Panik - lämna sidan!

Vad är hedersrelaterat våld och förtryck?

I vissa familjer och släkter är det viktigt att det inte går något dåligt rykte om familjen. Det kan finnas regler, som att du inte får umgås med vem du vill eller ha sex förrän du har gift dig. Det här kallas heder. Om det gör att du blir dåligt behandlad kallas det hedersrelaterat våld och förtryck. Att utsätta någon för det kan vara brottsligt. Du kan få hjälp om du är utsatt.

En person som ser tveksam ut. Bakom honom syns siluetten av en klunga människor. Illustration.

Heder kan kallas många olika saker. Kanske känner du igen orden sharaf eller namus. Eller så används inga särskilda ord. Istället kanske du bara får höra att du inte får göra samma saker som andra för att det är bäst för dig så, eller för att det skulle se dåligt ut annars. Du kanske får höra att det beror på kultur eller religion.

Så här kan det vara i en familj där heder är viktigt

Familjens eller släktens regler kan göra att du inte får träffa kompisar efter skolan, använda sociala medier, eller ha på dig vilka kläder du vill. Reglerna kan göra att du inte får plugga eller jobba med vad du vill, eller gifta dig med vem du vill. En vanlig regel är att inte få vara ihop med någon, eller ha sex innan du har gift dig.

De här reglerna brukar vara strängast för tjejer, men det finns även regler som gäller killar.

Flera personer kan kontrollera att du inte gör något fel. Du kan bli straffad om du bryter mot familjens eller släktens regler. Till exempel bli slagen, hotad, kallad för elaka saker. De kan till exempel säga att de skäms för dig, eller att du inte längre är en del av familjen. 

Hedersrelaterat våld är olagligt

Det här kallas för hedersrelaterat våld eller förtryck. Att utsätta någon för det kan vara brottsligt. Det bryter också mot de mänskliga rättigheterna, och FN:s barnkonvention.

Måste du kontrollera dina syskon?

En del personer måste kontrollera sina systrar eller andra släktingar, för att familjen eller släkten är orolig att det ska börja gå dåliga rykten om dem.

Men alla människor har rätt att leva sitt eget liv som de vill. Det gäller oavsett vilket land man kommer ifrån, eller vilken religion eller kultur man har.

Det som du eller andra i familjen eller släkten tycker är bäst för en annan person, kanske inte personen själv tycker är bäst. Det måste ni respektera.

Du har rätt att leva ditt eget liv, och slippa kontrollera någon annan.

Läs mer här om du funderar på om du utsätter någon för hedersrelaterat våld och förtryck.

Du kan få hjälp

Det finns organisationer som hjälper unga som utsätts för hedersrelaterat förtryck. De kan hjälpa dig med olika saker. Du kan vara anonym när du kontaktar dem. Många som jobbar där har själva varit i en liknande situation.

Läs mer här om vad du kan göra om du blir kontrollerad av din familj eller släkt.

Till toppen av sidan