Panik - lämna sidan!
Diskriminering

Vad kan jag göra mot rasism?

Det finns mycket du kan göra för att minska rasism, även om du själv inte blir utsatt.

Två personer står och pratar. Den ena säger "Alltså, jag är inte rasist, men... Den andra svarar "Det är inte så det låter". Illustration
En del person säger eller tänker rasistiska saker utan att vilja eller mena det. Andra är medvetet rasistiska.

Kan man vara rasistisk utan att veta om det?

Ibland är det enkelt att veta att något är rasistiskt, ibland är det inte så tydligt. Det finns rasistiska normer i samhället som är så vanliga att många inte tänker på dem. Normer kan funka som osynliga regler för hur man ”ska” vara eller se ut, och normer påverkar vad som uppfattas som normalt.

Du kan göra rasistiska saker utan att veta om det. Men du kan lära dig mer om hur rasism funkar och visar sig. Då blir det lättare att märka vad som är rasistiskt.

Vilka fördomar har du?

En fördom är att tro att en person är på ett visst sätt, utan att veta hur hen egentligen är. Många har fördomar utan att veta om det. Har du tänkt på vad du tycker och säger om olika grupper?

Här är några saker du kan fundera på:

 • Undviker du att lära känna vissa människor för att du tror att de ska vara på ett visst sätt? Till exempel för att de tillhör en viss kultur eller har en viss hudfärg?
 • Skrattar du åt skämt som handlar om att människor från vissa kulturer eller länder är annorlunda än du?
 • Tänker du att personer ska vara eller ha det på ett visst sätt för att de har en viss religion?
 • Tänker du att det finns ett ”vanligt” sätt att se ut och ett ”annat” sätt? Till exempel att du bara nämner någons hudfärg om hen har mörk hud, men inte om hen har ljus hud.
 • Vilka fördelar eller nackdelar har du själv i olika situationer på grund av din hudfärg eller ditt efternamn?

Säg ifrån mot rasism

Försök att stötta andra som utsätts för rasism. Ställ dig bredvid personer som utsätts och visa att du tar avstånd från dem som gör något rasistiskt.

Testa att säga ifrån om någon skriver, säger eller gör något rasistiskt. Visa att det inte är okej. Här är några exempel på vad du kan säga eller skriva:

 • ”Lägg av med att skriva så där.”
 • ”Det där var rasistiskt sagt.”
 • ”Hur vet du att det du tror är sant?”

Du kan ta hjälp av kompisar så ni kan säga ifrån tillsammans om det känns lättare. Du kan också be vuxna om hjälp. Berätta för till exempel en lärare, rektorn eller skolsköterskan om det händer rasistiska saker i skolan.

Engagera dig i arbetet mot rasism

Här är några exempel på hur du kan engagera dig:

 • Skriv inlägg på sociala medier eller debattinlägg för att få andra att förstå hur rasism kan visa sig och varför rasism är fel.
 • Gör något i skolan. Be till exempel lärare att ta upp rasism i den vanliga undervisningen eller ordna själv temadagar tillsammans med andra elever. Du kan också be att få se skolans riktlinjer och rutiner för hur de jobbar mot rasism, alla skolor ska ha såna.
 • Engagera dig fackligt för att hjälpa jobbarkompisar som utsätts för rasism eller annan diskriminering. Du kan också kontakta din chef eftersom alla arbetsgivare är skyldiga att stoppa diskriminering. 
 • Gå med i en organisation som arbetar mot rasism och för jämlikhet. Eller var med på demonstrationer eller andra aktiviteter mot rasism.
Till toppen av sidan