Om du blir utsatt för rasism

Rasism kan innebära olika saker. Till exempel att du blir sämre behandlad än andra för att du kommer från ett visst land. Det finns särskilda lagar mot rasism.

Du kan bli både arg, ledsen och rädd om du utsätts för rasism. Tänk på att det aldrig är ditt fel om du blir utsatt.

Rasism är ett brott

Det finns särskilda lagar mot rasism, till exempel diskrimineringslagen och lagen om hets mot folkgrupp.

Det kallas hatbrott om ett brott sker på grund av rasism. Hatbrott är olika brott som sker på grund av hat eller fördomar mot en viss grupp. Till exempel mot personer med en viss hudfärg, religion eller sexuell läggning.

De vanligaste hatbrotten är ofredande och hot. Gör en polisanmälan om du blir utsatt för ett hatbrott!

Skolan måste få stopp på rasism

Skolan är skyldig att få stopp på rasism och skydda elever som blir utsatta för rasism i skolan. Skolan kan bli skyldig att betala skadestånd om den inte gör något för att få stopp på det.

Skolan måste ha en plan för hur den ska arbeta mot rasism, och för elevers lika rättigheter och möjligheter. Skolan kan till exempel lära ut vad rasism är, och vilka problem det kan leda till. Du kan gå till rektorn eller en lärare och berätta, om du blir utsatt i skolan.

Om du blir utsatt för rasism på jobbet

Arbetsgivaren måste ta reda på vad som har hänt, om den får veta att någon har blivit utsatt för rasism på jobbet. Arbetsgivaren måste också se till att det rasistiska inte händer igen. Du kan gå till din chef eller till facket och berätta om du blir utsatt för rasism på jobbet.

Du kan få hjälp av DO, Diskrimineringsombudsmannen, om skolan eller din arbetsgivare inte gör tillräckligt för att stoppa det rasistiska som sker.

Vad tyckte du om den här texten?

Till toppen av sidan