Panik - lämna sidan!
Stöd om du är utsatt

Skyddade personuppgifter och skyddad identitet

Du kan få skyddade personuppgifter, eller skyddad identitet som det också kallas, om du är utsatt för hot. Då blir det svårare för andra att ta reda på var du bor. Det är Skatteverket som beslutar om du får skyddade personuppgifter.

Varför kan man behöva skyddade personuppgifter?

Du kan till exempel behöva skyddade personuppgifter om du är hotad och därför inte vill att andra ska veta var du bor.

Du kan till exempel vara hotad av

  • någon i din familj
  • en partner eller tidigare partner
  • ett kriminellt gäng
  • någon som du har vittnat mot i en rättegång
  • någon du inte vet vem det är.

Det kan vara fler än du som behöver skyddad identitet. Till exempel din partner eller ditt barn.

Vad betyder det att ha skyddade personuppgifter?

Skyddade personuppgifter kan betyda olika saker. Det vanligaste är att Skatteverket gör det svårare för andra att hitta information om dig. Men vissa behöver också få ett påhittat namn, personnummer och livshistoria. Det kan polisen besluta om i speciella situationer. 

Myndigheter måste vara försiktiga med information om dig om du har skyddade personuppgifter. De får till exempel aldrig visa din bostadsadress för någon. Du finns inte heller med i adresslistor som företag kan köpa för att skicka ut reklam.

Hur får man skyddade personuppgifter?

För att få skyddade personuppgifter behöver du ansöka om det. Det finns flera som kan hjälpa dig att ansöka. Till exempel polisen, socialtjänsten i din kommun, en tjejjour eller någon på en ungdomsmottagning.

När du har ansökt skickar Skatteverket en blankett till dig. Du behöver fylla i blanketten och skicka den till Skatteverket tillsammans med något som bevisar att du behöver skyddad identitet. Det kan vara ett dokument från någon på socialtjänsten, en brottsofferjour, din chef, en förening, skolan, vårdpersonal eller någon annan som kan bekräfta att du är utsatt för hot. Det kan också vara dokument från en rättegång, polisen eller sjukvården.

Du kan lita på dem som hjälper dig att få skyddad identitet. De måste bli godkända av polisen för att få göra det. Dessutom har de särskild utbildning och tystnadsplikt.

Att leva med skyddade personuppgifter

Det kan kännas tryggare när du har fått skyddade personuppgifter. Men det kan också göra vissa saker svårare. Här är några saker som kan bli svårare:

  • Du kan behöva flytta, byta skola eller jobb om den eller dem som du behöver skydda dig mot vet var du bor.
  • Det kan bli svårare att skaffa ett nytt mobilabonnemang eller Mobilt BankID.
  • Du behöver vara försiktig med dina uppgifter och inte lämna ut dem till vem som helst.
  • Du behöver till vara försiktig med vad du delar på sociala medier och andra ställen på nätet.

Skatteverket kan ge dig en lista med saker som är bra att tänka på för att skydda dina personuppgifter.

Mer på UMO

Stöd om du är utsatt

Innehåll om skyddade personuppgifter/skyddad identitet och att inte kunna bo kvar hemma.

Artikel

Att bli dåligt behandlad i ett förhållande

De flesta tänker att de ska må bra och känna sig trygga när de är ihop med någon. Så borde det vara. Men det blir inte alltid så.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Innehåll om hedersrelaterat våld och förtryck.

Artikel

Sexualbrott i familjen

Du har rätt att känna dig trygg i din familj. Du kan få hjälp om du utsätts för sexualbrott i familjen.

Artikel

Att vara i kris

De flesta hamnar i någon slags kris en eller flera gånger i livet. Du kan behöva hjälp för att komma igenom krisen.

Till toppen av sidan