Vårdcentral

En vårdcentral är en mottagning som du kontaktar för allt som handlar om hälsa och sjukdomar. De kan heta olika på olika ställen i landet, till exempel hälsocentral, husläkarmottagning eller distriktsläkarmottagning.

På en vårdcentral finns alltid en läkarmottagning och oftast en distriktssköterskemottagning, mödravårdscentral, barnavårdscentral och sjukgymnast. Det kan också finnas kurator, psykolog och en ungdomsmottagning.

Vad kan jag få hjälp med på en vårdcentral?

På en vårdcentral kan du bli undersökt och få behandling. Om du behöver annan vård hänvisas du vidare av läkaren där. Då får du en så kallad remiss till någon som är specialiserad på just det besvär du har. 

På vårdcentralen kan du också få hjälp om du känner dig nedstämd, orolig eller har frågor som rör din hälsa i allmänhet. Till exempel råd om hur du ska äta, om hur du slutar röka eller slutar dricka. Du kan också gå dit för att göra olika undersökningar, testa dig för könssjukdomar, lämna prover, sy ihop sår och ta bort stygn med mera.

Du har rätt att vara med och bestämma om din vård och behandling. Ställ frågor om du inte förstår. Du kan också be att få informationen nedskriven eller översatt för att läsa den i lugn och ro. 

Vem kan gå till en vårdcentral?

Vårdcentralerna är öppna för alla, barn, unga och vuxna. Du kan själv välja vilken vårdcentral du vill gå till och om du alltid vill ha kontakt med samma läkare. Du kan välja vårdcentral var du vill i hela landet.

Vem jobbar på en vårdcentral?

Det är olika vilka som jobbar på en vårdcentral men det finns alltid läkare som är specialister i allmänmedicin, så kallade allmänläkare, och sjuksköterskor där.

Oftast finns även annan sjukvårdspersonal som distriktssköterskor, barnmorskor, undersköterskor, dietister, sjukgymnaster, psykologer och kuratorer.

Om du inte är nöjd med den läkare du träffar kan du alltid be att få träffa någon annan. 

Vad kostar det?

Att gå till en läkare på en vårdcentral kostar olika beroende på var i landet du bor. Ibland räcker det med att gå till en sjuksköterska och då betalar du lite mindre för besöket. Om du är under 20 år är besöket nästan alltid gratis. Om du har bokat en tid, men blir frisk så du inte behöver gå, ska du avboka tiden. Annars kan du få betala en extra avgift.

Om du kommer till vårdcentralen för att testa sig för någon av de könssjukdomar som omfattas av smittskyddslagen, till exempel klamydia och hiv, kostar varken besöket eller testet något.

Tystnadsplikt

Alla som jobbar inom sjukvården har tystnadsplikt. Det betyder bland annat att de inte får berätta för någon att du har varit där och vad du gjort eller pratat om på mottagningen.

Öppettider

En vårdcentral brukar ha öppet på vardagar mellan åtta och fem, ibland har de öppet längre.

Du kan ringa en vårdcentral för att boka en tid eller för att få råd och hjälp av en sjuksköterska med vad du ska göra. Många vårdcentraler erbjuder också tidsbokning på nätet. Hos många vårdcentraler kan du också beställa tid på nätet. Om du har ett akut besvär kan du ibland ringa och få en akuttid eller råd och hjälp på telefon.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177. Där kan du också få veta var närmaste vårdcentral finns och hur du bokar en tid där.

Vad tyckte du om den här texten?

Till toppen av sidan