Panik - lämna sidan!

Barnkonventionen

Barnkonventionen är en samling regler, som också är lag i Sverige. I den beskrivs en del av de rättigheter du har som ung. Till exempel ska vuxna alltid försöka göra det som är bäst för dig. Och du har rätt att säga vad du tycker, och få din åsikt respekterad.

Flera unga personer som håller om varandra, pratar, skrattar. Illustration

Förenta nationerna, FN, antog 1989 den så kallade barnkonventionen. En konvention är regler som många länder tillsammans har kommit överens om och har lovat att följa.  Alla länder utom USA har skrivit under barnkonventionen.

Barnkonventionen är lag i Sverige

I Sverige är barnkonventionen lag från 1 januari 2020. Till exempel ska politiker, skolor, vården, regioner, kommuner, socialtjänst och myndigheter följa det som står i barnkonventionen. Mycket av det som står i konventionen är lag i Sverige sen tidigare.

Barnkonventionen gäller för dig fram till den dag du fyller 18 år. Den gäller alla barn som är i Sverige, så det spelar ingen roll om du är medborgare, har tillfälligt uppehållstillstånd, är asylsökande eller papperslös. 

Vad innebär det för mig?

Här är några exempel på vad barnkonventionen innebär:

 • Vuxna måste försöka göra det som är bäst för dig.
 • Vuxna måste lyssna på vad du tycker.
 • Du har rätt att diskutera och vara delaktig i beslut som handlar om dig.
 • Ingen får slå dig eller behandla dig illa.

Här kan du läsa mer om dina rättigheter hemma.

Vad står i barnkonventionen?

Barnkonventionen är uppdelad i 54 avsnitt som kallas artiklar. Artiklarna 2, 3, 6 och 12 innehåller viktiga grunder om barns rättigheter. Resten av artiklarna ska också tolkas utifrån dem.  

I artikel 2 står det att inget barn får bli diskriminerat. Det betyder att du inte ska bli sämre behandlad än någon annan för att du till exempel har ett visst kön, en viss hudfärg eller kommer från ett visst land. Du ska inte heller bli diskriminerad på grund av religion, sexualitet, ålder eller funktionsvariation. Alla barn har samma rättigheter och är lika mycket värda.

I artikel 3 står det att de som bestämmer i första hand ska beakta vad som bedöms vara barnets bästa. Det betyder till exempel att socialtjänsten särskilt måste tänka på vad som är bäst för dig om de ska ta beslut som handlar om dig och din familj. Till exempel om din familj inte klarar ekonomin eller om du inte kan bo hemma.

I artikel 6 står att alla barn har rätt till ett bra liv och att få utvecklas till en trygg person.

I artikel 12 står att alla barn har rätt att få vara delaktiga och att vuxna måste lyssna på dem. Barn och unga ska få vara med och påverka sånt som handlar om dem.

Här är några fler exempel på vad som står i barnkonventionen:

 • Du har rätt att skyddas mot våld, övergrepp och utnyttjande.
 • Du har rätt att tänka vad du vill, tro vad du vill och säga vad du tycker.
 • Du har rätt att vara med i vilka föreningar du vill.
 • Du har rätt till ett privatliv.
 • Du har rätt att få veta vilka som är dina biologiska föräldrar.
 • Du har rätt att leka, vila och vara ledig.
 • Du har rätt att gå i skolan.
 • Du har rätt att ha så bra hälsa som möjligt, och få bra vård när du behöver det.

Barnombudsmannen bevakar barns rättigheter

I Sverige finns en barnombudsman, som också kallas för BO. Barnombudsmannen är både en person och en myndighet. BO ska bevaka barns rättigheter utifrån det som står i barnkonventionen. Du räknas som barn fram till den dag du fyller 18 år.

BO lämnar också förslag på hur svenska lagar kan ändras så att barns rättigheter blir bättre i Sverige.

För att få veta mer om dina rättigheter kan du läsa på Barnombudsmannens sajt. Du kan också ringa till BO för att ställa frågor om dina rättigheter.

Om du behöver hjälp

Har du varit med om att någon har kränkt dina rättigheter? Då är det bra om du berättar det för någon. Du kan till exempel prata med en vuxen du litar på, eller kontakta elevhälsan eller en ungdomsmottagning.

Du kan också kontakta BRIS om du vill prata med någon anonymt. Här finns en lista på fler ställen du kan få stöd av om du har frågor om våld och kränkningar.

Till toppen av sidan