Stöd om du har problem i familjen

Här hittar du ställen du kan kontakta om du behöver stöd eller bara vill prata med någon. De flesta kan du kontakta gratis och anonymt. En del har öppet dygnet runt, andra några timmar i veckan.

Vissa av ställena kan du kontakta om du har ett särskilt problem, till exempel att du bor med vuxna som dricker, är våldsamma eller mår psykiskt dåligt. Andra kan du prata med om vad som helst. Flera av dem kan du också kontakta om du oroar dig för någon du känner. Några hjälper även till med stödpersoner, gruppträffar och annat stöd.

Hos vissa är det experter som svarar, hos andra är det personer med egen erfarenhet. På en del ställen kan du får stöd på andra språk än svenska.  Några av ställena finns särskilt till för vissa åldrar eller kön, men de brukar kunna tipsa om andra ställen om det behövs.

Ring 112 om du är i fara och det är bråttom.

Trygga Barnen
Här kan du få stöd om någon i din familj eller närhet har problem med alkohol, droger eller mår psykiskt dåligt. Du kan ringa 070-47 77 910 eller chatta.

BRIS
Här kan du få stöd och prata om vad som helst. Du kan ringa 116 111, mejla eller chatta.

BO - Barnombudsmannen
Här kan du ställa frågor om vilka rättigheter du har. Du kan ringa 020-23 10 10 eller skicka in en fråga.

Unga relationer, Stiftelsen 1000 möjligheter
Här kan du få stöd via chatt om du mår dåligt av din relation. Du kan få stöd om du själv har blivit utsatt för kränkningar eller känner någon som blir det. Du som utsätter någon du är ihop med för våld och kränkningar kan också få stöd.

Fråga UMO
Här kan du ställa frågor om bland annat sex, hälsa och relationer.

Kuling.nu
Här kan du få stöd via chatt och forum om du har en förälder som mår psykiskt dåligt.

Linnamottagningen
Här kan du få råd, stöd och skydd om du blir kontrollerad eller utsatt för hot eller våld av din familj eller släkt. Ring 020-40 70 40.

Bufff, Barn och ungdom med familjemedlem i fängelse
Här kan du få stöd om någon i din familj sitter i fängelse. Du kan ringa 020-200 330, mejla eller chatta.

Maskrosbarn
Här kan du få stöd via chatt om du har en förälder som har problem med alkohol eller droger, mår psykiskt dåligt eller utsätter dig för våld.

nxtMe
Här kan du få stöd och hjälp om du har varit utsatt för incest. Du kan ringa 073-971 70 30, chatta eller mejla.

Boujt, Barn- och ungdomsjour på teckenspråk
Här kan du få stöd kring allt möjligt på svenskt teckenspråk. Du kan chatta, ställa frågor till frågelådan eller mejla.

Rise
Här kan du få stöd om du har blivit utsatt för incest eller andra sexuella övergrepp som barn. Du kan ringa 08–696 00 95 eller mejla.

Somaya kvinno- och tjejjour
Här kan du få hjälp och stöd om du är utsatt för hedersrelaterat våld eller förtryck. Du kan ringa 020-81 82 83 eller mejla.

Terrafems jourtelefon
Här kan du få stöd och råd om du har blivit misshandlad, hotad eller våldtagen, eller om du riskerar att tvingas att gifta dig. Ring 020-52 10 10.

Tjejjouren.se
Här kan du hitta tjejjourer, transjourer och ungdomsjourer som kan ge dig stöd. Till exempel om du vill prata om hur du mår, om sex eller om något jobbigt som du har varit med om.

Bup.se
Här kan du skicka in frågor och få stöd om du mår psykiskt dåligt.

Kvinnofridslinjen
Här kan du få stöd om du har utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp, eller om du känner någon som har utsatts. Ring 020-50 50 50.

114 14, Polisen
Ring 114 14 om du behöver prata med polisen fast ingen är i akut fara. Till exempel för att anmäla ett brott, lämna ett tips eller fråga något. Ring +46 77 114 14 00 om du är utomlands.

Unga i AA, Anonyma Alkoholister
Här kan du får hjälp om du dricker för mycket eller för ofta, eller är orolig för någon annan. Du kan ringa 08-720 38 42 eller mejla.

Alkohollinjen
Här kan du få stöd om du funderar över dina egna eller någon annans alkoholvanor. Ring 020-84 44 48.

Samtalsstöd för adopterade, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Mfof
Här kan du få stöd om du vill prata med någon om hur det är att vara adopterad.

Kärleken är fri, Dina rättigheter
Här kan du få stöd via chatt och mejl om du har frågor om hedersrelaterat våld eller förtryck, rättigheter, kärlek, tvångsäktenskap eller könsstympning.

Snorkel
Här kan du ställa frågor om bland annat nedstämdhet, oro, ångest och stress.

SPES - telefonjour
Här kan du få stöd och hjälp om du är närstående till någon som tagit sitt liv. Ring 020-18 18 00.

GAPF - Riksorganisation mot hedersvåld
Här kan du få stöd om du själv eller någon annan är utsatt för hedersrelaterat våld eller förtryck. Du kan ringa 08-711 60 32 eller 070-000 93 28, mejla eller chatta.  

Tjejzonen
Här kan du få stöd via chatt om du behöver prata med någon om dina känslor, funderingar och problem.

Under Kevlaret - stödchatt för killar och ickebinära
Här kan du få stöd om du behöver någon att prata med, till exempel om ensamhet, relationer, droger eller porr.

Jourhavande kompis, Röda korset
Här kan du få stöd via chatt om du behöver någon att prata med.

Jourhavande medmänniska
Här kan du få stöd om du behöver någon att prata med. Du kan ringa 08-702 16 80 eller chatta.

Jourhavande präst
Här kan du få stöd om du behöver någon att prata med. Du kan ringa 112 och fråga efter jourhavande präst. Du kan också chatta eller skriva ett digitalt brev.

Killfrågor.se
Här kan du få stöd via chatt om du behöver prata med någon.

NA, Anonyma Narkomaner
Här kan du få stöd om du har problem med droger, eller är orolig för någon i din närhet som har det. Du kan ringa 0771-13 80 00.

RFSL Rådgivningen Skåne
Här kan du som är hbtq-person och utsätts för kränkningar eller våld av din partner, familj eller släkt få stöd och råd. Du kan ringa 040-611 99 50 eller mejla.

TRIS - Tjejers Rätt i Samhället
Här kan du få stöd om du känner dig begränsad av din familj eller släkt, eller utsätts för hot eller våld när du försöker göra egna val. Ring 0774-406 600.

Unizon och Roks
Här kan du hitta kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter.

Kyrkans SOS, Svenska kyrkan
Här kan du få prata med någon som lyssnar på dig när livet känns svårt. Du kan ringa 031-80 06 50 eller skriva till SOS-brevlådan.

Är det någon verksamhet som saknas?

Vad tyckte du om den här texten?

Till toppen av sidan