Anmälningsplikt

Du har rätt att få hjälp om du inte har det bra eller om du mår dåligt. Därför måste vuxna som jobbar med unga anmäla till socialtjänsten om de tror att du behöver hjälp. Det står i Socialtjänstlagen och kallas för anmälningsplikt.

En vuxen håller armen på en ung persons axel. I en pratbubbla står det "Så här ska du inte behöva ha det.". Illustration

Du har rätt att känna dig trygg och må bra hemma. Därför finns det en myndighet som ska se till att du får hjälp om du behöver det. Socialtjänsten är den myndighet som har ansvaret för vad som ska göras om du som ung inte har det bra. Ofta kallas socialtjänsten för soc.

Anmälningsplikten innebär att vuxna inom vissa yrken måste tala om för socialtjänsten om de tror att någon under 18 år far illa. Det gäller all personal som jobbar inom till exempel skolan, hälso- och sjukvården och polisen.

Privatpersoner och personer som jobbar ideellt är inte tvungna att anmäla. Det kan till exempel handla om dem som jobbar på tjejjourer eller som tränare inom idrottsföreningar. Men alla som är oroliga för unga kan göra en anmälan till soc om de vill.

Syftet är att du ska få hjälp

Syftet med anmälningsplikten är att du ska få hjälp om du behöver det. Till exempel om du blir dåligt behandlad hemma, inte får tillräckligt med mat eller kläder eller blir utsatt för sexuella övergrepp. Det kan också handla om att du skadar dig själv, till exempel genom att använda droger eller alkohol.

Ibland går anmälningsplikt före tystnadsplikt

Du har rätt att känna dig trygg hemma och få det du behöver för att må så bra som möjligt. Därför går anmälningsplikten före tystnadsplikten. Det betyder till exempel att skolkuratorn kan bryta sin tystnadsplikt och kontakta socialtjänsten om hen tror att du far illa.

Tystnadsplikten kan också brytas för att polisen ska kunna kontaktas om det finns risk för att någon har blivit utsatt för ett allvarligt brott.

Vad händer efter en anmälan?

Först tar soc reda på om du behöver hjälp på en gång. Till exempel kanske du kan få hjälp att flytta till ett jourhem om du blir slagen hemma.

Är det inte lika bråttom kan de vilja ta de reda på mer om hur du har det. Då kan de prata med dig, den som har gjort anmälan och dina föräldrar eller vårdnadshavare.

Om soc efter det kommer fram till att de behöver veta mer om din situation, startar de en utredning. Den är till för att avgöra om du behöver stöd eller skydd, och i så fall hur de kan hjälpa dig på bästa sätt. Då får de prata med fler personer, till exempel någon av dina lärare eller en läkare. Men de får aldrig prata med fler personer än vad som är nödvändigt. Under utredningen har du rätt att prata med soc utan att dina föräldrar eller vårdnadshavare är med.

Du kan läsa mer om vad som händer efter en anmälan på Socialtjänstens webbplats Koll på soc.

Vad tyckte du om den här texten?

Till toppen av sidan