Panik - lämna sidan!
Andra du kan få hjälp av

Om du inte kan bo kvar hemma

Alla ska kunna känna sig trygga i sitt hem. Du kan behöva bo någon annanstans om det inte funkar att bo hemma. Din kommun är skyldig att hitta en säker plats för dig att bo på.

Illustration av en person som ligger i en säng och tänker: Äntligen lugnt och tryggt.
Ibland kan man behöva flytta till ett annat boende för att kunna sova gott om natten. Du ska alltid känna dig säker i din hemmiljö.

I varje kommun finns en socialtjänst som ansvarar för att alla får det stöd och skydd de behöver. Socialtjänsten brukar kallas för soc.

Du kan få hjälp av soc om du inte har ett tryggt hem. Eller om du behöver mer stöd än vad du kan få hemma.

När kan jag behöva bo någon annanstans?

Det kan finnas olika anledningar till att du inte kan bo hemma. Här är några exempel:

  • De vuxna du bor med kan inte ta hand om dig på ett bra sätt. Till exempel för att de själva inte mår bra.
  • Din familj eller någon du är ihop med utsätter dig för sexuella övergrepp, våld eller hot.
  • En förälder, ett syskon eller någon annan i din familj blir utsatt för våld eller hot.
  • Du behöver stöd eller vård som du inte kan få hemma.
  • Dina föräldrar eller andra vårdnadshavare låter dig inte bo hemma.
  • Du har kommit ensam till Sverige som ung och har ingen familj här.

Berätta för någon hur du har det

Prata med någon du litar på om du har det jobbigt. Du har rätt att känna dig trygg hemma. Du kan till exempel berätta hur du har det för en lärare, en släkting eller en kompis föräldrar.

Du kan också kontakta elevhälsan eller en ungdomsmottagning. Det är viktigt att du får hjälp, om du far illa hemma. Ring 112 om du är i akut fara.

Ring växeln i din kommun och be att få bli kopplad till socialtjänsten, om du inte har någonstans att bo.

Var kan jag få bo i stället?

Det finns olika ställen beroende på vad du behöver och hur gammal du är.

På en del ställen får du bo en kort tid, på andra kan du få bo en längre tid. En del ställen är till för vissa åldrar eller kön. Du kan alltid berätta hur du vill ha det. Soc ska lyssna på vad du vill innan de bestämmer vad som är bäst för dig.

Du kan behöva extra hjälp att hitta ett boende som passar dig om du har en funktionsnedsättning. Soc ska hjälpa alla som behöver ett tryggt boende att hitta ett ställe som funkar, oavsett funktionsvariation.

Jourhem och familjehem

Du kan få bo hos en annan familj om du inte kan bo hemma. Då kan du få bo antingen i ett så kallat jourhem eller i ett så kallat familjehem.

Du kan få bo i jourhem om du är i fara och måste flytta hemifrån på en gång. Då bor du där en kortare tid medan soc undersöker om problemen hemma går att lösa.

Du kan få bo i familjehem om du behöver bo någonstans en längre tid. Familjehem hette tidigare fosterhem eller fosterfamilj. Ibland kan släktingar eller andra vuxna du känner funka som familjehem åt dig.

Det kan bo flera unga i jourhem och familjehem, och familjen kan ha egna barn. Du kan läsa mer om jourhem och familjehem på sajten koll på soc.

HVB-hem

HVB betyder hem för vård eller boende. Det är ett särskilt boende för unga som behöver få stöd eller vård någon annanstans än hemma. Det bor flera unga där, och det finns personal dygnet runt. Du kan läsa mer om HVB-hem på sajten koll på soc.

Stödboende

Ett stödboende innebär att du bor själv, men får stöd för att klara det. Du kan till exempel få bo i en egen lägenhet eller en studentkorridor. Stödboenden är till för unga mellan 16-20 år som inte kan bo hemma.

Skyddat boende

Du kan få bo tillfälligt på ett så kallat skyddat boende om du är över 18 år och blir utsatt för våld eller hot. Det är oftast kvinnojourer som har såna boenden.

Ibland bor du tillsammans med andra som är i en liknande situation. Ibland kan du få låna en lägenhet av jouren. Det brukar finnas personal nära som du kan få stöd och hjälp av. Du som har barn under 18 år kan ofta ta med dig dina barn.

Du kan söka efter kvinnojourer på unizon.se och roks.se.

Ibland finns det andra lösningar

Ibland kan soc hitta andra lösningar för dig som är över 18 år och inte kan bo kvar hemma. Till exempel att du får bo i en jourlägenhet, på hotell eller vandrarhem. Ibland kan de hjälpa till så du får en egen lägenhet där du kan bo en längre tid.

Rättigheter när du inte kan bo hemma

Barn och unga har rättigheter. Det gäller även dig som inte kan bo hemma. De vuxna som tar hand om dig ska ta ansvar för att du mår bra.

Det betyder till exempel att de ska se till att du går i skolan, och att du får träffa läkare eller tandläkare när du behöver det.

Läs mer om dina rättigheter när du inte kan bo hemma på sajten koll på soc

Mer på UMO

Stöd om du är utsatt

Här hittar du innehåll om hur du kan få stöd om du är utsatt.

Frågor & svarKan jag få bo i en fosterfamilj?

Hemma slår de mig om jag inte gör som de säger och jag får inte vara ute så mycket. Jag måste typ komma hem klockan tre på dagen och jag får inte vara med vem jag vill.

ArtikelAtt bli dåligt behandlad i ett förhållande

De flesta tänker att de ska må bra och känna sig trygga när de är ihop med någon. Så borde det vara. Men det blir inte alltid så.

ArtikelAtt bo med en vuxen som har problem med alkohol eller droger

Det kan vara jobbigt om vuxna dricker för mycket eller använder droger. Du har rätt att få hjälp om det är så för dig.

Till toppen av sidan