Tillgänglighet

För att alla ska kunna ta del av innehållet på UMO så har vi försökt att se till att allt från text, bild till kod är skapat så att alla ska kunna ta del av det.

Vårt mål är att UMO.se ska kunna användas av alla unga. Vi arbetar hela tiden med att förbättra tillgängligheten på sajten. Här beskriver vi hur UMO.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och vilka problem med tillgängligheten som vi känner till att vi har på sajten.

Hör av dig till oss om du upplever problem med sajten eller har förslag på hur vi kan utveckla och förbättra tillgängligheten på UMO.se.

Så här testar vi UMO.se

UMO.se granskas utifrån olika riktlinjer för tillgänglighet som Web Content Accessibility Guidelines version 2.1, WCAG 2.1, riktlinjerna på webbriktlinjer.se och kravunderlag från Funka. Vi gör löpande användartester med personer med funktionsvariationer. Vi testar även med olika verktyg som skärmläsare, tangentbordsnavigering samt förstoringsverktyg. Testerna genomförs både av oss som jobbar med UMO.se och av externa granskare.

Hur tillgänglig är UMO.se?

UMO.se uppfyller till största del lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Det innebär att sajten huvudsakligen är i nivå AA i standarden WCAG 2.1. Här nedan beskrivs vilket innehåll på UMO.se som inte är tillgängligt.

Allmänna brister

 • Det förekommer HTML-kod som inte validerar.

Problem vid användning för personer utan synförmåga

 • Det förekommer ikoner som inte beskriver vad en viss knapp/länk/funktion gör för skärmläsare.
 • Det förekommer irrelevant kod som läses upp av skärmläsare.
 • Tabbordningen är inte alltid logisk, vilket kan försvåra för skärmläsanvändare.
 • All information på ungdomsmottagningssidorna går inte att nå med skärmläsare.

Problem vid användning för personer med nedsatt synförmåga

 • Kontrasten på vissa ikoner och text i formulär är för låg mot bakgrunden.
 • Formulär kan vara svåra att upptäcka för förstorande användare.

Problem vid användning för personer med nedsatt rörlighet

 • Tabbordningen är i vissa fall ologisk.
 • Tabbmarkering är otydlig.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Det finns ljudfiler på sajten som inte är transkriberade till text.
 • Inga filmer på sajten är syntolkade.
 • Det finns filmer på sajten som inte är textade.

Kontakta UMO.se

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten på UMO.se. Hör av dig till oss om du upptäcker något problem som inte redan finns beskrivet här eller om du tycker att vi inte uppfyller lagens krav.

Du kan också höra av dig till oss om du behöver information från sajten i något annat format. 

Skicka in din synpunkt

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, ansvarar för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kontakta dem om du har hört av dig till oss och inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter.

Vad tyckte du om den här texten?

Till toppen av sidan