Panik - lämna sidan!
Stöd om du är utsatt

Om du inte kan bo kvar hemma

Kan du inte vara trygg hemma? Då har du rätt att få hjälp av din kommun. De ska hjälpa dig så att du har en säker plats att bo på.

Person som sover och som ser lugn och trygg ut
Berätta för någon om du har det dåligt hemma. Det är viktigt att du får stöd och hjälp, så att du kan vara trygg. Socialtjänsten kan försöka göra så du får det bättre hemma. Eller ordna så du får flytta till ett säkert ställe, till exempel ett familjehem eller ett skyddat boende.

Varför kan man behöva bo någon annanstans?

Det kan finnas många olika anledningar till att du inte kan bo kvar hemma. Här är några exempel:

I varje kommun finns en socialtjänst som ansvarar för att alla får det stöd och skydd de behöver. Socialtjänsten kallas ofta för soc.

Berätta för någon om du har det svårt

Du har rätt att känna dig trygg hemma. Även du som är under 18 år ska få vara med och bestämma över saker som påverkar ditt liv.

Prata med någon du litar på om du har det jobbigt eller inte har de rättigheter hemma som du ska ha. Här är några förslag:

  • Berätta hur du har det för till exempel en lärare, en släkting eller en kompis förälder.
  • Be elevhälsan eller en ungdomsmottagning om hjälp.
  • Ring växeln i din kommun och be att få bli kopplad till socialtjänsten. Här hittar du länkar till alla kommuner: Kommuner, lista, SKR.
  • Ring 112 om du är i fara och behöver hjälp direkt.
  • Kontakta Bris eller något av de andra ställena i de här listorna: stöd på telefon, chatt eller mejl.

Var kan jag få bo i stället?

Det finns olika lösningar beroende på vad du behöver och hur gammal du är. Soc ska lyssna på dig för att kunna avgöra vad som blir bäst för dig. Det kallas att ”vara placerad” när soc ordnar så att du får flytta till något av de här ställena:

Familjehem eller jourhem – för unga oavsett ålder

Ett familjehem är en familj som tar emot unga som inte kan bo hemma. Familjen kan bestå av en eller flera vuxna. Det kan bo flera placerade unga i ett familjehem, och familjen kan ha egna barn. Ibland kan familjen vara personer man känner sen tidigare, men oftast inte.

Det kallas för nätverkshem när man får bo hos släktingar eller andra närstående.

Det kallas för jourhem om man behöver flytta in hos en annan familj direkt och bo där en kortare tid. Man bor bara där tills soc har tagit reda på vad som är den bästa lösningen.

Hem för vård eller boende, HVB-hem – för unga oavsett ålder

Ett HVB-hem är till för unga som behöver stöd eller vård som de inte kan få hemma. Det finns personal där och det bor ofta fler barn och unga där.

Särskilt ungdomshem, SiS-hem – för unga oavsett ålder

Ett SiS-hem är till för unga som behöver hjälp för att de till exempel begår brott eller använder droger. Det finns personal där och det bor fler barn och unga där.

Stödboende – för unga som är 16-20 år

Stödboende är till för unga som kan bo själva i till exempel en lägenhet eller studentbostad, om de får stöd att klara till exempel skola, jobb och att laga mat.  

Är du över 18 år eller utsätts du för våld eller förtryck? Längre ner i texten finns fler lösningar för dig.

Skyddat boende för dig som utsätts för våld eller förtryck

Blir du till exempel utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck eller våld i ett förhållande? Då kan du tillfälligt få bo på ett så kallat skyddat boende.

Kontakta din kommun om du behöver ett skyddat boende. Det finns också kvinnojourer och andra jourer som har skyddade boenden. Du kan till exempel söka efter jourer på unizon.se och roks.se.

Fler lösningar för dig som är över 18 år

Ibland kan soc hitta andra lösningar för dig som är över 18 år och inte kan bo kvar hemma. Till exempel att du får bo i en jourlägenhet, på hotell eller vandrarhem. Ibland kan de hjälpa till så du får en egen lägenhet där du kan bo en längre tid.

Till toppen av sidan