Panik - lämna sidan!
Andra du kan få hjälp av

Vårdcentral

En vårdcentral är en mottagning som du kan kontakta för allt som handlar om hälsa och sjukdomar. Mottagningen kan kallas olika saker på olika ställen i landet, till exempel hälsocentral, husläkarmottagning eller distriktsläkarmottagning.

Person i vårdkläder. Illustration
På vårdcentralen finns alltid hjälp att få av en läkare eller sjuksköterska.

Du kan nästan alltid söka vård på en vårdcentral när du är sjuk eller har något besvär. Där kan du bli undersökt och oftast få behandling.

Men du ska ringa 112 eller åka till en akutmottagning på ett sjukhus om du är allvarligt skadad eller livshotande sjuk.

Du kan få hjälp med det mesta

Du kan kontakta en vårdcentral för många olika saker. Här är några exempel:

  • Du känner dig sjuk, har ont eller har blivit skadad.
  • Du sover dåligt, känner dig nedstämd, eller har ångest.
  • Du vill testa dig för sexuellt överförda infektioner, det som ofta kallas könssjukdomar.
  • Du ska ta bort stygn eller behöver medicin.
  • Du vill få bättre hälsa. Till exempel kanske du vill få råd om vad du ska äta, hur du slutar röka eller slutar dricka.

Vårdcentralen kan också hjälpa dig att komma till en specialistmottagning om du behöver annan vård.

Du har rätt att förstå vilken vård och behandling du behöver, och du ska få vara med och bestämma om du vill ha den vård som personalen föreslår. Ställ frågor om du inte förstår. Du kan också be att få informationen nedskriven eller översatt.

Hur gör jag för att få komma dit?

Du kan söka vård på vilken vårdcentral du vill. Du kan läsa mer om att välja mottagning på 1177.se.

När du vill boka en tid kan du ringa vårdcentralen. Hos många vårdcentraler kan du också boka tid genom e-tjänsterna på 1177.se.

På en del vårdcentraler finns det särskilda tider som du kan komma på utan att boka tid. Ibland kan du få en akuttid om du behöver få hjälp snabbt.

Du kan ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177. Där kan du också få veta var närmaste vårdcentral finns och hur du bokar en tid där.

Öppettider

Vårdcentraler brukar ha öppet på vardagar mellan 8 och 17, ibland har de öppet längre. En del vårdcentraler har en jourmottagning som har öppet på kvällar och helger. Du måste oftast ringa och boka tid innan du åker till en jourmottagning.

Det kan kosta olika mycket

Det brukar inte kosta något att besöka en vårdcentral om du är under 20 år. Det kostar lite olika på olika ställen i landet efter att du har fyllt 20 år. Det kostar oftast lite mindre att träffa en sjuksköterska än en läkare.

Det kostar ingenting att testa sig för sexuellt överförda sjukdomar som ingår smittskyddslagen. Det gäller till exempel klamydia, gonorré, syfilis, hepatit och hiv.

Avboka tiden om du blir frisk och inte behöver gå, eller om du inte kan komma. Annars kan du få betala en extra avgift.

Det jobbar flera olika yrkesgrupper där

Det är olika vilka som jobbar på en vårdcentral, men det jobbar alltid läkare och sjuksköterskor där. Det är också vanligt att det finns distriktssköterskor, barnmorskor, undersköterskor, dietister, fysioterapeuter, psykologer och kuratorer på en vårdcentral.

De som jobbar där har tystnadsplikt

Alla som jobbar inom sjukvården har tystnadsplikt. Det betyder bland annat att de inte får berätta för någon att du har varit där, eller vad du har sagt.

Men det finns några undantag om du är under 18 år. Vårdpersonalen kan behöva berätta för dina vårdnadshavare om det finns saker som de måste veta för att kunna ta hand om dig på ett bra sätt. Men de säger inget till dina vårdnadshavare om det kan göra din situation värre. Till exempel om du riskerar att bli hotad eller misshandlad hemma.

Vårdpersonal måste också tala om för socialtjänsten om de tror att du far illa och behöver skydd och hjälp. Det kallas anmälningsplikt.

Undrar du hur tystnadsplikten funkar? Då kan du börja med att prata om det när du träffar någon på vårdcentralen.

Mer på UMO

Andra du kan få hjälp av

Innehåll om ställen där du kan få hjälp.

Artikel

Tio tips för att sluta röka

Har du bestämt dig för att sluta röka? Bra! Det viktigaste för att lyckas är att du själv vill sluta. Prova att följa UMO:s tio steg som hjälper dig att klara det.

Artikel

Att bli av med alkohol- eller drogproblem

Dricker du för mycket eller för ofta? Eller använder du droger? Det går att förändra, och det finns bra hjälp att få. Börja med att berätta för någon, även om du inte tror att du har så stora problem.

Artikel

Vad ska man äta?

Försök att äta olika sorters mat, då får du i dig den näring du behöver för att må bra.

Till toppen av sidan