Panik - lämna sidan!
Stöd på telefon, chatt och mejl

Stöd och hjälp vid hedersrelaterat våld och förtryck

Det finns många ställen du kan kontakta om du behöver stöd eller bara vill prata med någon. Nedanför faktarutan hittar du en längre lista på stödställen och jourer speciellt för dig med hedersrelaterade frågor.

Här finns hjälp att få - stödställen och jourer

Du kan oftast vara anonym. En del har öppet dygnet runt, andra några timmar i veckan.

BO – Barnombudsmannen
Här kan du ställa frågor om vilka rättigheter du har. Ring 020-23 10 10.

Bris
Här kan du prata med en kurator om sånt som du funderar mycket på eller behöver få hjälp med. Du kan ringa eller smsa 116 111, mejla eller chatta.

Brottsofferjouren, barn och unga
Få stöd om du utsatts för brott, blivit vittne till ett brott eller om någon i din närhet har utsatts för ett brott. Ring 116 006, chatta eller mejla.

Brottsoffermyndigheten
Här kan du få svar på frågor om brott. Till exempel om du undrar hur en rättegång går till eller vilken hjälp du har rätt till om du har utsatts för ett brott. Ring 090-70 82 00.

GAPF – Riksorganisation mot hedersvåld
Få stöd om du eller någon annan är utsatt för hedersrelaterat våld eller förtryck. Ring 070-000 93 28, chatta eller mejla.

Kvinnofridslinjen
Här kan du få stöd om du har utsatts för hot eller våld, fysiskt psykiskt eller sexuellt, eller om du känner någon som har utsatts. Ring 020-50 50 50.

Kvinnors nätverks stödverksamhet - Linnamottagningen
Här kan du, tjej eller kille, få råd, stöd och skydd om du blir kontrollerad eller utsatt för hot eller våld av din familj eller släkt. Ring 020-40 70 40.

Kärleken är fri, Rädda barnen
Stöd på chatt och mejl om du har frågor om hedersrelaterat våld eller förtryck, rättigheter, kärlek, tvångsäktenskap eller könsstympning.

Tris – Tjejers rätt i samhället
Stöd om du utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld eller förtryck. Chatta eller ring 010-255 91 91.

Unga relationer, Stiftelsen 1000 möjligheter
För dig som har funderingar kring din relation. Du kan få vägledning i vad som är en bra relation och stöd om du har blivit utsatt för kränkningar, hot eller våld, känner någon som blir det, eller utsätter någon du är ihop med.

Välj att sluta
Stöd och råd för dig som riskerar att skada den du älskar och vill få hjälp att förändra ett osunt, kontrollerande eller våldsamt beteende. Ring 020- 555 666. Även den som är utsatt kan ringa hit.

Jourer för dig som utsätts för hot eller våld

Freezonen kvinno-, tjej- och brottsofferjour
Här kan du få stöd om du har blivit utsatt för hot, våld eller brott. Du kan ringa 0733-30 30 28 eller chatta.

Roks tjejjourer
Tjejjourer som kan ge dig stöd på telefon, chatt, mejl och IRL. Du kan till exempel prata om hur du mår, om du har blivit utsatt för våld, hot eller övergrepp.

Somaya kvinno- och tjejjour
Här kan du med utländsk bakgrund få hjälp och stöd om du är utsatt för hot, våld, förtryck eller lever med hedersrelaterad problematik. Även för dig som är hbtqi-person. Ring 020-81 82 83, chatta eller mejla. Personerna i chatten och på stödlinjen pratar flera olika språk.

Terrafems jourtelefon
Stöd och råd på olika språk om du har blivit utsatt för mäns våld. Ring 020-52 10 10.

Tjejzonen
Chatta med någon om dina känslor, funderingar och problem.

Ungasjourer.se
Här samlas flera jourer som jobbar med att stötta unga. Till exempel tjejjourer, transjourer och ungdomsjourer som du kan chatta, mejla eller ringa till.

Unizon jourer
Här hittar du tjejjourer, ungdomsjourer och kvinnojourer som kan ge dig stöd på telefon, chatt och IRL. Du kan till exempel prata om hur du mår, och om du har blivit utsatt för våld, hot eller övergrepp.

Mer på UMO

Artikel

Rädd för att bli tvingad att gifta sig

Det är bara du som bestämmer om du ska gifta dig eller inte. Be om hjälp om du är orolig för att bli tvingad att gifta dig. Ring 112 om du behöver hjälp på en gång.

Frågor & svar

Jag får inte onanera eller ha sex för mamma

Min mamma har sagt att jag som tjej inte får ha sex innan jag gifter mig. Hon har också sagt att jag inte får onanera. Har föräldrar rätt att bestämma om det här?

Att må dåligt

Här hittar du innehåll om att må dåligt.

Att prata med någon

Innehåll om att prata med någon.

Till toppen av sidan