Panik - lämna sidan!
Jag

Jämlikhet

Jämlikhet betyder att alla människor är lika mycket värda och ska behandlas lika bra. Det ska till exempel inte spela någon roll vilken sexuell läggning, hudfärg, kön eller funktionsvariation du har. Samhället är inte jämlikt än, men det finns lagar för att det ska bli det.

Två personer som ser olika ut.
Alla är olika men alla är lika mycket värda.

I ett jämlikt samhälle ska alla ha samma möjligheter att påverka sina egna liv och samhället. Alla har samma rättigheter och samma skyldigheter. Det ska till exempel inte spela någon roll vilket kön du har, hur du ser ut, vilken religion du har eller hur mycket pengar du har. Ingen ska heller bli utsatt för diskriminering, rasism, sexism, transfobi, homofobi eller bifobi.

Är det inte jämlikt?

Det är inte helt jämlikt i samhället än. De flesta personer håller med om att alla människor är lika mycket värda och ska ha samma rättigheter. Men ändå är det inte alltid så. Ibland märks det tydligt att olika personer behandlas olika, ibland är det svårare att upptäcka.

Vissa grupper av människor får det lättare i livet på grund av att det är ojämlikt, de tjänar på det. Andra grupper av människor får det svårare på grund av ojämlikhet och förlorar på det.

Hur märks det att det inte är jämlikt?

Här är några exempel på orättvisor som går att mäta:

 • Personer med mörk hudfärg kan ha svårare att få jobb än personer med ljus hudfärg.
 • Transpersoner får oftare sämre bemötande i vården än cispersoner.
 • Homosexuella och bisexuella personer utsätts oftare för kränkningar än heterosexuella.
 • Tjejer utsätts oftare för sexualbrott och våld i hemmet än killar.
 • Personer med funktionsnedsättning blir oftare diskriminerade än personer utan funktionsnedsättningar.

Varför är det inte jämlikt?

Det finns flera förklaringar till att det inte är jämlikt. Bland annat beror det på hur det har varit i historien. Vissa grupper av människor har haft mer makt under lång tid. Det har till exempel påverkat lagar som tar lång tid att förändra. Och personer som är vana att ha mycket makt kan vara emot förändringar, för att kunna behålla de fördelar de har.  

En annan förklaring är att det finns fördomar och normer som bygger på gamla och omoderna värderingar. Normer funkar som osynliga regler för hur saker ska vara, och för vad som uppfattas som normalt. Ibland kanske det känns okej att det är så. Men ibland blir det jobbigt eller fel. Till exempel om en person får lägre lön än sina kolleger bara för att hen har mörk hud, trots att kollegerna har mindre utbildning och mindre erfarenhet.

Normer gör det svårt att upptäcka orättvisor om man inte själv blir utsatt.

Vad kan jag göra för att det ska bli mer jämlikt?

Ett bra tips är att börja med att fundera på vilka fördelar eller nackdelar du och andra personer har i olika situationer. Skillnader som till exempel beror på hudfärg, kön, efternamn eller sexuell läggning. Fråga dig själv om du tycker att de här skillnaderna är okej, och i så fall varför du tycker det.

Det blir lättare att upptäcka och göra något åt orättvisor om du lär dig mer. Det finns många sajter, konton i sociala medier och organisationer där du kan få information och prata med andra om jämlikhet, fördomar och diskriminering.

Vad är skillnaden mellan jämlikhet och jämställdhet?

Jämlikhet handlar om att alla människor ska ha samma rättigheter och möjligheter. Det ska till exempel inte spela någon roll vilken hudfärg, religion, sexuell läggning, ålder, funktionsvariation, kön eller könsidentitet du har.

Jämställdhet handlar om kön, om att tjejer och killar ska ha samma rättigheter och möjligheter.

Jämlikhet handlar alltså om många olika grupper, medan jämställdhet handlar om just killar och tjejer.

Alla människor ska ha samma rättigheter och möjligheter

Det finns lagar och regler som ska se till att det är jämlikt. Här är några viktiga exempel på rättigheter som alla människor har:

 • Alla har rätt att få bra sjukvård och utbildning.
 • Alla ska skyddas mot våld, diskriminering och andra kränkningar.
 • Alla har rätt att ha vilken religion de vill. Eller att välja att inte tillhöra någon religion alls.
 • Alla som jobbar har rätt att få betalt. Och att få lika villkor och liknande lön som andra personer med samma jobb, utbildning och erfarenhet.
 • Alla ska bli rättvist behandlade om de blir polisanmälda eller åtalade i domstol.

Lagar och regler om jämlikhet

Det finns flera olika lagar och regler som ska se till att samhället är jämlikt och rättvist. Bland annat finns diskrimineringslagen.

Har du blivit sämre behandlad på grund av ditt kön, könsuttryck, hudfärg, funktionsvariation, sexuella läggning, religion eller ålder? Har det hänt i skolan, på jobbet, i vården eller när du har haft kontakt med någon myndighet? Då kan du ha blivit utsatt för diskriminering, och det är olagligt.

Här är några fler exempel på lagar och regler som ska se till att samhället är rättvist:

 • FN:s konvention om mänskliga rättigheter och Europakonventionen. De handlar om sånt som du har rätt till för att du är människa. Det är alltså rättigheter som alla har. Du kan läsa om Mänskliga rättigheter på Youmo.se.
 • Barnkonventionen och Föräldrabalken. Det är lagar som skyddar barns rättigheter och som beskriver samhällets och vårdnadshavares ansvar för barn.
 • Skollagen, som säger att alla barn och unga har rätt att få utbildning.
 • Hälso- och sjukvårdslagen, som säger att alla som behöver vård ska få det.

Mer på UMO

Hedersrelaterat våld och förtryck

Innehåll om hedersrelaterat våld och förtryck.

Måste jag vara på ett visst sätt som kille?

Det finns många förväntningar på hur man ska vara, beroende på vilket kön man är. Det är som osynliga regler. Här kan du som kille läsa om några olika situationer och svara på vad du tror att du skulle göra om det hände dig.

Sexuell läggning

Innehåll om sexuell läggning.

Artikel

Rättigheter hemma

Dina föräldrar eller andra vårdnadshavare bestämmer inte över allting. Du har rätt att vara trygg hemma och vara med och påverka ditt liv.

Till toppen av sidan