Panik - lämna sidan!

Tourettes syndrom

Tourettes syndrom är en funktionsnedsättning som kan göra att du får så kallade tics. Tics är rörelser och ljud som kommer utan att du vill. Det går att träna på att minska ticsen, och de kan gå över eller minska när du blir äldre. Det finns hjälp att få om du tycker att ticsen är jobbiga.

Person som blinkar med ena ögat och ena mungipan är lite uppdragen. Illustration

Tourettes syndrom är en så kallad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Ofta kallas det bara tourette.

Har jag tourette?

Det som är typiskt för tourette är ticsen. Tics kan vara rörelser och ljud som du inte kan styra själv. Du kan känna igen dig i något av det här om du har tourette:

  • Du kan inte låta bli att säga eller upprepa vissa ord.
  • Du gör rörelser mot din vilja, till exempel rycker på axlarna eller flaxar med armarna.
  • Du blinkar med ögonen eller rynkar på näsan utan att kunna styra över det.
  • Du harklar dig ofta eller gör något annat ljud utan att du tänker på det.

Det är inte säkert att du har tourette bara för att du har tics. Men du kan ha det om du har haft tics under minst ett år.

Hur är det att ha tourette?

Vissa personer har inte så stora problem med tics medan andra har det jobbigare. Du kan ha mer eller mindre tics i olika perioder. Ibland kanske du inte har några alls på ett tag.

Oftast minskar ticsen när man blir äldre. Ibland går de över av sig själv.

Två personer pratar. Den ena säger "Jag har tourettes, så jag får tics ibland." Den andra svarar "Jaha, hur är det?". Illustration.

Personer som inte vet något om tourette kan missuppfatta dig när du har tics. Dina vänner eller lärare kan tro att du retas eller försöker vara rolig. Det kan därför vara bra att berätta att du har tourette. Det kan bli lättare för dig om andra vet vad tics är, och om de förstår hur du funkar.

Vad kan jag göra själv?

Många med tourette lär sig att stoppa ticsen i vissa situationer. Till exempel i skolan eller bland mycket folk, och låter ticsen komma när de är hemma. Det går också att öva på att dölja ticsen, till exempel genom att harkla sig eller hosta. Du kan du läsa mer om hur det går att träna på att minska tics på sajten Självhjälp på vägen.

Ticsen kan komma oftare när du är stressad, så det är bra att hitta sätt att minska stress. Det kan också hjälpa att träna eller röra på sig.

Kan jag få hjälp?

Många som har tourette behöver ingen behandling. Men det är viktigt att du får hjälp att förstå och acceptera dina tics. Du kan till exempel kontakta en skolsköterska, skolkurator, ungdomsmottagning eller bup om du vill ha hjälp med dina tics. Du kan också kontakta Fråga UMO om du vill vara anonym och få råd via nätet.

Du kan få behandling om du har tics som du störs mycket av. Till exempel kan du gå i terapi och få hjälp att träna på att ticsa mindre, eller att ticsa på ett annat sätt.

En del kan behöva medicin för att minska ticsen. Det är en läkare som avgör om du behöver det.

Vad tyckte du om den här texten?

Till toppen av sidan