Panik - lämna sidan!
Rättigheter och lagar

Tystnadsplikt och sekretess i vården

Det vården får veta om dig ska hållas hemligt. Det är för att du ska våga berätta hur du mår och hur du har det när du behöver hjälp. Personal som jobbar på ungdomsmottagningar och andra ställen i vården har tystnadsplikt. Din journal skyddas av sekretess.

En vårdpersonal pratar med en ung person. En pratbubbla från vårdpersonalen innehåller en smiley med dragkedja för munnen.
Det är viktigt att du vågar säga som det är när du får hjälp av vården. Undrar du hur det funkar med sekretess och tystnadsplikt? Börja med att fråga om det när du pratar med personalen.

Vad är tystnadsplikt och sekretess?

Det vården får veta om dig ska vara hemligt. Informationen är skyddad av tystnadsplikt och sekretess. Det betyder att andra personer bara ska få veta saker om dig om du säger att det är okej. Men det finns några undantag från de här reglerna, läs mer om dem längre ner i texten.  

 • Sekretess handlar om att det som skrivs om dig bara får läsas av personal som ska hjälpa dig. Till exempel är din journal skyddad av sekretess.
 • Tystnadsplikt handlar om att personalen inte får berätta för andra personer vad du har sagt eller att du har sökt hjälp. Tystnadsplikten är en del av sekretessen.

All personal i vården måste följa regler om tystnadsplikt och sekretess, även receptionister och tolkar. Så det gäller alla som jobbar på till exempel en ungdomsmottagning, en vårdcentral, elevhälsan, studenthälsan eller sjukhus. Personal som jobbar på apotek ska också följa regler för sekretess.

Undantag från sekretess och tystnadsplikt

Det finns situationer när sekretessen och tystnadsplikten inte gäller, alltså att personal i vården kan ge information om dig till andra. Här är några exempel:

 • Ibland får vårdpersonal prata om dig med varandra
  Till exempel får vårdpersonal som jobbar på samma ställe och som hjälper dig berätta saker om dig till varandra. Men bara om sånt de behöver veta för att kunna ge dig bra hjälp.
 • Ibland får personal inom elevhälsan prata om dig med personal i skolan
  Till exempel kan skolkuratorn, skolpsykologen eller specialpedagogen behöva prata med dina lärare om du behöver extra stöd för att klara skolan. Men skolläkaren och skolsköterskan får inte berätta saker om dig för skolpersonalen om du inte säger att det är okej.
 • Ibland kan föräldrar behöva veta vissa saker
  Om du är under 18 år kan personalen behöva berätta vissa saker för dina föräldrar eller någon annan som är din vårdnadshavare. Dina vårdnadshavare kan också ha rätt att se din journal. Läs mer om hur det funkar med information till vårdnadshavare längre ner i texten.
 • Ibland kan personalen behöva kontakta socialtjänsten
  Om du är under 18 år och vårdpersonal är oroliga för dig kan de vara skyldiga att kontakta socialtjänsten, soc. Det kallas för anmälningsplikt. Det gäller till exempel om de tror du blir utsatt för våld, inte får mat hemma eller om du tar droger. Det är för att du ska få den hjälp du behöver.
 • Ibland kan vissa myndigheter ha rätt att få information om dig
  Till exempel kan polisen be att få en kopia på din journal om du har utsatts för brott eller själv har gjort något brottsligt. Vårdpersonalen kan också göra en polisanmälan om det handlar om ett allvarligt brott.  Däremot berättar inte personalen för polisen var du finns bara för att  du saknar uppehållstillstånd.

Reglerna för sekretess och tystnadsplikt kan funka olika i olika situationer. Så fråga personalen på mottagningen om du undrar vad som gäller.

Tror du att någon har brutit mot reglerna?

Tror du att personalen har berättat något om dig som de inte fick säga? Eller har låtit någon se vad som står om dig i din journal? Då kan du kontakta den person som du tror har gjort det. Du kan också kontakta chefen för mottagningen om du inte vill prata med personen det handlar om.

Känns det jobbigt att kontakta mottagningen? Be någon du litar på att hjälp dig. Du kan också få hjälp av patientnämnden. Här kan du hitta din patientnämnd: Om patientnämnden, IVO.se.

Personal som bryter mot lagar för sekretess och tystnadsplikt kan bli dömda i domstol.

Till toppen av sidan