Panik - lämna sidan!
Funktionsvariation

Adhd

Adhd påverkar hur man är, tänker, funkar och upplever saker. Det är olika för olika personer hur det känns att ha adhd. En del egenskaper kan kännas bra, en del egenskaper kan kännas jobbiga eller göra livet svårt.

Två personer som skriker olika saker, TJA LÄGET, SKA DU MED OCH SPELA VOLLEYBOLL? och GÅ MED I GREENPEACE, samtidigt som en flygande fågel skriker KRAA och två bilar låter VROOM VROOM och TUUUUT! Illustration.
Du som har adhd kan bli stressad och få svårt att fokusera om det händer mycket runtomkring.

Vissa delar av din hjärna jobbar på ett annat sätt om du har adhd. Det kan märkas i ditt liv på flera sätt, men olika personer påverkas olika.

Adhd är en så kallad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det är inte en sjukdom och har ingenting med intelligens att göra. Det är ett sätt att vara, en del av personligheten.

Du som har adhd kan förstå dig själv bättre om du lär dig mer om adhd. Då kan livet bli lättare. Du kan också få stöd och hjälp att få livet att funka bättre om du har adhd.

Vissa egenskaper är vanliga om man har adhd

Alla med adhd är olika, men det finns egenskaper som många med adhd kan känna igen sig i. Här är några av dem:

 • Du har svårt att koncentrera dig länge på något. Särskilt om du inte är så intresserad. Det kan vara lättare att fokusera på sånt som du tycker är spännande.
 • Det är jobbigt att komma igång med saker. Eller så går det lätt att börja med en uppgift, men det är svårt att göra klart den.
 • Ibland är du rastlös och tycker det är jobbigt att sitta stilla. Ibland känner du dig helt slut och orkar knappt röra dig.
 • Du är impulsiv, alltså gör eller säger saker direkt utan att tänka efter.
 • Du har många tankar i huvudet på samma gång, och har svårt att få ordning på dem.

Här är några olika exempel på hur det kan märkas:

 • Det är vanligt att ofta glömma bort eller tappa bort saker.
 • Många har svårt att passa tider.
 • Det kan vara svårt följa instruktioner.
 • Vissa tycker att det är jobbigt att skriva eller läsa.
 • En del har svårt att kontrollera sitt humör och sina känslor.
 • Många vill bara göra saker som de tycker är roliga, intressanta eller spännande.

Finns det bra saker med adhd?

Många med adhd gillar en del av de egenskaper de har på grund av sin adhd. Här är några exempel på vad det kan vara:

 • Du som är impulsiv kan vara påhittig, eller våga chansa och testa nya saker.
 • Du som har mycket energi kan hinna göra många saker eller orka jobba hårt med det du gillar att göra.
 • Du som många tankar i huvudet samtidigt, kan komma på många smarta idéer.
 • Du som har mycket fantasi kan vara kreativ, spontan och rolig.
 • Du som tänker annorlunda kan komma på lösningar som andra personer inte hade kunnat komma på.

Försök att hitta saker som du verkligen gillar att göra om du har adhd. Då brukar det vara lättare att använda de egenskaper som du och andra har nytta av.

Kontakta vården om du tror att du har adhd

Alla kan ha svårt att fokusera eller sitta stilla. Och många gör saker utan att tänka efter först. Men du kan ha adhd om det gör att det funkar dåligt under en längre tid och i olika situationer. Till exempel i skolan, på jobbet, och med kompisar eller familjen.

Det är viktigt att du får stöd och hjälp så snart som möjligt om du har adhd. Här är ställen du kan kontakta om du tror att du kan ha adhd:

De här ställena kan hjälpa dig att få göra en adhd-utredning om det behövs. Om du inte har adhd kan de hjälpa dig att få annan hjälp om du behöver det.

Be dina föräldrar, andra vårdnadshavare, en vuxen i skolan eller någon annan du litar på att hjälpa dig att kontakta vården om det känns lättare.

En utredning visar om du har adhd

För att få veta om du har adhd får du gå igenom en utredning. Då får du bland annat träffa en läkare och en psykolog, och du får svara på många olika frågor. De vuxna som du bor med och personal i skolan får också svara på frågor.

Du får en så kallad diagnos om utredningen visar att du har adhd. Det är ett intyg från vården, som gör att du kan få det stöd och den hjälp som du behöver. Diagnosen gör också att till exempel lärare, föräldrar och andra vårdnadshavare måste ta dina svårigheter och behov på allvar.

En del tycker att det känns jobbigt att få en diagnos. En del tycker att det är skönt att få en förklaring till varför de ibland känner sig annorlunda.

Du kan läsa mer om hur utredningen går till på 1177.se.

Adhd kan påverka livet på olika sätt

Adhd kan göra det olika svårt i olika situationer. Du kan tycka att det känns svårt med krav, regler och förväntningar från andra personer, till exempel skolan eller på jobbet.

Många med adhd kan bli stressade, rastlösa eller väldigt trötta när de försöker att funka som andra. Och det kan vara jobbigt om du tror att andra personer blir besvikna, eller om ni hamnar i konflikt på grund av att ni inte förstår varandra. Det kan också göra att du får lägre självkänsla.

Det är viktigt att du får bra stöd om du har det jobbigt på grund av adhd. Annars kan du börja må dåligt på andra sätt också. Till exempel bli nedstämd, få ångest eller få problem med alkohol eller droger.

Det är ganska vanligt att ha andra svårigheter samtidigt som adhd. Till exempel läs- och skrivsvårigheter, så kallad dyslexi, ångest, sömnsvårigheter, autism/asperger, Tourettes syndrom eller tics. Du har rätt att få stöd och hjälp med såna saker också.

Alla funkar olika och behöver olika saker

Ibland är det som att andra personer och samhället förväntar sig att alla ska vara på samma sätt. Men alla är inte likadana. Det blir lättare för dig att funka om andra bemöter dig på ett bra sätt, och om samhället anpassas utifrån att alla funkar olika.

Det finns tips för att klara vardagen bättre, och du kan få stöd och hjälp. Här kan du läsa mer:

Berätta för andra hur du funkar, om du vill

Adhd syns inte utanpå. Det kan vara svårt för andra att förstå varför du har det jobbigt i vissa situationer, eller varför du reagerar på ett annat sätt än de förväntade sig.

Försök att berätta vad du behöver för att funka för personer du litar på. Säg att du har adhd och hur det påverkar dig. Det blir oftast lättare för dig när andra förstår dig, och vet vad du behöver. Men det är du som bestämmer vad du ska berätta för andra personer.

Vissa saker kan bli lättare med tiden, andra kan bli svårare

Du kanske känner dig ledsen eller orolig ibland, och tänker att du inte är som andra. Många tycker att det är jobbigast under tonåren, eller när man ska bli vuxen och hitta jobb och någonstans att bo.

Livet kan bli lättare med tiden, när du har lärt dig mer om hur du funkar och vad du behöver. Då kan du hitta sätt att klara av situationer som kan vara svåra. Och du kan bli bättre på att använda dina egenskaper som du har nytta av. Det kan också bli lättare när du har blivit vuxen och själv kan bestämma vad du ska plugga, jobba med eller göra.

Men adhd är inget som försvinner. Ibland blir det inte lättare, och det kan vara svårt om du får högre krav och förväntningar på dig. Du har fortfarande rätt att få stöd och hjälp med saker som är jobbiga när du är vuxen.

Varför får man adhd?

Ingen vet precis vad adhd beror på. Men det har med så kallade signalsubstanser i hjärnan att göra.

Adhd är till stor del genetiskt, alltså något du framförallt ärver av dina genetiska föräldrar. Det är vanligt att några genetiska släktingar också har adhd, men det kan vara stor skillnad på vad de och du har svårt eller lätt med.

Du är en person med många egenskaper

Mycket av det som är jobbigt för dig med adhd, är saker som personer utan adhd också kan tycka är jobbiga. Men många saker kan vara extra svåra för dig på grund av din adhd. Din adhd kan också göra att du har lättare för några saker.

Du är en person med många egenskaper och intressen. Allt har inte med din adhd att göra. Din personlighet är alltid större än bara en diagnos.

Mer på UMO

Funktionsvariation

Här kan du hitta innehåll om funktionsvariationer.

UMO-poddenHur påverkar adhd förhållandet?

18. "Jag har svårt att förstå en partner som är otydlig. Till exempel sa min flickvän att det var okej att jag inte var med henne på alla hjärtans dag när hon var sjuk. Då var jag med en kompis och min flickvän blev jätteledsen."

Fråga UMOKan jag ta körkort om jag har adhd?

Jag har inga problem med synen, för jag vet att det kan vara en biverkning av medicinen.

Svara varandraHar samtalsgrupper hjälpt er med NPF-diagnos?

Känner att jag har många frågor och problem men hjälper verkligen grupp-pratet eller räcker det med läkare och psykologer. Hjälp! Hur har det varit för er?

Egna berättelserJag tog hjälp av specialpedagog och nu funkar skolan

Jag gick på mina promenader på lektionerna för att orka, fråga hjälp av kompisar som kunde dela anteckningar och plugga inför prov.

Egna berättelserLivet med adhd, autism och tvångstankar

Tänk dig att du är fem år. Du är fem år precis som alla andra femåringar. Du är en liten varelse, även om du själv mest tycker att de vuxna är stora och det är din ålder som är den helt naturliga åldern att vara i.

Till toppen av sidan