Rättigheter hemma

Dina föräldrar eller andra vårdnadshavare är ansvariga för dig tills du har fyllt 18 år. Men de bestämmer inte över allting och de får inte behandla dig hur som helst. Du har rätt att känna dig trygg hemma och få vara med och påverka ditt liv.

Dagbok, illustration

Dina föräldrar eller andra vårdnadshavare, alltså de personer som har det juridiska ansvaret för dig, ska behandla dig med omtanke och respekt. Det betyder till exempel att de ska ta hand om dig och att de inte får slå eller kränka dig. Det betyder också att du har rätt att säga vad du tycker om sånt som har med ditt liv att göra. Det står i svensk lag och i FN:s barnkonvention.

Det här har du rätt till

Det kan vara bra att veta vad du själv får bestämma över och vad du har för rättigheter. Särskilt om du inte kommer överens med de vuxna du bor med.

Du har rätt att tänka vad du vill, tro vad du vill och säga vad du tycker. Du har också rätt att få vara med och påverka ditt liv. Därför måste de vuxna lyssna på dig och låta dig vara med och bestämma om saker som handlar om dig. Ju äldre och mognare du är, desto mer ska du får vara med och bestämma.

Fler exempel på vad du har rätt till:

 • Du har rätt att få mat och kläder och den sjukvård du behöver.
 • Du har rätt att gå i skolan.
 • Du har rätt till fritid så du kan vila, leka och vara ledig.
 • Du har rätt till ett privatliv. Ingen får till exempel läsa dina meddelanden eller din dagbok utan din tillåtelse.
 • Du väljer själv vilken religion eller förening du vill tillhöra. Du har också rätt att inte tillhöra någon alls.
 • Du har rätt att regelbundet få träffa föräldrar som du inte bor tillsammans med, om det inte är dåligt för dig på något sätt.
 • Du får onanera om du vill. Eller ha sex med någon annan, så länge ni är tillräckligt gamla och båda vill det.
 • Du får vara kär i vem du vill och du behöver inte gifta dig mot din vilja.
 • Du får ha vilken könsidentitet du vill.
 • Från att du är 16 år bestämmer du över pengar som du själv har tjänat.
Dina rättigheter ska respekteras av alla vuxna som du bor med, vare sig de har vårdnaden om dig eller inte.
 

De vuxnas rättigheter och skyldigheter

Dina föräldrar eller vårdnadshavare måste försöka göra det som är bäst för dig. Därför får de bestämma ganska mycket och det finns vissa saker som de måste göra. Exempel på vad de styr över tills du har fyllt 18 år:

 • De ska se till att du går i skolan tills du har gått ut nian.
 • De har rätt att veta var du är, till exempel efter skolan och på kvällarna.
 • De får hindra dig från att göra sånt som kan vara skadligt, som att dricka alkohol, röka eller snusa.
 • De bestämmer om du får tatuera dig eller pierca dig.
 • De bestämmer när du ska gå och lägga dig och hur länge du får vara ute på kvällarna.
 • De bestämmer var du ska bo vid en skilsmässa, men de ska fråga vad du själv vill.
 • De har rätt att få veta hur det går för dig i skolan.
 • De får lära dig att ta ansvar för dig själv och andra. Det kan till exempel handla om att du ska städa ditt rum, plocka undan efter dig och respektera andras åsikter.

Vissa saker kanske ni kan kompromissa om

Det funkar ofta ganska bra hemma när man tycker likadant. Men om du och de vuxna du bor med inte håller med varandra, kanske ni bråkar om hur saker ska vara. Det kan till exempel handla om saker som du måste göra men inte vill eller saker som du vill göra men inte får. Du kanske tycker att de bestämmer för mycket. Det bästa är om ni tillsammans kan hitta nya lösningar som känns bra för alla. Kanske kan ni hitta kompromisser genom att alla ändrar sig lite.

Om ni inte kommer överens

Du kan visa den här texten för de vuxna du bor med. Då kanske ni lättare kan prata om vad som inte funkar och hur det kan bli bättre. Du kan också pröva att be om stöd eller råd från till exempel en kompis eller släktning.

Vissa saker ska du inte kompromissa om. Det gäller till exempel om du inte får mat, blir utsatt för sexuella övergrepp eller far illa på något annat sätt. Då bör du be någon annan vuxen om hjälp. Du kan till exempel kontakta en skolkuratorskolsköterska eller ungdomsmottagning.

Vad tyckte du om den här texten?

Till toppen av sidan