Panik - lämna sidan!

Socialtjänsten

Om du inte mår bra hemma, är otrygg eller känner att det inte finns någon vuxen som tar hand om dig, kan du få hjälp och stöd av socialtjänsten.

En ung person sitter och pratar med en vuxen person. Illustration.

Socialtjänsten, eller soc som många kallar det, finns i alla kommuner. De som jobbar där försöker hjälpa barn och unga som inte mår bra hemma att få det bättre. 

Vad kan socialtjänsten hjälpa mig med?

Socialtjänsten kan till exempel hjälpa dig om 

För din egen eller andras skull

Om du själv, en förälder eller vårdnadshavare ber socialtjänsten om hjälp kallas det för att göra en ansökan.

Du kan också kontakta socialtjänsten om du är orolig för att någon annan inte mår bra eller har det svårt. Det kallas för att göra en anmälan. De som jobbar med barn och unga, till exempel lärare eller fritidsledare, måste kontakta socialtjänsten om de tror att det finns en risk att en ung person far illa eller inte har det bra hemma.

Om du berättar för socialtjänsten om hur någon annan har det kan du be om att vara anonym. De har tystnadsplikt.

Vad händer när socialtjänsten får reda på ett problem?

Om socialtjänsten får reda på att någon inte har det bra försöker de ta reda på hur det är. Om du har gjort en ansökan gör de en så kallad utredning. Om du eller någon annan har gjort en anmälan försöker socialtjänsten ta reda på om de behöver göra en utredning.

När socialtjänsten gör en utredning pratar de med den eller de som har det svårt för att ta reda på om de kan hjälpa och på vilket sätt. Oftast pratar de också med andra runt omkring den som har problem. Men om du till exempel är hotad av din familj eller har utsatts för övergrepp ser socialtjänsten först till att du hamnar i säkerhet, innan de kontaktar någon annan.

Så kan du få stöd

Socialsekreteraren på socialtjänsten ska lyssna på dig och på vad du vill. Hjälpen och stödet du får kan se ut på många olika sätt. Det beror på vilken kommun du bor i, vilka problem du har och vad du behöver. Du kan till exempel få hjälp med:

  • En kontaktperson som socialtjänsten hittar åt dig och som kan vara ett stöd på fritiden. Ni kan träffas för att prata eller för att hitta på saker tillsammans.
  • En stödgrupp, där du träffar andra som har varit med om liknande saker som du. Det kan till exempel vara att du har en förälder som använder droger eller mår dåligt psykiskt. Grupperna leds av en vuxen.
  • Familjesamtal, där hela eller delar av din familj träffar en person som är utbildad för att hjälpa familjer att hitta lösningar på problem och konflikter hemma.
  • Missbruksvård, om du behöver hjälp med att sluta använda droger eller bli av med alkoholproblem.
  • Tillfälligt boende hos en annan familj, på behandlingshem, i stödboende eller skyddat boende, om du inte kan bo kvar hemma. Boende hos en annan familj är vanligast.

Hur tar jag kontakt med socialtjänsten?

Om du vill prata med någon som arbetar på socialtjänsten kan du ringa växeln i din kommun och be att få bli kopplad till socialtjänsten, eller socialkontoret som det ibland kallas. Telefonnumret hittar du till exempel på kommunens hemsida.

De som jobbar på socialtjänsten är vana att träffa människor som ber om hjälp med många olika saker. De är utbildade för att hjälpa dig som är ung. Om du själv inte vill ringa eller mejla socialtjänsten kan du be någon du litar på om hjälp. Om du undrar något om socialtjänsten kan du skriva en fråga på sajten Koll på soc. Du kan vara anonym. Där kan du också läsa mer om vilka rättigheter du har i kontakten med soc.

Vad tyckte du om den här texten?

Till toppen av sidan