Människohandel för sexuella ändamål

Människohandel eller ”trafficking” är ett brott som innebär att du blir tvingad eller lurad till att utnyttjas av andra. Det kan vara att du blir utnyttjad sexuellt eller att jobba hårt, för att andra ska tjäna på det. Både barn och vuxna kan utsättas.

Människohandel kan ske inom ett land, till exempel Sverige. Du kan också tvingas att åka från ett land till ett annat. En av anledningarna till att människohandel finns är att det finns personer som betalar för att få sexuella och andra sorters tjänster.

Människohandel är ett brott

Människohandel är olagligt eftersom alla människor i världen ska vara fria att bestämma över sina egna liv. Straffet för människohandel är fängelse i minst två år. Enligt lagen är det människohandel om följande delar är med:

  • Att någon tar kontakt för att värva, lovar att ordna jobb åt, transportera, flytta och ta emot människor och att ordna ställen att bo eller vara på. Det kan vara olika personer som sköter olika delar.
  • Att sättet är olämpligt eller oschyst. Det kan till exempel vara att du blir lurad, tvingad eller kidnappad. Någon kan luras genom att lova dig ett jobb. Kanske vet du att det handlar om sex men blir lurad om villkoren, till exempel om hur mycket pengar du ska få, hur mycket frihet du har och att du får höra att du ska ha kontroll över vilka du har sex med. Det kan också vara att du är i en utsatt situation, behöver pengar eller droger, och någon utnyttjar det. Eller att du inte förstår situationen, om du till exempel har en intellektuell funktionsnedsättning. Om du är under 18 år är lagen strängare.
  • Att syftet är att utnyttja dig. Det betyder till exempel att någon annan planerar att du ska ha sex med eller jobba för andra, oftast mot ersättning. Det räcker att syftet finns, och kan vara brottsligt även om du till slut inte blir utnyttjad.

Det är ofta svårt att ta sig ur människohandel. Ibland kan det vara någon som du från början tycker om och litar på som hjälper dig, ordnar resor, mat, droger och någonstans att bo åt dig. Om du vill ta dig ur din situation får du ofta höra att du har skulder att betala av, eller så blir du hotad och vågar inte kontakta polisen.  Människohandlare försöker kontrollera och skrämma, de kan hota och använda våld.

Om du utsätts för människohandel

Om du är utsatt för människohandel kan du be om hjälp:

  • Hör av dig till en organisation eller en jourverksamhet där du kan få stöd, information och tips om vad du kan göra. Välj själv om du vill mejla, ringa eller besöka organisationen. Du behöver inte säga vad du heter om du inte vill.
  • Om du är kvinna kan du få hjälp på en kvinnojour med till exempel skyddat boende.
  • Du kan kontakta en Mikamottagning eller Kompetenscentrum sexuella tjänster.
  • Ring polisen. Eller gör en polisanmälan på något annat sätt. 

Alla sexköp kan bidra till människohandel

Om du ger ersättning till någon för sex eller låter någon annan ordna så att du får sex, kan du bidra till människohandel. Det gäller både i Sverige och i andra länder. Det går inte att se om någon är utsatt för människohandel och människohandlarna försöker ofta få det att se ut som att den som säljer sex gör det frivilligt. Många som säljer sex mår dåligt på något sätt.

Till toppen av sidan