Åldersgräns för sex?

Kanske har du hört att du blir byxmyndig när du fyllt 15 år, att det är då du får ha sex. Det som menas är den lag som säger att det är förbjudet för någon över 15 år att ha sex med någon som är yngre än 15 år. Lagen finns till för att skydda barn och unga från att bli sexuellt utnyttjade.

Trafikskylt där det står 15. Illustration.
Trafikskylt där det står 15. Illustration.

Det finns en lag som är till för att skydda barn och unga mot oönskade sexuella handlingar. En person som är 15 år eller äldre, och som haft sex med någon som inte fyllt 15 år kan dömas för våldtäkt mot barn eller sexuellt utnyttjande av barn. Även om det har hänt utan hot eller våld. Det gäller även om den som är under 15 år ville ha sex. Samma ålder gäller för alla oavsett kön.

Det är också olagligt att försöka få någon under 15 år att göra sexuella saker på nätet, eller att till exempel skicka nakenbilder. Att via nätet eller på något annat sätt bestämma träff med någon under 15 år för att ha sex, så kallat ”grooming” är inte heller lagligt.

Får en 16-åring och en 14-åring ha sex?

Betyder den här lagen att en 16-åring och en 14-åring som kanske är ihop eller som vill ha sex inte får det? Som lagen är skriven får någon som är över 15 år inte ha sex med någon som är under 15 år. Men i lagen står det också att man inte ska dömas om det är uppenbart att det inte handlat om något övergrepp. Lagen är inte tänkt att stoppa unga personer som har sex som båda vill ha.

Det som avgör är sånt som hur stor ålderskillnaden är, skillnaden i utveckling mellan personerna och om det har varit helt frivilligt. En 16-åring som haft sex med en 14-åring brukar inte dömas om det är tydligt att personerna ville ha sex och var med på det. Det gäller även sex som man har haft på nätet.

Det går inte att döma exempelvis två 14-åringar som vill ha och har sex med varandra, eftersom ingen av dem är straffmyndiga. Straffmyndig blir du när du fyllt 15 år.

För att det ska bli en polisutredning eller rättegång måste det göras en anmälan till polisen. Vilket i de flesta fall aldrig görs om sexet har varit frivilligt. 

Sex med någon genom våld eller hot är alltid olagligt

Oavsett hur gammal en person är, är det alltid olagligt att ha sex med någon genom våld eller genom att hota med våld eller någon annan brottslig handling. Det räknas som våldtäkt eller sexuellt utnyttjande.

Den som våldtar eller gör något annat som kan jämställas med våldtäkt kan dömas till fängelse eller annat allvarligt straff, som sluten ungdomsvård. Det är också olagligt att ha sex med en person som befinner sig i ett hjälplöst tillstånd. Hjälplöst tillstånd kan till exempel vara att personen är full, sover, är sjuk eller av någon annan anleding inte kan försvara sig eller säga ifrån.

Om du har varit med om ett sexuellt övergrepp kan du anmäla det till polisen

Till toppen av sidan