Panik - lämna sidan!
Skadliga förhållanden

Om våld i förhållanden

Våld kan vara många olika saker. Det kan till exempel vara knuffar och slag, att bli kallad elaka saker, att bli kontrollerad eller att tvingas att ha sex. Våld är aldrig okej, och det kan vara brottsligt. Både du som utsätts och du som utsätter kan få hjälp och stöd.

Tre personer som ser ledsna ut.
Alla som blir utsatta för våld påverkas på något sätt. Men många vill inte att andra ska veta hur de har det.

Våld kan finnas i förhållanden där man har varit ihop kort tid eller lång tid. Våld finns också mellan personer som bara strular, har sex eller som har varit ihop tidigare.

Det brukar kallas för fysiskt våld när kroppen skadas på något sätt. Det brukar kallas för psykiskt våld när man till exempel blir kallad elaka saker, kontrollerad eller hotad. Det finns också sexuellt våld som kan vara både psykiskt och fysiskt.

Det är vanligt med våld, men få pratar om det

Det är tyvärr ganska vanligt med våld i förhållanden. Oftast är det killar som skadar tjejer. Det är därför det ofta skrivs och pratas om mäns våld mot kvinnor. Men man kan både bli utsatt och utsätta någon för våld, oavsett vilken sexuell läggning eller könsidentitet man har.

Det är vanligt att inte vilja berätta vad man utsätts för och att försöka dölja det. Många skäms eller tänker att de ska klara situationen själva. De vill inte att andra personer ska behöva lösa problemet. Men alla som utsätts för våld behöver få stöd och hjälp, och ibland också skydd.

Exempel på fysiskt våld

Här är några exempel på fysiskt våld:

 • Att nypa, skaka eller hålla fast någon.
 • Att släpa eller knuffa någon.
 • Att kasta saker på någon.
 • Att ta stryptag, banka någons huvud mot något, att slå eller sparka någon.
 • Att gömma medicin eller hjälpmedel som någon behöver.

Exempel på psykiskt våld

Här är några exempel på psykiskt våld:

 • Att skrämmas, kalla någon för elaka saker eller få hen att verka löjlig framför andra.
 • Att kontrollera vad någon gör, till exempel genom att kolla mobilen eller att hela tiden kräva att få veta var hen är.
 • Att inte låta någon få träffa vem hen vill eller göra vad hen vill.
 • Att hota att sprida bilder eller information som personen inte vill ska komma ut.
 • Att berätta om någons sexuella läggning eller könsidentitet mot hens vilja.
 • Att slå sönder någons saker.
 • Att hota att skada någon, eller att hota att skada familj eller husdjur.
 • Att hota att skada sig själv om någon annan inte gör som man vill.

Exempel på sexuellt våld

Här är några exempel på sexuellt våld:

 • Att ha sex med någon eller röra någon på ett sexuellt sätt fast hen inte vill. Till exempel genom att använda våld, tjata, eller göra det när personen sover eller är väldigt full.
 • Att tvinga någon att göra sexuella saker som hen inte vill, till exempel att titta på porr.
 • Att säga sexuella saker till någon som inte vill höra dem.
 • Att ta sexuella bilder på någon fast hen inte vill det.

Ibland används också namnet digitalt våld om sånt som händer på nätet eller mobilen. Du kan läsa mer om olika sorters våld på ungarelationer.se.

Våld skadar självkänslan

Du kanske inte orkar eller törs avsluta ett förhållande, även om du har börjat märka att du har det dåligt. Det är vanligt och inte något konstigt. Det kan skada din självkänsla om du ofta blir nedvärderad, illa behandlad eller skrämd.

Här är några fler exempel på hur du kan påverkas av att utsättas för våld:

 • Du tänker att det är ditt fel. Att du förtjänar att bli behandlad som du blir. Du tänker att det inte skulle hända om du var bättre eller gjorde saker på ett annat sätt.
 • Du skäms för att du behandlas illa och vill inte att någon annan ska få veta det.
 • Du har blivit mer isolerad från familj och vänner.
 • Du tänker att du sviker din partner om du berättar om våldet för någon. Kanske är du orolig för att din partner ska få problem med sina kompisar eller polisen.
 • Du har börjat tro att du är så ful, korkad eller värdelös som du får höra att du är.
 • Du tror att du inte kan klara dig utan din partner. Att det bara är hen som kan göra att du mår bra.

Det här är vanliga sätt att reagera när man blir utsatt för våld i ett förhållande. Men du förtjänar att bli bra behandlad. Det är den som behandlar dig dåligt som är problemet, inte du som blir utsatt.

Våld kan polisanmälas

Mycket av det våld som beskrivs i den här texten kan vara brottsligt. Den som utsätter någon för våld kan dömas för flera olika brott, som till exempel olaga hot, misshandel, våldtäkt eller grov kvinnofridskränkning.

Det är bra att polisanmäla så fort som möjligt om du har blivit utsatt för våld. Men det funkar att anmäla senare också.

Det är bra att samla bevis ifall du kanske vill göra en polisanmälan senare, här är några förslag:

 • Skriv ner sånt som händer som du tror kan vara våld. Skriv vilken dag, tid och plats det händer.
 • Spara taskiga eller hotfulla meddelanden från personen som utsätter dig. 
 • Om du får fysiska skador kan du visa dem för någon eller ta bilder av dem. Be vårdpersonalen göra det om du söker vård.
 • Spara dina bevis på ett säkert ställe där din partner inte kan hitta dem.

Du kan få stöd och hjälp av ett så kallat målsägandebiträde under polisutredning, förhör och om det blir en rättegång. Det kostar inget att få det stödet. Säg till polisen när du gör en anmälan att du vill ha ett sånt biträde så de kan ordna det tills nästa gång du och polisen har kontakt. Du kan läsa mer och få stöd här: Juridiskt stöd, ungarelationer.se.

Till dig som är utsatt för våld

Försök att hålla kontakten med kompisar och familj om det går. Det är svårt och tar mycket energi att vara utsatt för våld, så det är bra om du kan få stöd och omtanke från dem.

Det är viktigt att du ber någon om hjälp att förstå hur du påverkas av våld, och hur du ska klara det här. Du kan behöva stöd för att börja våga tänka på att lämna förhållandet.

Du kan till exempel kontakta en ungdomsmottagning, en vårdcentral eller elevhälsan för att få hjälp och stöd. Du kan också kontakta socialtjänsten i din kommun för att få råd, eller om du inte kan bo kvar hemma på grund av våldet.

Ring 112 till polisen om du är i fara och det är bråttom. Sök vård på en vårdcentral eller ett sjukhus om du har blivit skadad. Ring 1177 om du vill få sjukvårdsrådgivning.

Här kan du läsa mer och hitta stöd om du vill vara anonym:

Till dig som känner någon som blir utsatt för våld

Märker du att någon du känner blir utsatt för våld? Eller har personen berättat det för dig? Det kan kännas som ett stort ansvar, särskilt om du är den enda som vet. Försök att berätta för en vuxen du litar på. Det är inte att skvallra, du gör det för att den du känner ska få hjälp. Du kan också kontakta en ungdomsmottagning, elevhälsan eller socialtjänsten i din kommun för att få råd och stöd.

Visa den du känner att du finns för hen, även om hen inte klarar att lämna förhållandet. Försök att stötta personen och peppa hen att söka hjälp.

Här kan du läsa mer och hitta stöd om du vill vara anonym:

Till dig som utsätter din partner för våld

Det kan vara svårt att förstå och erkänna för sig själv att man utsätter någon annan för våld. Du mår nog inte så bra själv om du skadar någon du är ihop med. Att du upplever att du har svårt att kontrollera dig själv kan bero på flera saker, till exempel svartsjuka.

Det du gör är brottsligt och både du och personer du är ihop med förtjänar att ha det bättre. Det är aldrig för sent att ta ansvar och förändra ett beteende du inte vill ha. Du kan få hjälp och stöd att göra det. Kontakta till exempel en ungdomsmottagning eller elevhälsan om du utsätter någon annan för våld eller är osäker på om ditt beteende är okej.

Här kan du läsa mer och hitta stöd om du vill vara anonym:

Mer på UMO

Våld & kränkningar

Innehåll om våld och kränkningar.

Att ta hjälp

Innehåll om att ta hjälp.

Att må dåligt

Här hittar du innehåll om att må dåligt.

Artikel

Hur får du starkare självkänsla?

Berätta hur du får starkare självkänsla eller självförtroende. Eller läs andras tips.

Till toppen av sidan