Har en viss ålder – diskriminering på grund av ålder.

Lagen beskriver också att diskriminering kan vara olika saker. Det är diskriminering om du behandlas sämre än andra i samma situation. Det kan vara att du inte får ett jobb för att arbetsgivaren inte vill anställa personer som har en viss hudfärg eller en viss ålder.

Ibland kan det verka som om regler på en skola eller en arbetsplats påverkar alla på samma sätt. Till exempel om en skola säger att ingen får ha något på huvudet inomhus. Det kan verka som om den regeln påverkar alla lika. Men den kan leda till att någon diskrimineras på grund av sin religion. Till exempel den som har kippa, som är en judisk huvudbonad.

Vad innebär lagen för mig?

I lagen beskrivs också i vilka sammanhang som lagen gäller. Du får inte diskrimineras av

 • skolan, om du är elev
 • högskolan, om du är student
 • arbetsgivaren, om du är anställd
 • sjukvården, om du är patient
 • en myndighet som du kontaktar
 • någon som säljer varor eller tjänster eller hyr ut bostäder.

En skola ska alltid ha en plan för lika rättigheter och möjligheter, för att alla elever ska behandlas på ett bra sätt. I planen ska stå att skolan ska ta reda på vilka problem som finns och hur skolan kan lösa dem. Det är meningen att eleverna ska vara med och göra den planen.

När är det diskriminering?

Det finns många situationer där du kan känna dig orättvist behandlad. Men för att det enligt lagen ska kunna räknas som diskriminering, måste det handla om någon av de saker som står i lagen.

Även om det som du utsätts för inte räknas som diskriminering, kan det fortfarande vara olagligt. Till exempel viss mobbning eller sexuella trakasserier.

Ibland kanske det känns som om diskriminering är ett för stort och allvarligt ord. Den som är utsatt kanske försöker tänka att det egentligen inte var så farligt. Men ingen ska vänja sig vid att behandlas illa. Därför är det bra att säga ifrån så tidigt som möjligt. Du har alltid rätt att slippa bli diskriminerad.

Trakasserier

Trakasserier kan vara en form av diskriminering. Det kan vara att någon säger något som man blir ledsen eller arg av. Det kan också vara att någon beter sig obehagligt sexuellt. Det är trakasserier om det gör att en person känner sig förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad.

Trakasserier är förbjudna om de beror på någon av de sju diskriminerings-grunderna som står i lagen.

Det är alltid den som är utsatt för trakasserier som avgör vad som är kränkande. Samma beteende kan uppfattas som trakasserier av en person, medan någon annan kanske inte alls blir illa berörd.

Vad beror diskriminering på?

Ibland beskrivs människor på ett orättvist sätt, som om alla inom en viss grupp är på samma sätt. Det kan bero på fördomar, det vill säga att en person döms i förväg för att någon tror att den vet hur den personen är.

Den som har fördomar kanske till exempel tänker att alla med funktionsnedsättningar eller alla som har en viss religion är på ett visst sätt. Sånt påverkar vilka i samhället som diskrimineras.

Ofta är det lättare att märka vilka som behandlas sämre om man själv är en av dem, än om man är en av dem som behandlas bättre.

Till toppen av sidan