Vad är hedersrelaterat våld och förtryck?

Hedersvåld och förtryck handlar om att det finns krav på att alla i familjen måste följa vissa regler, för att inte förstöra familjens rykte och anseende, dess heder. Alla oavsett kön eller sexuell läggning kan utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld.

En person som ser tveksam ut. Bakom honom syns siluetten av en klunga människor. Illustration.

Reglerna handlar framför allt om att kontrollera familjemedlemmarnas sexualitet på olika sätt. Det kan till exempel vara att vissa personer i familjen inte tycker att du får ha en flick- eller pojkvän, ha tajta kläder eller vara med på sexualundervisningen i skolan. Det kan bero på att de är rädda för vad andra ska tycka.

Grupptryck från andra släktingar

Personerna som kontrollerar någon i familjen, tror att om någon bryter mot reglerna, eller om det börjar pratas illa om en familjemedlem, så kan det drabba familjen och släkten negativt. Det finns ofta ett starkt grupptryck från släktingar och andra personer i Sverige eller på andra ställen i världen.

Därför tänker de att alla i familjen måste följa reglerna och undvika att få ett dåligt rykte. Om det börjar pratas illa om någon, eller någon bryter mot reglerna, kan familjen straffa den personen på olika sätt. Straffen är till för att visa för andra familjemedlemmar vad som gäller, men också för att man tror att familjen då ska få tillbaka sin heder.

Det kan till exempel handla om att någon blir straffad genom utfrysning, isolering, skuld- och skambeläggning, förödmjukelse eller fysiskt våld. Någon i familjen kan också tvingas straffa en annan failjemedlem, som inte följer regler som finns i familjen eller gruppen.

Oskrivna regler

Hedersvåld är inte kopplat till någon specifik religion eller något särskilt land. Det finns i många samhällen och handlar ofta om traditioner och oskrivna regler som finns inom vissa grupper.

Vad tyckte du om den här texten?

Till toppen av sidan