Panik - lämna sidan!
Ungdomsmottagningen

Din journal på ungdomsmottagningen

Personalen på ungdomsmottagningen skriver vad du har sökt hjälp för och vilken vård du får, i en så kallad journal. Det är för att du ska få så bra hjälp som möjligt. Det är bara personal som behöver veta vad som står, som får läsa din journal.

Person som håller i ett dokument. Runt personen finns textbubblor där det står "Min vård", "Tystnadsplikt", "Information". Illustration
Vårdpersonal som du träffar behöver veta saker om din hälsa och din vård, men de har tystnadsplikt.

De som jobbar på en ungdomsmottagning måste enligt lagen skriva anteckningar om dig i din journal när du söker hjälp. Fråga den du träffar om du undrar hur det funkar och vad som skrivs om dig.

Det kan finnas andra journaler om dig på andra mottagningar, till exempel på vårdcentralen, elevhälsan och sjukhus.

Saker som står i din journal

Det är personalen som avgör vad som behöver skrivas in i din journal, men till exempel måste den här informationen finnas med:

  • Ditt namn och ditt personnummer.
  • Vad du har sökt hjälp för och om du har några sjukdomar eller andra diagnoser.
  • Vilka undersökningar, remisser, mediciner, behandlingar och intyg du har fått.
  • Vem som har skrivit det som står, och vilket datum hen skrev det.

Du har rätt att läsa din journal

Du kan be att få läsa din journal när du är på mottagningen om du vill. Du kan också be att få en kopia av journalen men då får du betala en avgift.

Mottagningen kan neka att lämna ut vissa uppgifter i din journal, men det är ovanligt att de gör det. Du har rätt att få veta om det är några uppgifter som inte lämnas ut. Du har också rätt att få en så kallad besvärshänvisning som beskriver hur du kan överklaga beslutet.

Att läsa journalen på nätet

Du som är 16 år eller äldre kan läsa din journal genom att logga in i på 1177.se. Men alla ungdomsmottagningar visar inte journaler på nätet. Dina föräldrar eller vårdnadshavare kan bara läsa din journal på nätet via sitt eget konto tills du har fyllt 13 år.

Lär dig mer om hur du loggar in och använder dig av 1177.se, eller hur du gör om du inte vill att journalen ska kunna nås på nätet. Du kan också fråga den du träffar på mottagningen så kan hen hjälpa dig.

Personal som kan läsa din journal

Oftast är det bara personalen som du träffar på ungdomsmottagningen som behöver läsa din journal. Men ibland kan personal på andra mottagningar behöva läsa din journal från ungdomsmottagningen, till exempel om du ska få vård på en vårdcentral eller behöver medicin.

Fråga på ungdomsmottagningen om du vill veta vilka som kan läsa din journal. Du kan be om ett så kallat loggutdrag om du vill. Då kan du se vilka som har läst din journal och när de gjorde det. Du kan också be ungdomsmottagningen att lägga in en så kallad spärr om du inte vill att andra mottagningar ska kunna se journalen från ungdomsmottagningen. All personal som öppnar din journal kommer då att se att det finns en spärr.

Får mina föräldrar be om en kopia av journalen?

Vårdnadshavare brukar inte kunna få en kopia av din journal från ungdomsmottagningen om du inte vill det, även om du är under 18 år. Men de kan få det om det finns saker som de behöver veta för att kunna ta bra hand om dig. Prata med personalen om du undrar hur det funkar.

Berätta för personalen om du är orolig för att din föräldrar eller vårdnadshavare ska få veta saker om dig. Mottagningen får inte låta dina vårdnadshavare veta sånt som kan göra att du far illa, till exempel blir hotad eller straffad.

Tystnadsplikt och anmälningsplikt

En vårdanställd säger till en person att hen lovar att inte berätta för någon. Emoji med blixtlås som mun. Illustration.
Du kan vara trygg i att det du berättar till personalen på ungdomsmottagningen inte berättas vidare.

All personal i sjukvården har tystnadsplikt, och får inte berätta för andra än dig vad som står i din journal. Men personal som hjälper dig får prata med varandra om saker som de behöver veta.

Det finns också andra undantag när det gäller unga under 18 år. Personalen har så kallad anmälningsplikt. Det betyder att de måste berätta för socialtjänsten om de tror att du far illa på något sätt. Det är för att du ska få den hjälp du har rätt till.

Vissa myndigheter kan ha rätt att få en kopia av din journal, till exempel om du är under 18 år och har utsatts för brott eller gjort något brottsligt.

Undrar du hur tystnadsplikten funkar? Börja med att fråga om det när du kommer till mottagningen.

Om något är fel i journalen

Den som skriver journalen kan skriva in en rättelse om du och hen är överens om att något har blivit fel. Då kommer den gamla texten vara kvar, men den kommer att strykas över så det syns att det är fel. Den nya rätta texten skrivs också in.

Du kanske tycker att det som står är fel, men den som skriver journalen tycker att det är rätt. Då ska det skrivas in i journalen att du inte håller med om det som står där.

Ungdomsmottagningen får inte ta bort text ur din journal. Men ibland kan Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bestämma att din journal eller delar av den kan förstöras. Men du måste ha en bra anledning till att den ska förstöras, och det måste vara säkert att journalen inte behövs för din vård i framtiden.  

Film: Vem kan läsa min journal?

Eli besöker en ungdomsmottagning, och har massor av frågor. Men Eli är orolig för att någon ska få veta att hen har varit där. Vem kan egentligen läsa din journal? Här får Eli svar på sina frågor.

Syntolkad film: Vem kan läsa min journal?

Mer på UMO

Ungdomsmottagningen

Här hittar du innehåll om ungdomsmottagningen.

ArtikelAtt logga in på 1177.se

Du kan göra olika vårdärenden om du loggar in på 1177.se. Du kan till exempel boka tid, be om nytt recept och beställa klamydiatest.

Till toppen av sidan