Panik - lämna sidan!
Kön och könsidentitet

Vad är jämställdhet?

Jämställdhet betyder att tjejer och killar är lika mycket värda och behandlas lika bra. Att de ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Samhället är inte jämställt än, men det finns lagar för att det ska bli det.

En tjej och en kille sitter bredvid varandra.
Ingen ska behandlas sämre på grund av sitt kön.

I ett jämställt samhälle ska killar och tjejer ha samma möjligheter och rättigheter att påverka sina egna liv och samhället. I ett jämställt samhälle bestämmer både tjejer och killar över sin egen kropp och sexualitet. Ingen utsätts för diskriminering eller sexism.

Är det inte jämställt?

Det är inte jämställt i Sverige. Tjejer och killar behandlas olika, på flera olika sätt och i olika situationer. En del skillnader märks tydligt, andra kan vara svårare att upptäcka. Det är oftast tjejer som förlorar på att det inte är jämställt, men killar påverkas också.

Det handlar om skillnader mellan tjejer som grupp och killar som grupp, inte om enskilda personer. Det finns stora skillnader mellan olika tjejers och olika killars liv.

Hur märks ojämställdhet för tjejer?

Här är några exempel på svårigheter och orättvisor som ofta hänger ihop med att vara tjej:

 • Tjejer tjänar oftast mindre pengar än killar, även om de gör samma jobb och arbetar lika mycket.
 • Tjejer har ofta längre utbildning än killar. Trots det har killar oftare jobb där de får bestämma mycket, som statsminister, professor, chef eller medlem i bolagsstyrelser.
 • Tjejer tar oftare ledigt från jobbet eller jobbar deltid, för att ta hand om barn. Det gör att de bland annat får lägre pension än killar.
 • Tjejer gör mer obetalt jobb i hemmet än killar. Obetalt jobb är sånt som att städa, diska och tvätta.
 • Tjejer bedöms ofta hårdare utifrån hur de ser ut och hur de klär sig, än vad killar gör.
 • Fler tjejer än killar utsätts för sexualbrott och våld i förhållanden.

Hur märks ojämställdhet för killar?

Här är några exempel på svårigheter och orättvisor som ofta hänger ihop med att vara kille:

 • Fler killar än tjejer utsätts för rån, våld och misshandel av andra killar.
 • Killar står för det mesta av våld och brott i samhället, både mot tjejer och andra killar.
 • Killar tar oftare risker, råkar oftare ut för olyckor och får oftare problem med alkohol eller narkotika än tjejer.
 • Killar har färre nära vänner än tjejer.
 • Det är fler killar och män som tar livet av sig jämfört med tjejer och kvinnor.

Varför är det inte jämställt?

Det finns flera förklaringar till att det inte är jämställt. Bland annat beror det på hur det har varit i historien. Män har haft mer makt under lång tid. Det har påverkat lagar och andra saker som tar lång tid att förändra. Och personer som är vana att ha mycket makt kan vara emot förändringar, för att kunna behålla de fördelar de har.  

En annan förklaring är att olika saker ses som ”manliga” eller ”kvinnliga”. Till exempel vad du ska gilla, vilka känslor du ska visa eller vad du ska jobba med. Det blir som osynliga regler för hur tjejer och killar ska vara. Ibland kanske det känns okej att det är så. Men ibland blir det jobbigt eller fel. Till exempel om en tjej i ett förhållande tar ut mer föräldraledighet än sin kille, fast en av dem eller båda egentligen hade velat att det var tvärtom.

Vad kan jag göra för att det ska bli mer jämställt?              

Ett bra tips är att börja med att fundera på hur du själv tänker när det gäller tjejer och killar. Tycker du att någon måste vara eller bete sig på ett visst sätt bara för att hen har ett visst kön? Du kanske gör det utan att tänka på det.

Här är några andra frågor du kan fundera på:

 • Behöver tjejer och killar hjälpa till lika mycket hemma?
 • Får de bestämma lika mycket?
 • Får killar och tjejer och vara ute lika sent på kvällarna?
 • Kan de visa känslor på samma sätt?
 • Har tjejer och killar lika mycket krav på sig när det gäller hur de ser ut och klär sig?
 • Hur reagerar andra personer om en kille sätter på sig en klänning eller en tjej tar på sig en kostym?

Det blir lättare att se och förstå orättvisor om du lär dig mer. Det finns många sajter, konton i sociala medier och organisationer där du kan få information och prata med andra om jämställdhet, sexism och diskriminering.

Vad är skillnaden mellan jämställdhet och jämlikhet?

Jämställdhet handlar om kön, om att tjejer och killar ska ha samma rättigheter och möjligheter.

Jämlikhet handlar om att alla människor ska ha samma rättigheter och möjligheter. Det ska till exempel inte spela någon roll vilken hudfärg, ålder, religion, sexuell läggning, funktionsvariation, kön eller könsidentitet du har.

Jämlikhet handlar alltså om många olika grupper, medan jämställdhet handlar om just killar och tjejer. Rasism, sexism, homo- och bifobi,  transfobi och diskriminering är exempel på att samhället varken är jämlikt eller jämställt.

Vad säger lagen om jämställdhet?

Det finns många lagar och regler som ska se till att samhället är jämställt och rättvist. Bland annat finns diskrimineringslagen och det finns mål och planer inom politiken för att det ska bli jämställt.

Har du blivit sämre behandlad på grund av ditt kön i skolan, på jobbet, i vården eller av någon myndighet? Då kan du ha blivit utsatt för diskriminering, och det är olagligt.

Här är några fler exempel på lagar och regler som ska se till att samhället är rättvist:

 • FN:s konvention om mänskliga rättigheter och Europakonventionen. De handlar om sånt som du har rätt till för att du är människa. Det är alltså rättigheter som alla har. Du kan läsa om Mänskliga rättigheter på Youmo.se.
 • Barnkonventionen och Föräldrabalken. Det är lagar som skyddar barns rättigheter och som beskriver samhällets och vårdnadshavares ansvar för barn.
 • Skollagen som säger att alla barn och unga har rätt att få utbildning.
 • Hälso- och sjukvårdslagen som säger att alla som behöver vård ska få det.

Mer på UMO

Måste jag vara på ett visst sätt som kille?

Det finns många förväntningar på hur man ska vara, beroende på vilket kön man är. Det är som osynliga regler. Här kan du som kille läsa om några olika situationer och svara på vad du tror att du skulle göra om det hände dig.

Artikel

Att bli dåligt behandlad i ett förhållande

De flesta tänker att de ska må bra och känna sig trygga när de är ihop med någon. Så borde det vara. Men det blir inte alltid så.

Artikel

Sexuella trakasserier

Det är sexuella trakasserier när en person gör eller säger något som har med kroppen eller sex att göra och det känns obehagligt.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Innehåll om hedersrelaterat våld och förtryck.

Till toppen av sidan