Hud- och könsmottagning

Hud- och könsmottagningar kan heta olika på olika ställen i landet. Till exempel sex- och samlevnadsmottagning, Sesam, hud- och venereologmottagning eller STI- eller STD-mottagning. De finns i de flesta regioner och ligger oftast i anslutning till ett sjukhus.

Vem får gå till en hud- och könsmottagning? 

Hud- och könsmottagningarna är öppna för alla oavsett kön och ålder. Till en hud- och könsmottagning kan du till exempel gå om du är för gammal för ungdomsmottagningen eller om du inte vill gå dit av någon anledning.

Vad kan jag få hjälp med på en hud- och könsmottagning? 

Det kan variera vad du kan få hjälp med på en hud- och könsmottagning beroende på i vilket region du bor, men ofta brukar du kunna få

  • testa dig för könssjukdomar
  • underlivet undersökt
  • råd om hur du skyddar dig mot könssjukdomar
  • råd om hur du skyddar dig mot graviditet
  • skydd mot graviditet, som recept på p-piller eller prova ut ett pessar
  • akut-p-piller
  • göra graviditetstest
  • råd om du är gravid, både om du vill behålla barnet eller om du vill göra abort.

På vissa mottagningar kan du även få råd, stöd och svar på frågor om sex och samliv.

I vissa regioner är det uppdelat så att frågor, undersökningar och tester kring könssjukdomar görs på ett ställe, en hud- och könsmottagning. Medan frågor som rör graviditet görs på en annan avdelning som en barnmorskemottagning eller kvinnoklinik.

Vem jobbar på en hud- och könsmottagning? 

Det är olika vilka som jobbar på en hud- och könsmottagning men några av eller alla yrkeskategorier som finns där är

Vad kostar det? 

Om du kommer för att testa dig för någon av de könssjukdomar som omfattas av smittskyddslagen kostar varken besöket eller testet. Däremot kan du få betala om du har bokat en tid och sen inte kommer dit utan att avboka.

Det kostar inte heller om du kommer till mottagningen för att prata om eller få något skydd mot graviditet.

Om du kommer för något annat brukar du få betala som för ett vanligt läkar- eller barnmorskebesök. På vissa mottagningar är besöken hos barnmorskan kostnadsfria.

Tystnadsplikt

Alla som jobbar inom sjukvården har tystnadsplikt. Det betyder bland annat att de inte får berätta för någon att du har varit där och vad du gjort eller pratat om på mottagningen.

Vad tyckte du om den här texten?

Till toppen av sidan