Panik - lämna sidan!
Sexuell läggning

Queer - att slippa definiera

Att vara queer kan handla om att bryta mot så kallade normer för sexualitet, relationer eller kön. Alltså att vara eller se ut på ett annat sätt än vad andra personer förväntar sig.

Person med två tecknade siluetter som symboliserar kvinna och man bakom sig.
Du väljer hur du vill beskriva dig själv. Ingen annan kan bestämma vad som känns rätt för dig.

Vad är queer?

Ordet queer kan betyda flera saker, och olika personer använder ordet på olika sätt.

Att kalla sig för queer kan vara ett sätt att visa att man inte passar in i normer om kön, sexualitet eller relationer. Alltså det som ses som det vanliga och det som andra personer förväntar sig. Man kan också använda ordet om man inte vill eller kan beskriva sin sexuella läggning, sitt kön eller sin familj.

Exempel på hur queer kan användas

Ordet queer kan användas på flera sätt. Här är några exempel på när vissa kallar sig queer:

  • Du bryter mot normer om sexualitet. Till exempel för att du är homosexuell, bisexuell eller asexuell.
  • Du bryter mot normer om relationer. Till exempel för att du är poly, alltså bli kär i eller är ihop med flera personer samtidigt.
  • Du bryter mot normer om familj. Till exempel för att du vill att ni ska vara fler än två föräldrar i familjen eller vill ha barn tillsammans en kompis.
  • Du bryter mot normer om kön. Till exempel för att du har en annan könsidentitet än vad andra tror, eller för att du bryter mot könsnormer genom att inte vara som tjejer eller killar förväntas vara.

Queer kan vara ett sätt att se på saker

Queer behöver inte handla om din identitet. En del personer använder inte ordet queer om sig själva, men gillar vad queer står för. Du kan säga att du försöker se på saker på ett ”queert” sätt om det är så för dig.

Det kan till exempel handla om att inte gilla vissa av de normer som finns. Att vilja att samhällets förväntningar på kön och relationer ska förändras så att fler känner sig inkluderade, och att alla ska få bestämma hur de själva vill beskrivas. Kanske säger du ifrån när någon utgår från att det bara finns två kön eller att alla är heterosexuella.

Queer kan handla om forskning

Det finns också forskning som kallas queerteori. Queerteori undersöker och ifrågasätter normer. Till exempel varför vissa kroppar, kön eller identiteter ses som mer naturliga än andra.

Queerteori beskriver också hur grupper som bryter mot normer kan ha mindre makt att påverka sina liv och samhället i stort. Därför kan queerforskning hjälpa till att visa hur och varför vissas grupper i samhället diskrimineras.

Mer på UMO

Artikel

Jämlikhet

Jämlikhet betyder att alla människor är lika mycket värda och ska behandlas lika bra.

Artikel

Vad är jämställdhet?

Jämställdhet betyder att tjejer och killar är lika mycket värda och behandlas lika bra.

Artikel

Hur kom du ut?

Hur berättar man om sin sexuella läggning eller könsidentitet? Eller kan man komma ut på andra sätt? Ge dina tips eller ta del av andras berättelser.

Artikel

Hur ser din familj ut?

Familjer kan se ut på många olika sätt. Vilka ser du som din familj?

Till toppen av sidan