Panik - lämna sidan!

Tillgänglighet

För att alla ska kunna ta del av innehållet på UMO så har vi försökt att se till att allt från kod till texter och bilder är skapat så att alla ska kunna ta del av det. Du kan kontakta oss om du upptäcker problem eller har förslag på hur vi kan förbättra tillgängligheten på sajten.

Vårt mål är att UMO.se ska kunna användas av alla unga. Här beskriver vi hur UMO.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och vilka problem med sajtens tillgänglighet vi känner till. UMO.se uppfyller inte alla kriterier i den standard för tillgänglighet som finns, WCAG. Men vi arbetar hela tiden med att förbättra tillgängligheten på sajten.  

Så här testar vi UMO.se

UMO.se granskas utifrån olika riktlinjer för tillgänglighet som Web Content Accessibility Guidelines version 2.1, WCAG 2.1, riktlinjerna på webbriktlinjer.se och kravunderlag från Funka. Vi gör löpande användartester med personer med funktionsvariationer. Vi testar även med olika verktyg som skärmläsare, tangentbordsnavigering samt förstoringsverktyg. Testerna genomförs både av oss som jobbar med UMO.se och av externa granskare.

Hur tillgänglig är UMO.se?

UMO.se uppfyller till största del lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Det innebär att sajten huvudsakligen är i nivå AA i standarden WCAG 2.1. Här nedanför beskrivs vilket innehåll på UMO.se som inte är tillgängligt.

Allmänna brister

 • Det förekommer HTML-kod som inte validerar.

Problem vid användning för personer utan synförmåga

 • Sajten erbjuder för tillfället inte någon funktion för uppläsning av text. Vi utvärderar under 2021 hur funktionen uppfyller säkerhetskrav.  
 • Det förekommer ikoner som inte beskriver vad en viss knapp/länk/funktion gör för skärmläsare.
 • Det förekommer irrelevant kod som läses upp av skärmläsare.
 • Tabbordningen är inte alltid logisk, vilket kan försvåra för skärmläsanvändare.
 • All information på ungdomsmottagningssidorna går inte att nå med skärmläsare.

Problem vid användning för personer med nedsatt synförmåga

 • Kontrasten på vissa ikoner och text i formulär är för låg mot bakgrunden.
 • Formulär kan vara svåra att upptäcka vid förstoring.

Problem vid användning för personer med nedsatt rörlighet

 • Tabbordningen är i vissa fall ologisk.
 • Tabbmarkering är otydlig.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Det finns ljudfiler på sajten som inte är transkriberade till text.
 • Poddar som är producerade före 23/9 2020 är inte transkriberade till text.  
 • Det finns filmer på sajten som inte är syntolkade. Dessa är producerade före 23 september 2020. Filmer som publiceras efter det datumet kommer att vara tillgänglighetsanpassade.

Kontakta UMO.se

Hör av dig till oss om du upplever problem med sajten som inte finns beskrivna här, eller om du inte tycker att vi uppfyller lagens krav. Du kan också skicka förslag på hur vi kan utveckla och förbättra sajtens tillgänglighet.

Du kan också höra av dig till oss om du behöver information från sajten i något annat format. 

Skicka in din synpunkt

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, ansvarar för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kontakta dem om du har hört av dig till oss och inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter.

Till toppen av sidan