Panik - lämna sidan!
Andra du kan få hjälp av

Studenthälsan

Du kan få hjälp med flera olika saker på studenthälsan. Du kan till exempel få råd och stöd om du är stressad eller har svårt att hänga med i studierna. Alla som pluggar på högskola eller universitet kan kontakta studenthälsan där de pluggar.

En person som sitter i ett väntrum.
På studenthälsan kan du få hjälp med sådant som rör din hälsa och dina studier, såsom tentaångest eller stresshantering.

Studenthälsan är till för att hjälpa dig att ha det bra och må bra. Du kan kontakta studenthälsan om du studerar vid en högskola eller på ett universitet, och har hälsoproblem som har med studierna att göra.

Här kan du läsa mer: Studenthälsan.se

Du kan få olika typer av stöd och hjälp

Här är några exempel på vad studenthälsan kan göra:

  • De kan ge dig råd och stöd om sånt som handlar din hälsa, dina studier eller studiemiljön. Du kan till exempel få hjälp om du är orolig, stressad, känner dig nedstämd, blir dåligt behandlad, dricker för mycket, har tentaångest, eller har svårt att sova.
  • Många studenthälsor ordnar grupper, kurser, temadagar och andra aktiviteter. Det kan till exempel handla om att hantera stress, lära sig bra studieteknik eller öva på att våga prata framför en grupp.
  • På vissa studenthälsor kan du testa dig för sexuellt överförda infektioner, så kallade könssjukdomar. Ibland kan du också få eller köpa kondomer där, eller få hjälp med skydd mot graviditet

Hur gör jag för att komma dit?

Kolla vilka öppettider din studenthälsa har, och om du behöver boka tid innan. De flesta universitet och högskolor har en länk till studenthälsan på sin sajt. Annars kan du ringa växeln eller fråga studentkåren var du kan hitta information.

Studenthälsan kan ligga inom högskolans område, men ibland kan de ha sina lokaler någon annanstans.

Det kostar lite olika

Det är olika hur mycket det kostar att gå till studenthälsan. På de flesta högskolor betalar du ingenting, på andra betalar du en liten summa.

Vilka jobbar på studenthälsan?

Det kan vara olika på olika högskolor vilka som jobbar på studenthälsan. Det brukar oftast finnas sjuksköterskor och kuratorer där. Det kan också finnas läkare, psykologer, psykiatriker, sjukgymnaster, friskvårdspedagoger, dietister, barnmorskor och folkhälsovetare.

De berättar inte om dig

Alla som jobbar på studenthälsan har tystnadsplikt. Det betyder bland annat att de inte får berätta för någon att du har varit där, eller vad du har sagt. De säger till exempel inget till lärare, handledare eller andra studenter.

Om du behöver annan vård

Studenthälsan ska inte ersätta den vanliga sjukvården på vårdcentraler eller sjukhus. Du ska alltså inte kontakta studenthälsan om du till exempel har halsfluss eller har brutit ett ben.

Men studenthälsan brukar kunna ge dig information om vem du kan kontakta i stället. Till exempel en vårdcentral eller specialistmottagning.  

Mer på UMO

Andra du kan få hjälp av

Innehåll om ställen där du kan få hjälp.

Artikel

Vem kan man prata med?

Alla har det jobbigt och behöver stöd ibland. Ofta brukar det hjälpa att prata med någon. Du kan till exempel prata med någon du känner, någon som jobbar med unga eller med en stödverksamhet på nätet.

Artikel

Hur får du starkare självkänsla?

Berätta hur du får starkare självkänsla eller självförtroende. Eller läs andras tips.

Till toppen av sidan