Skyddat boende

Alla behöver ett tryggt hem. Du kan behöva lämna ditt hem om du till exempel bor med någon som behandlar dig väldigt illa, eller om någon som vet var du bor hotar dig. Då kan du få hjälp med skyddat boende.

Illustration av en person som ligger i en säng och tänker: Äntligen lugnt och tryggt.

Varför finns skyddat boende?

Det finns olika anledningar till att man kan behöva lämna sitt hem. Till exempel om man utsätts för våld eller hot om våld från någon i familjen, från andra släktingar eller från någon man är ihop med.

Våld kan vara fysiskt, som när någon slår en. Det kan också vara psykiskt, som när någon säger att man är ful eller värdelös, eller hotar en. Och det kan handla om sexuella övergrepp.

Om du är orolig för sin säkerhet och inte kan bo kvar hemma, kan du få hjälp.

Vad är skyddat boende?

Alla som blivit utsatta för våld eller riskerar att utsättas för våld har rätt till skydd och stöd. Kommunerna har ett ansvar att ordna ett skyddat boende, till den som inte kan bo kvar hemma.

Skyddat boende kan vara att du får bo hos en annan familj, tillfälligt eller en längre tid. Om du är tjej och över 18 år, kan skyddat boende innebära att du får bo hos en kvinnojour. På en del platser i landet finns särskilda boenden med personal, för unga som inte kan bo kvar hemma. Hur du gör för att få skyddat boende beror på hur gammal du är.

Om du är under 18 år

Kontakta socialtjänsten om du är under 18 år och behöver skyddat boende. Ring till kommunens växel och be dem koppla till socialtjänsten.

Om du behöver hjälp att kontakta socialtjänsten, be någon på en ungdomsmottagning eller någon vuxen i skolan.

Du förklarar sen ditt problem för någon som jobbar på socialtjänsten. De lyssnar och kommer fram till vilken hjälp du ska få. Du kan sen få träffa en socialsekreterare som jobbar med skyddat boende för ungdomar.

Om det är akut, och du måste lämna hemmet direkt, kan socialsekreteraren hjälpa dig att komma till ett jourhem. Då får du tillfälligt bo i en familj som har fått i uppdrag av socialtjänsten att vara jourhem.

Jourhemmen har utretts och kontrollerats av socialtjänsten för att de ska vara lämpliga för att ta emot barn och ungdomar som inte kan bo med sina egna familjer. I jourhemmet kan det bo andra barn och själva bostaden kan vara en familjs villa eller lägenhet.

Under tiden som du bor i jourhemmet försöker socialtjänsten ta reda på om problemen hemma går att lösa, så att du kan flytta hem igen efter ett tag.

Ibland försöker socialtjänsten hitta en mer långsiktig lösning i form av ett familjehem. Det gör dem om du inte kan flytta tillbaka till din egen familj, till exempel på grund av våld eller hot. 

Familjehem hette tidigare ”fosterhem” eller ”fosterfamilj”. Familjehem är ett tryggt hem där du som ung får bo om du inte kan bo kvar hemma.

I ett familjehem bor en eller flera vuxna som kan och vill ta hand om unga. De vuxna har godkänts av kommunen. Där kan det finnas andra barn och ungdomar, och själva bostaden kan se olika ut.

Det finns familjehem runt om i hela Sverige, och socialtjänsten gör sitt bästa för att hitta ett familjehem som passar dina intressen och önskemål.

Om du är tjej och har fyllt 18 år

Du bestämmer själv var du vill bo om du är över 18 år. Du har rätt att flytta hemifrån om du vill.

Men om du inte har flyttat, och behöver lämna ditt hem, kan du få hjälp av socialtjänsten att komma till ett tillfälligt skyddat boende. Det gör du lättast genom att ringa kommunens växel och fråga efter mottagningsenheten.

I vissa kommuner finns en så kallad kvinnofridsmottagning som du kan få komma till.

Du kan också ta kontakt med en kvinnojour. Såna finns runt om i hela landet. De är föreningar som har bildats framför allt för att stötta kvinnor som utsätts för våld och hot om våld.

Både kvinnomottagningar och kvinnojourer brukar ha tillfälliga bostäder som man får flytta till, om man inte kan bo kvar hemma. Där har man ett eget rum men det finns ofta gemensamma utrymmen och personal. Bostaden finns ofta på en hemlig adress.

Om det är en egen lägenhet, brukar det finnas personal i närheten som kan stötta. Ofta finns det flera andra tjejer som bor i skyddat boende i närheten. Det gör att man både kan få ett tryggt ställe att bo på och någon att prata med.

Man kan också få hjälp att hitta en annan, egen bostad där man kan bo och känna sig trygg under en längre tid.

Om du är kille och har fyllt 18 år

Det finns en del skyddade boenden för killar som utsätts för hedersrelaterat våld. Socialtjänsten har en skyldighet att hjälpa alla efter en bedömning, oavsett vilket kön man har.

Om du snabbt behöver lämna ditt hem, kan socialtjänsten låta dig bo i en jourlägenhet om de har en sån. De kan också ordna så att du får bo på ett hotell eller ett vandrarhem.

Du kan kontakta socialtjänsten för att få veta vilket stöd som finns att få. Ring till kommunens växel och be att bli kopplad mottagningsenheten. Där kan de svara på alla möjliga olika frågor. Dit kan du ringa anonymt.

Ett annat tips är att kontakta en brottsofferjour. På en del orter finns även mansjourer som kan hjälpa till med råd och tips.

Om du har en funktionsnedsättning

Du kan behöva extra hjälp med att hitta ett skyddat boende som passar dig, om du har en funktionsnedsättning. Socialtjänsten har skyldighet att hjälpa alla att hitta ett lämpligt skyddat boende.

Till toppen av sidan