Din journal på ungdomsmottagningen

När du är på ungdomsmottagningen kan information om dig skrivas in i en så kallad journal. Det är för att kunna se vilken vård du har fått och för att du ska få så bra hjälp som möjligt. Bara de som behöver uppgifterna för att kunna göra sitt arbete får läsa det som står i din journal.

Ung persone håller en mapp i händerna. Bakom personen finns cirklar och i dem står, "Min vård", "Tystnadsplikt", "Information". Illustration

De flesta du kan träffa på en ungdomsmottagning gör anteckningar om dig i en så kallad journal. Personalen måste skriva journal om du söker vård. Det kallas inte för vård om du får allmän information och då görs inga anteckningar. Du kan alltid fråga den du träffar om du vill veta.

Du har en annan journal om du söker vård på något annat ställe.

Vad finns i min journal?

I din journal ska flera olika saker finnas med:

  • Ditt namn och personnummer.
  • Vad du har sökt hjälp för.
  • Vilka undersökningar och behandlingar du fått och vilka sjukdomar du har, om du har några.
  • Vilken information du har fått under besöket.
  • Vem det är som har skrivit i din journal och när hen gjorde det.
  • Information om vilka läkemedel du fått.

Anteckningarna i journalen ska se ut på ett visst sätt:

  • De ska vara skrivna på svenska.
  • De ska vara lätta att förstå. Du kan be någon på mottagningen förklara för dig om du inte förstår det som står i din journal.
  • De får inte vara kränkande.

Du kan få läsa din journal

Du har rätt att läsa din journal. Du kan begära ut en kopia av journalen om du vill läsa den själv eller tillsammans med någon annan. Du kan också du be att få läsa den tillsammans med den du träffar på mottagningen. Då kan hen ge förklaringar till det som står i texten.

Att läsa din journal på nätet

Du som är 16 år eller äldre kan läsa information ur din journal genom att logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Hur mycket information som visas och från vilka mottagningar beror på i vilken region du varit. Det kan vara så att journalen från ungdomsmottagningen inte visas på nätet medan journalen från till exempel vårdcentralen gör det.

Du kan göra en så kallad försegling om du inte vill att det ska gå att läsa din journal när du loggar in i e-tjänsterna. Du kan också låsa inloggningen till e-tjänsterna så att det inte längre går att logga in.

Läs mer om hur du läser journalen på nätet på 1177.se eller prata med den du träffar på mottagningen så kan hen hjälpa dig.

Vilka på mottagningen får läsa min journal?

De som är delaktiga i din vård eller av andra skäl behöver uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter får läsa din journal. Varje gång någon öppnar journalen registreras det. Du kan höra av dig till den ungdomsmottagning som du har varit på och be om ett så kallat loggutdrag. Där kan du se vem som läst journalen och när.

Ibland kan journalen från ungdomsmottagningen även ses från andra mottagningar. Till exempel om du besöker en vårdcentral. Prata med personalen på ungdomsmottagningen om du vill veta vem som kan läsa ungdomsmottagningens journaler. Det går också att lägga en speciell spärr på just din journal om du ber om det.

Får någon annan begära ut en kopia av min journal?

All personal i sjukvården har tystnadsplikt, men när det gäller unga under 18 år finns det undantag. Personalen är skyldig att bryta tystnadsplikten om de exempelvis misstänker att du far illa. Då kontaktas socialtjänsten för att skydda eller hjälpa dig. Det kallas för anmälningsplikt. Vissa myndigheter kan ha rätt att få en kopia av din journal, till exempel om du är under 18 år och utsatts för brott.

Ungdomsmottagningen måste ta reda på vad du tycker om någon vuxen som har ansvar för dig vill ha ut uppgifter från din journal. Ju äldre du är desto större rätt har du att själv bestämma om uppgifter ska lämnas ut. Mottagningen ska inte lämna ut uppgifter om dig om det finns en risk att du skadas av det. Det är därför viktigt att du berättar för personalen om du inte vill att uppgifterna lämnas ut till exempelvis dina föräldrar.

Prata med den du möter på ungdomsmottagningen om du är orolig för att någon annan ska läsa din journal, till exempel de vuxna som har ansvar för dig. Då kan ni diskutera vad som kommer att hända om de försöker begära ut din journal eller hur du kan göra för att förhindra att de läser den via nätet.

Om något är fel

Den som skriver journalen kan göra en rättelse om du och hen är överens om att något har blivit fel. Då ska både den gamla, överstrukna texten som är fel och den nya, rättade texten stå kvar.

Det ska också skrivas in i journalen om du inte håller med om det som står där.

Om du vill få din journal förstörd

Ungdomsmottagningen får inte ta bort text ur din journal, men om du vill att den ska förstöras kan du höra av dig till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, IVO bestämmer om hela eller delar av journalen ska förstöras. Om IVO går med på att förstöra din journal tas alla kopior bort. 

Film: Vem kan läsa min journal?

Eli besöker en ungdomsmottagning, och har massor av frågor. Men Eli är orolig för att någon ska få veta att hen har varit där. Vem kan egentligen läsa din journal? Här får Eli svar på sina frågor.

Syntolkad film: Vem kan läsa min journal?

Vad tyckte du om den här texten?

Till toppen av sidan