Panik - lämna sidan!
Funktionsvariation

Tourettes syndrom

Du som har Tourette syndrom kan få så kallade tics. Tics är rörelser och ljud som kommer utan att du vill. Det går att träna på att minska ticsen, och de kan gå över eller minska när du blir äldre. Du kan få hjälp om du tycker att ticsen är jobbiga.

En person som blinkar med ena ögat.
Tourettes syndrom är en så kallad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Ofta kallas det bara tourette.

Har jag tourette?

Det som är typiskt för tourette är ticsen. Tics kan vara rörelser och ljud som du inte kan styra själv. Du kan känna igen dig i något av det här om du har tourette:

  • Du kan inte låta bli att säga eller upprepa vissa ord.
  • Du gör rörelser mot din vilja, till exempel rycker på axlarna eller flaxar med armarna.
  • Du blinkar med ögonen eller rynkar på näsan utan att kunna styra över det.
  • Du harklar dig ofta eller gör något annat ljud utan att du tänker på det.

Det är inte säkert att du har tourette bara för att du har tics. Men du kan ha det om du har haft tics under minst ett år.

Hur är det att ha tourette?

Vissa personer har inte så stora problem med tics medan andra har det jobbigare. Du kan ha mer eller mindre tics i olika perioder. Ibland kanske du inte har några alls på ett tag. Oftast minskar ticsen när man blir äldre. Ibland går de över av sig själv.

Personer som inte vet något om tourette kan tro att du retas eller försöker vara rolig när du får tics. Om du vill kan du berätta att du har tourette. Du kan säga att tourette inte har med smarthet att göra, och inte är någon sjukdom. Att ticsen bara är någonting som händer.

En person berättar för en annan att hen får tics ibland eftersom hen har tourette.
Det kan bli lättare för dig om andra vet vad tics är och hur de funkar.

Vad kan jag göra själv?

Många med tourette lär sig att stoppa ticsen i vissa situationer. Till exempel i skolan eller bland mycket folk, och låter ticsen komma när de är hemma. Det går också att öva på att dölja ticsen, till exempel genom att harkla sig eller hosta. Du kan du läsa mer om hur det går att träna på att minska tics på sajten Självhjälp på vägen.

Ticsen kan minska om du stressar mindre eller tränar eller rör på dig.  

Kan jag få hjälp om jag har tourette?

Många som har tourette behöver ingen behandling. Men det är viktigt att du får hjälp att förstå och acceptera dina tics. Du kan till exempel kontakta en skolsköterska, skolkurator, ungdomsmottagning, vårdcentral eller bup om du vill ha hjälp med dina tics. 

Blir du mycket störd av ticsen? Då finns det behandlingar som kan hjälpa. Det kan handla om att träna på att ticsa mindre, eller att ticsa på ett annat sätt. En del personer med tourette kan behöva medicin för att minska ticsen.

Det är vanligt att ha adhd, tvångssyndrom eller depression samtidigt som man har tourette. Om det är så för dig kan du få hjälp med det också.

Mer på UMO

Stöd på telefon, chatt och mejl

Här finns listor med ställen du som ger stöd på telefon, chatt och mejl.

Funktionsvariation

Innehåll om funktionsvariationer.

Artikel

Samtalsstöd av professionella

Du kan få hjälp att må bättre och förändra sånt som är jobbigt, om du pratar med någon som är utbildad för att ge stöd. Du kan till exempel prata med en psykolog eller kurator på en ungdomsmottagning, vårdcentral eller på elevhälsan.

Till toppen av sidan