Panik - lämna sidan!
Rättigheter och lagar

Orosanmälan och anmälningsplikt

Du som är ung har rätt att ha det bra. Även om dina föräldrar eller vårdnadshavare inte alltid kan se till det. Därför kan alla som är oroliga för unga anmäla det till socialtjänsten. Det kallas för orosanmälan. Vissa vuxna måste alltid anmäla om de är oroliga för någon under 18 år, de har så kallad anmälningsplikt.

En vuxen lägger handen på en ung persons arm och  säger  att hen inte ska behöva ha det så här.
Det kan kännas både jobbigt och bra om någon gör en orosanmälan om dig till socialtjänsten. Du behöver inte vänta på att någon annan kontaktar socialtjänsten om du behöver hjälp. Du kan kontakta dem själv om du vill.

Varför finns anmälningsplikt?

Anmälningsplikten finns för att du som är under 18 år ska få hjälp om du har det svårt. Eller som det står i lagen: ”om du far illa”.

Det kan till exempel handla om att dina föräldrar har egna problem som gör att de inte kan ge dig det du behöver för att vara trygg och må bra. Kanske de vuxna inte mår bra för att de dricker för mycket alkohol eller mår psykiskt dåligt?

Vad menas med att fara illa?

Att fara illa kan till exempel vara att de vuxna bråkar och slåss hemma eller att du själv blir slagen. Det kan också vara att du inte får tillräckligt med mat, blir utsatt för övergrepp, blir kontrollerad av din familj eller på annat sätt inte har de rättigheter hemma som du ska ha. Läs mer om våld och orättvisor i familjen.

Det kan också handla om att du gör saker som är dåliga för dig själv eller andra personer. Till exempel om du tar droger, dricker alkohol eller gör olagliga saker.

Alla kan göra en orosanmälan, vissa vuxna måste göra det

Alla som är oroliga för unga kan göra en så kallad orosanmälan till socialtjänsten, eller soc som många säger. Du som till exempel är orolig för en kompis eller ett syskon kan alltså också göra en orosanmälan. Du kan vara anonym om du vill.

Vissa vuxna måste enligt lagen anmäla om de tror att någon under 18 år far illa. Det kallas för anmälningsplikt. Det gäller till exempel vuxna som jobbar i skolan, vården eller inom polisen.

Här kan du läsa om hur soc kan hjälpa till och hur du själv kan ta kontakt om du vill: Socialtjänsten.

Soc undersöker om du behöver hjälp

Har soc fått en anmälan om att du kanske far illa? Då ska de ta reda på om du behöver hjälp, vilken hjälp som blir bäst och hur snabbt du behöver få hjälp eller skydd.

Det kan till exempel vara att dina föräldrar får stöd att ta hand om dig på ett bra sätt. Eller att du får hjälp att sluta göra sånt som är skadligt för dig. Det kan också vara att du får bo någon annanstans om du inte kan bo kvar hemma.

Soc kan behöva prata med dig, personen som har gjort anmälan och dina föräldrar eller andra vårdnadshavare. De gör det för att ta reda på vad som blir bäst för dig. Ibland kan soc också behöva prata med andra personer, till exempel din lärare eller läkare.

Läs mer om vad som händer efter en anmälan på Socialtjänstens sajt Koll på soc.

Till toppen av sidan