Panik - lämna sidan!
Våld och orättvisor i familjen

Sexuella övergrepp i familjen

Du har rätt att känna dig trygg i din familj. Du har själv aldrig någon skuld eller ansvar för om du utsätts för ett sexualbrott.

En ung person som sitter och sneglar bakåt. Bakom honom syns en siluett av en person i en dörröppning. Illustration.

Du har rätt att känna dig trygg i din familj när du växer upp. Det står i FN:s barnkonvention. Ingen i din familj får göra något sexuellt med dig. Det gäller föräldrar, syskon, styvföräldrar och andra nära släktingar. Det spelar ingen roll hur de sexuella handlingarna går till, hur gammal du är, när de sker eller om du själv tar initiativet.

Det kan vara svårt att berätta för någon om du utsätts för övergrepp av någon i din familj. Men det är aldrig för sent och det finns hjälp att få.

Sexualbrott kan vara många olika saker. Läs mer om vad ett sexualbrott kan vara här.

Det är vanligt att inte göra motstånd

Sexualbrott i familjen pågår ofta under lång tid. Det är mindre vanligt att någon i familjen hotar dig eller är våldsam mot dig för att ha sex. Det är vanligare att du blir övertalad eller lurad. Du kanske inte minns hur det började eller vad som hände.

Det är vanligt att inte våga göra motstånd om du utsätts för övergrepp. Som barn förstår du kanske inte att det som händer är fel. Personen som begår övergreppen kan säga att du ville eller själv tog initiativet. Du kanske själv upplever att det var du som tog initiativ, men du är aldrig ansvarig eller skyldig.

Det kan vara svårt att komma ihåg precis vad du har varit med om efter att ha blivit utsatt för övergrepp, särskilt om du har utsatts som barn. Många kommer plötsligt inte ihåg det som har hänt eller bara delar av det. En del minns knappt något alls förrän många år senare.

Det kan vara svårt att veta hur du känner

Det kan kännas svårt eller omöjligt att berätta om att du har utsatts för övergrepp av någon i din familj. Det är vanligt att inte veta hur du ska känna för den som har utsatt dig. Du kan till exempel älska en förälder eller ett syskon väldigt mycket, men avsky det hen gör eller har gjort mot dig. Du kan känna att du inte vill skvallra och vara orolig för vad som ska hända med personen om andra får veta.

Det är vanligt att den som begår övergreppen försöker få dig att hålla det som hänt hemligt. Hen kanske säger att den du berättar för skulle bli ledsen, arg eller sjuk om du gör det. Det är också vanligt att få höra att det är ditt eget fel eller att du själv ville. Men övergreppen är aldrig ditt ansvar, och du behöver aldrig känna skuld över att berätta eller söka hjälp. 

Våga berätta

Det är bra att få prata om det du har varit med om, för att kunna må bättre. Både du och resten av familjen har rätt att få hjälp. Att hålla det hemligt får ingen i familjen att må bra. Det är viktigt att du berättar så snart som möjligt så att övergreppen upphör.

Berätta även om det var länge sen

Du kanske tänker att det är bättre att försöka att inte tänka på det som har hänt och att bara gå vidare med ditt liv. Men det är vanligt att det som har hänt fortsätter att påverka en.

Att du berättar kan även ge möjlighet för den som har utsatt dig att få hjälp att sluta med sitt beteende.

Det spelar ingen roll om det har gått lång tid. Du har alltid rätt att prata med någon

Du har rätt att få hjälp

Du har rätt att få hjälp om du har varit med om övergrepp. Det gäller alla, oavsett vem du är och var övergreppet skedde. Det finns många ställen som kan hjälpa dig.

Börja med att berätta för till exempel skolkuratorn eller någon på en ungdomsmottagning. De är vana att träffa personer som är i din situation och vet vad du behöver gör hjälp. I de flesta fall har de tystnadsplikt men det finns tillfällen när de behöver berätta vad du sagt. Du kan läsa mer hur tystnadsplikt funkar här.

Socialtjänsten är skyldiga att hjälpa barn och unga som utsätts för övergrepp i familjen. Kontakta socialtjänsten i din kommun om du vill ha hjälp.

Ett annat ställe som kan ge stöd är brottsofferjouren. Där kan du få hjälp på flera olika språk.

Ge inte upp om det inte känns bra första gången du berättar. Försök igen med att berätta för någon annan. Det finns flera ställen som ger stöd på telefon, chatt och mejl.

Mer på UMO

Sexualbrott och sexuella trakasserier

Här hittar du innehåll om sexuella övergrepp och trakasserier.

ArtikelÅldersgräns för sex

Du kanske har hört att du blir byxmyndig när du fyller 15 år. Det handlar om lagar som ska skydda barn och unga från att bli sexuellt utnyttjade. Därför är det förbjudet att ha sex med någon som är yngre än 15 år.

ArtikelBarnkonventionen

Barnkonventionen handlar bland annat om att unga under 18 år ska få vara trygga och kunna påverka sina liv.

ArtikelSocialtjänsten

Du ska få hjälp av socialtjänsten om du behöver det. Du kan till exempel få hjälp om du inte kan känna dig trygg hemma eller har problem med droger.

Till toppen av sidan