Panik - lämna sidan!
Andra du kan få hjälp av

Socialtjänsten

Du ska få hjälp av socialtjänsten om du behöver det. Du kan till exempel få hjälp om du inte kan känna dig trygg hemma eller har problem med droger.

En ung person sitter och pratar med en vuxen. Illustration
De som jobbar på soc är vana att hjälpa unga som inte har det bra.

Alla kommuner har en socialtjänst, den kallas ofta för soc. Soc har ett särskilt ansvar för barn och unga som inte kan få det stöd de behöver hemma. Men de stöttar och hjälper också vuxna på olika sätt.

Den här texten handlar om hur soc kan hjälpa dig som är under 18 år.

Soc kan hjälpa till i olika situationer

Här är några exempel på när soc kan hjälpa:

Här kan du läsa mer om dina rättigheter hemma.

Så här kontaktar du soc

Ring din kommun och be att få bli kopplad till socialtjänsten eller socialjouren om du vill få kontakt med soc. Socialtjänsten har öppet på dagarna mån-fre. Socialjouren har öppet kvällar och helger. Alla kommuner har sina telefonnummer på sina sajter. Det finns länkar till alla kommuner hos Sveriges kommuner och regioner.

Tycker du att det är jobbigt att kontakta soc själv? Be någon du litar på att hjälpa dig, till exempel någon som jobbar i skolan, en släkting eller en kompis föräldrar.

Du kan få hjälp av ett så kallat barnombud hos organisationen Maskrosbarn. De kan till exempel hjälpa dig att prata med soc och följa med på möten. Du kan också chatta med dem som jobbar på Maskrosbarn och ställa frågor.

Du kan läsa mer om soc på sajten Koll på soc.

Får mina föräldrar veta om jag kontaktar soc?

Du kan vara anonym om du ringer soc och bara vill ställa frågor eller få råd och stöd. Men du behöver berätta vem du är om du ansöker om hjälp. Då kommer soc att kontakta dina föräldrar eller vårdnadshavare.

Berätta för soc om du är orolig för att din familj kan göra dig illa eller hota dig om de får veta att du bett soc om hjälp. Då ska soc se till att du är i säkerhet först. Ibland kan soc hålla vissa saker om dig hemliga för dina vårdnadshavare. De gör det om de tror att du kan bli skadad ifall dina vårdhandshavare får veta.  

Du kan få olika sorters hjälp av soc

Här är några exempel på hjälp du kan få av soc:

  • Du och din familj kan få så kallade familjesamtal. Då är hela eller delar av familjen med. Ni träffar en person som är utbildad för att hjälpa familjer att få det att funka hemma så alla mår bra.
  • Dina föräldrar eller vårdnadshavare kan få stöd att ta hand om dig på ett bättre sätt.
  • Ni kan få hjälp av den så kallade familjerätten. Till exempel om dina föräldrar eller andra vårdnadshavare ska skiljas, och ni behöver hjälp att komma överens om var du ska bo eller vem som ska ha vårdnaden om dig.
  • Du kan få en så kallad kontaktperson som kan vara ett stöd för dig. Det är en trygg vuxen som du träffar för att prata eller göra saker med, som att fika eller gå på bio.
  • Du kan få bo någon annanstans ett tag om det behövs. Det vanligaste är att få bo hos släktingar, vänner till familjen eller en annan familj. Men ibland kan man få bo på ett särskilt boende en tid. Här kan du läsa mer om olika lösningar om du inte kan bo kvar hemma.

Soc får inte berätta saker om dig hur som helst

Soc får nästan aldrig berätta för andra att du har kontakt med soc, eller varför du har det. Du eller dina vårdnadshavare måste säga att det är okej först.

Men soc kan behöva göra undantag om du har blivit utsatt för ett brott eller själv har gjort något olagligt. Då kan de behöva kontakta polisen, eller ge polisen information om dig.

Soc kan också behöva kontakta andra om de ska göra en utredning. Då kan de till exempel kontakta din lärare eller vårdpersonal för att få veta mer om hur du har det. Då får de personerna veta att soc gör en utredning om dig, men de får inte veta mer än det.

Alla kan kontakta soc om de är oroliga för någon

Vem som helst kan kontakta soc om de är oroliga för någon. Du kan till exempel göra en så kallad orosanmälan till soc om du är orolig för en kompis. Då kan du vara anonym om du vill.

Vuxna som jobbar med unga måste göra en orosanmälan om de är oroliga för dig. Till exempel om de tror att du har det svårt hemma eller tar droger. Det kallas för anmälningsplikt.

Soc måste ta reda på hur du har det om de får en orosanmälan om dig. Du kan läsa mer om hur det funkar i texten Orosanmälan och anmälningsplikt

På sajten Koll på soc kan du få svar på vad soc gör när de får en anmälan och på andra vanliga frågor om soc

Om du inte är nöjd med soc

Soc ska lyssna på dig och på vad du vill. Det står i barnkonventionen som är lag i Sverige. Du kan klaga på det som soc har bestämt, eller om du inte får den hjälp du behöver. Kontakta den person du har haft kontakt med på soc eller den personens chef.

Du kan också få hjälp av Inspektionen för vård och omsorg, IVO. De kan till exempel hjälpa dig om du vill klaga på soc eller vill få veta vilka rättigheter du har om du har blivit placerad i familjehem eller någon annanstans. Du kan mejla eller chatta med IVO:s barn- och ungdomslinje om du vill vara anonym. Där kan du fråga om vilka rättigheter du har och berätta om sånt som funkar dåligt med soc.

Mer på UMO

Att må dåligt

Här hittar du innehåll om att må dåligt.

Artikel

Vem kan man prata med?

Alla har det jobbigt och behöver stöd ibland. Ofta brukar det hjälpa att prata med någon. Du kan till exempel prata med någon du känner, någon som jobbar med unga eller med en stödverksamhet på nätet.

UMO-podden

Mår jag tillräckligt dåligt för att få hjälp?

01. "Jag sökte hjälp på en ungdomsmottagning när jag mådde dåligt, men det var nära att jag la på luren innan de svarade."

Våld & kränkningar

Innehåll om våld och kränkningar.

Till toppen av sidan