Tourettes syndrom

Det kan vara Tourettes syndrom om du har så kallade tics under en lång tid. Tics är rörelser och ljud som du inte kan styra själv. Det kan vara bra att andra vet att du har Torettes syndrom, så att de förstår varför du har tics.

Tourettes syndrom är en så kallad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Ibland säger man bara Tourette. Tourette har inte med intelligens att göra, och det är inte en sjukdom.

Vad innebär Tourettes syndrom?

Det som är typiskt för Tourette är att man får tics. Tics är rörelser eller ljud som man inte kan styra själv. Om du har Tourette kan du känna igen dig i något av det här:

  • Du känner att du måste göra en särskild rörelse.
  • Det rycker till i ansiktet och du kan inte styra över det.
  • Du harklar dig ofta, eller gör något annat ljud utan att du är medveten om det.
  • Du säger vissa ord ibland, utan att du kan kontrollera det.

För det mesta börjar ticsen i sjuårsåldern. Men de kan komma tidigare eller senare också. De kan öka och minska i perioder. Ibland kanske man inte har några alls på ett tag. Om du är stressad kan ticsen komma oftare.

Alla som har tics har inte Tourette. Men om du har haft tics under minst ett år, med både rörelser och ljud, kan det vara Tourette.

Det är vanligt att ha flera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samtidigt. Till exempel Tourette och adhd, Tourette och Aspergers syndrom eller Tourette och tvångssyndrom.

Vad kan jag göra själv?

Om ticsen inte ger stora problem, kan det räcka att du själv och din familj eller andra du känner får veta att du har Tourette, och lära er mer om vad tics är. Mycket i livet kan bli lättare om andra känner till hur du funkar. Det är också viktigt att du själv får hjälp att förstå och acceptera hur du är.

Många lär sig att hejda ticsen i vissa situationer, till exempel i skolan eller bland mycket folk, men låter ticsen komma hemma.

Hur kan jag få hjälp?

Många som har Tourette behöver ingen behandling. Det brukar räcka med att andra runt omkring förstår att du inte kan rå för att du har tics.

Du kan få behandling om du har tics som du störs mycket av. Till exempel KBT-terapi, där du får träna på att inte ticsa, eller träna på att ticsa på ett annat sätt.

En del kan få medicin som minskar ticsen. Det är en läkare som bedömer om du behöver medicin.

Vad beror det på?

Tourette beror på en obalans i det som kallas hjärnans signalsystem. Tourette är delvis ärftligt och därför är det vanligt att flera i en familj eller släkt har det. Men det kan vara stor skillnad på vilka tics man har, och hur mycket.

Bra om andra vet att du har Tourette

Det kan vara jobbigt att försöka låta bli att ticsa. De som inte vet något om tics och Tourette kan ibland missuppfatta ticsen. De kanske tänker att du retas eller försöker vara rolig. Då är det lätt hänt att få en jobbig känsla.

Därför kan det vara bra att berätta för dem du känner att du har Tourettes syndrom. Ju mer de som du har omkring dig vet om Tourette, desto enklare kan det bli för dig.

Lättare när du blir äldre

Oftast minskar ticsen när man blir äldre. Ibland går de över av sig själv. Du kan också få lättare att dölja ticsen när de kommer, till exempel genom att harkla dig eller hosta.

Eftersom personer med Tourette ofta är kreativa, intelligenta och har mycket energi är det vanligt att de klarar sig bra både privat, i skolan och i arbetslivet.

Mer på UMO