Panik - lämna sidan!
Våld & kränkningar

Stöd om du är utsatt

Här hittar du innehåll om hur du kan få stöd om du är utsatt.

Aktuella artiklar

Skyddade personuppgifter och skyddad identitet

Du kan få skyddade personuppgifter, eller skyddad identitet som det också kallas, om du är utsatt för hot. Då blir det svårare för andra att ta reda på var du bor. Det är Skatteverket som beslutar om du får skyddade personuppgifter.

Om du inte kan bo kvar hemma

Alla ska kunna känna sig trygga i sitt hem. Du kan behöva bo någon annanstans om det inte funkar att bo hemma. Din kommun är skyldig att hitta en säker plats för dig att bo på.

Till toppen av sidan