Studenthälsan

Studenthälsan kan du gå till om du pluggar på en högskola eller ett universitet. Där kan du få råd och stödsamtal om frågor som handlar om studiemiljön och studiesituationen. De brukar också ordna kurser och grupper som är till för att du ska må bra under din studietid.

En person som sitter i ett väntrum.

Om du studerar vid en högskola eller på ett universitet ska du ha tillgång till studenthälsovård. Det innebär att det ska finnas en mottagning som ska jobba för att studenterna mår bra både psykiskt och fysiskt.

Studenterna ska själva få vara med och ha inflytande över sin studenthälsovård.

Vad kan jag få hjälp med av studenthälsan?

Studenthälsan är framför allt inriktad på att hjälpa till med sånt som handlar om din studiesituation. De ska jobba förebyggande, alltså försöka förhindra att du som student mår dåligt eller blir sjuk i din studiemiljö.

Studenthälsan kan du kontakta om du har problem som har att göra med studierna eller studiemiljön. Du kan till exempel gå dit om du behöver råd eller samtal om oro, stress, relationsproblem, alkoholproblem, tentaångest, sömnsvårigheternedstämdhet, eller om du är rädd att tala inför andra.

På många orter ordnar studenthälsan även grupper, kurser, temadagar och olika aktiviteter för studenter. Det kan handla om sånt som stresshantering, avspänning och att träna på att prata inför grupp.

På vissa ställen kan du även testa dig för könssjukdomar, köpa skydd mot graviditet och könssjukdomar eller få recept på graviditetsskydd. Ibland kan du även få hjälp med undersökning av underlivet.

Studenthälsan brukar också samarbeta med till exempel vårdcentraler, och kan skriva en remiss till den som har behov av särskild hjälp. En remiss är ett meddelande från en läkare till en annan mottagning. En del studenthälsor samarbetar också med studentpräster.

Studenthälsan ska inte ersätta den allmänna sjukvården som till exempel vårdcentraler eller sjukhus. Det är alltså inte till studenthälsan du ska vända dig om du till exempel är förkyld eller har brutit ett ben.

Vem kan gå till studenthälsan?

Alla som studerar på en högskola eller ett universitet har rätt att använda sig av studenthälsan.

Vem jobbar på studenthälsan?

Det kan vara olika från en högskola till en annan vilka som jobbar där. Det hänger ofta ihop med hur stor högskolan eller universitetet är.

Oftast finns det sjuksköterskor och kuratorer. Det kan ockpå finnas läkare, psykologer, psykiatriker, sjukgymnaster, friskvårdspedagoger, dietister och barnmorskor.

Vad kostar det?

Det kan kosta olika att gå till studenthälsan på olika högskolor och universitet. På vissa ställen betalar du ingenting, på andra betalar du en liten summa.

Tystnadsplikt

Alla som jobbar inom studenthälsan har tystnadsplikt. Det betyder bland annat att de inte får berätta för någon att du har varit där eller vad du gjort eller pratat om på mottagningen.

Vad tyckte du om den här texten?

Till toppen av sidan