Panik - lämna sidan!
Om webbplatsen

Så tillgänglig är UMO

Alla ska kunna ta del av innehållet på UMO.se oavsett funktionsvariation. Därför har vi som jobbar med sajten försökt att göra texter, bilder, filmer och poddar så tillgängliga som möjligt. Du kan kontakta oss om du upptäcker problem med tillgängligheten på sajten.

Kontakta oss

Fyll i formuläret här nedanför om något av detta stämmer för dig:

 • Du upplever problem och brister med sajten som inte redan finns beskrivna längre ner på sidan.
 • Du tycker inte att vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
 • Du vill ge förslag på hur vi kan utveckla och förbättra sajtens tillgänglighet.
 • Du behöver information från sajten i något annat format än det som redan finns.

Är du inte nöjd med hur vi hanterar din synpunkt?

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, ansvarar för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kontakta dem om du har hört av dig till oss och inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter.

Problem och brister vi känner till

Allmänna brister

 • Det finns HTML-kod som inte validerar.

För dig som använder skärmläsare

 • Vissa ikoner, knappar och logotyper saknar information vad de är och hur de funkar. 
 • Ibland läses onödig kod upp av skärmläsare.
 • Tabbordningen är inte alltid logisk, vilket kan försvåra för dig som använder skärmläsare.
 • Sidorna som ger information om ungdomsmottagningars öppettider och liknande går inte att nå med skärmläsare.

För dig med nedsatt synförmåga

 • Kontrasten på vissa ikoner och text i formulär är för låg mot bakgrunden.
 • Formulär kan vara svåra att upptäcka vid förstoring.

För dig med nedsatt rörlighet

 • Tabbordningen är i vissa fall ologisk.
 • Tabbmarkering är otydlig.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Alla poddar på sajten finns inte i textversion. 
 • Poddar som är producerade före 23/9 2020 finns inte i textversion.
 • Det finns filmer på sajten som inte är syntolkade. Dessa är producerade före 23 september 2020. Filmer som publiceras efter det datumet kommer att vara tillgänglighetsanpassade.

UMO är till för alla unga

Vårt mål är att UMO.se ska kunna användas av alla unga. UMO.se uppfyller inte alla kriterier i den standard för tillgänglighet som finns, WCAG, vi är huvudsakligen i nivå AA. Men vi arbetar hela tiden med att förbättra tillgängligheten. 

Så här testar vi UMO.se

UMO.se granskas utifrån olika riktlinjer för tillgänglighet som Web Content Accessibility Guidelines version 2.1, WCAG 2.1, riktlinjerna på webbriktlinjer.se och kravunderlag från Funka.

Vi gör löpande användartester med personer med funktionsvariationer. Vi testar även med olika verktyg som skärmläsare, tangentbordsnavigering samt förstoringsverktyg. Testerna genomförs både av oss som jobbar med UMO.se och av externa granskare.

Till toppen av sidan