Panik - lämna sidan!

Sex och samlevnad i skolan

Det är vanligt att ha frågor och funderingar om till exempel kroppen, relationer, jämställdhet, sexualitet och kön. Därför ska alla få lära sig om såna saker i skolan. Det brukar kallas för sex- och samlevnadsundervisning.

I ett klassrum skriver en elev orden: kroppen, kärlek och könssjukdomar på en whiteboard. Illustration.
Undervisningen kan vara olika i olika skolor. Du har rätt att vara med och påverka hur den ska vara.

Du ska få så bra förutsättningar som möjligt för att må bra och själv välja hur du vill leva. Därför ska du få lära dig om till exempel kroppen, sex och sexualitet, identitet, hälsa, relationer och rättigheter när du går i skolan. Det gör det också lättare för dig att förstå och respektera andra personer.

Alla har rätt att få sex- och samlevnadsundervisning i skolan. Du ska få vara med på såna lektioner även om dina föräldrar eller andra vårdnadshavare inte vill det. Prata med en lärare eller rektorn om det blir problem hemma. Då kan skolan hjälpa till att hitta en lösning.

Sex och samlevnad handlar om många saker

Här är några exempel på sånt som ska ingå i sex- och samlevnadsundervisningen:

Det är inte ett eget ämne

Eftersom sex och samlevnad handlar om så många saker, ansvarar alla lärare för att ta upp det på något sätt inom sitt ämne.  Du ska inte bara få en enstaka lektion. Det ska tas upp i många olika ämnen under hela grundskolan och gymnasiet.

På vissa skolor funkar det bra och eleverna får diskutera olika saker. På andra skolor får eleverna kanske bara en eller två lektioner. Sex och samlevnad ska inte vara så att du till exempel bara får lite information om hur kroppen funkar eller hur du sätter på en kondom.

Sånt ni kan diskutera inom olika ämnen

Här är några exempel på frågor som kan diskuteras inom olika ämnen:

 • Biologi och naturkunskap
  Hur funkar kroppen? Hur gör man för att sex ska kännas bra för dig själv och andra? Hur blir man gravid? Hur kan man skydda sig mot könssjukdomar, det vill säga det som ofta kallas sexuellt överförbara infektioner?
 • Samhällskunskap
  Vad kan man göra åt ojämställdhet mellan män och kvinnor, och åt diskriminering mot olika grupper? Vilka fördelar och nackdelar har du beroende på vilket land du bor i eller kommer ifrån?
 • Historia
  Hur har synen på kön, sexualitet, hudfärg, sexuell läggning och relationer förändrats genom tiderna? Vilka grupper har haft mer makt och inflytande än andra? Vad har förändrats och hur gick det till?
 • Religion
  Hur hänger identitet ihop med religion? Hur ser olika religioner på relationer, kön, sexualitet och rättigheter?
 • Musik
  Hur beskrivs kärlek, kön och sexualitet i låttexter? Varför används ord som ”tjejband”, ”kvinnlig trummis”, ”manskör” och ”pojkband”?
 • Bild 
  Hur framställs personer med olika sexuell läggning, kön, hudfärg, funktionsvariation eller kroppstyp på bilder och i filmer? Hur påverkas vi av kroppsideal i reklam och på sociala medier?

Du kan läsa mer om hur lärare kan undervisa om sex och samlevnad på Skolverkets sajt.

Om du är missnöjd undervisningen

Du kan prata med rektorn om du är missnöjd med undervisningen. Det är hen som är ansvarig för att ni har sex- och samlevnadsundervisning i skolan. Du kan också prata med din lärare eller någon på elevhälsan om det känns lättare.

Några tips:

 • Fråga hur skolan har tänkt ta upp sex och samlevnad i olika ämnen, utifrån det som står i läroplanen.
 • Skriv ner saker du tycker att ni får lära er för lite om. Till exempel mänskliga rättigheter, normer, rasism, genus, hiv, hbtq eller nåt annat.
 • Ta hjälp av några andra elever, eller ta upp frågan med elevrådet.

Aktuella artiklar

ArtikelTips för att trivas i skolan

Ingen ska behöva må dåligt i skolan. Det finns många saker som kan göras för att du ska trivas i skolan. Det kan handla om att ha roligare på lektionerna, få vänner eller bli mindre stressad. Du kan till exempel kontakta elevhälsan eller en ungdomsmottagning för att få stöd och hjälp om du behöver det.

Fråga UMOFråga UMO

Ställ en fråga eller läs vad andra har frågat om.

Tobak, alkohol & droger

Alkohol, tobak, narkotika och dopning är olika sorter droger. Droger är giftiga och kan göra dig påverkad på olika sätt. Du kan bli beroende om du använder dem. Ofta menas narkotika när ordet droger används.

Våld & kränkningar

Alla har nog känt sig dåligt eller orättvist behandlade någon gång, eller sett någon annan bli det. Du har rätt att slippa våld och kränkningar, men om du råkar ut för det finns hjälp att få.

Till toppen av sidan