Panik - lämna sidan!
Rättigheter och lagar

Barnkonventionen

Du ska ha det bra, vara trygg och få vara med och påverka ditt liv. Det gäller även dig som är under 18 år och inte är myndig än. Därför finns barnkonventionen som handlar om barns rättigheter.

En grupp unga.
Vuxna ska alltid försöka göra det som är bäst för barn, och de ska lyssna på vad barn själva vill och tycker.

Barnkonventionen handlar om många saker. Till exempel att du har rätt att vara trygg, bli rättvist behandlad, få gå i skolan, få mat och få vård. Den handlar också om att du ska bli skyddad från till exempel rasism, våld och sexuella övergrepp. I barnkonventionen står det också att du har rätt att vara den du vill, tycka vad du vill och få vara med och bestämma över ditt liv.

Barnkonventionen gäller alla som finns i Sverige tills de fyller 18 år. Det spelar ingen roll om du är svensk medborgare, har tillfälligt uppehållstillstånd, är asylsökande eller papperslös. 

Barnkonventionen har tagits fram av FN, Förenta nationerna. Alla länder utom USA har lovat att följa den, men olika länder är olika bra på att göra det.

Barnkonventionen är lag i Sverige

I Sverige är barnkonventionen lag sen 2020. Därför ska till exempel politiker, skolor, vård, socialtjänst, polis, domstolar och andra myndigheter följa det som står i den. Barnkonventionen blev lag för att dina rättigheter ska bli tydligare, och för att du ska få vara med och påverka sånt som handlar om dig och ditt liv.

Tycker du att vuxna i samhället bestämmer saker som är dåliga för dig? Då kan du fråga dem hur de tänker, och hur de gör för att följa barnkonventionen.

Exempel på vad som står i barnkonventionen

Barnkonventionen är uppdelad i 54 avsnitt som kallas artiklar. De är skrivna på ett sätt som kan vara svårt att förstå. Här är några exempel på vad de viktigaste artiklarna innebär: 

 • Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter – artikel 2
  Du ska inte bli sämre behandlad eller diskriminerad på grund av till exempel ditt kön, din hudfärg, din religion eller en funktionsvariation.
 • Barn har rätt att leva och utvecklas – artikel 6
  Du har rätt att vara trygg och få utvecklas på ett bra sätt. Du ska till exempel skyddas från våld och du ska få mat, vård och gå i skolan.
 • De som bestämmer ska tänka på vad som är bäst för barn – artikel 3
  Skolan, vården, domstolar och andra myndigheter måste försöka göra vad de tror är bäst för dig. Det betyder till exempel att socialtjänsten måste tänka på hur du påverkas om de ska ta beslut som handlar om dig och din familj.
 • Barn har rätt att säga vad de tycker och bli lyssnade på – artikel 12
  Domstolar och myndigheter ska lyssna på vad du vill när de ska ta beslut som handlar om dig. De måste inte göra som du vill, men de måste lyssna på dig innan de bestämmer något.

Det finns fler lagar om rättigheter

Det har länge funnits lagar om mycket av det som står i barnkonventionen. Det finns också andra lagar än barnkonventionen som påverkar ungas rättigheter. Många av lagarna gäller också dig som över 18 år. Här är några exempel:

 • Du har rätt att skyddas mot våld och sexuella övergrepp.
 • Du har rätt att tänka och tycka vad du vill, och säga vad du tycker.
 • Du har rätt att vara med i vilka föreningar du vill och tro på vilken religion du vill.
 • Du har rätt att få bra vård.

Vissa av Sveriges lagar ger bättre skydd än barnkonventionen. Till exempel är det förbjudet att diskriminera någon på grund av personens sexuella läggning eller könsidentitet i Sverige.

Lagar och rättigheter kan krocka med varandra

Ibland kan det verka som att en rättighet krockar med en annan rättighet. Ibland måste andra lagar bedömas mot det som står i barnkonventionen. Här är några exempel:

 • Din rätt att säga vad du tycker kan hindras av att det finns lagar som förbjuder hets mot folkgrupp. Det gäller till exempel om du sprider rasistiska saker.
 • Dina föräldrar eller vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter kan ibland gå före vad du själv tycker är bäst för dig. Här kan du läsa mer om dina rättigheter hemma.

Barnombudsmannen jobbar för barns rättigheter

I Sverige finns en så kallad barnombudsman, som också kallas för BO. BO är både en person och en myndighet. De jobbar för barns rättigheter utifrån det som står i barnkonventionen.

BO lämnar också förslag på hur lagar kan bli bättre för unga, och hur barns rättigheter i Sverige i kan stärkas. Du kan läsa mer om BO och om barnkonventionen på BO:s sajt. Där kan du också läsa mer om dina rättigheter.

Du kan ringa eller skriva till BO om du vill fråga något om barnkonventionen eller dina rättigheter. BO kan även ge dig råd om vem du kan kontakta om dina rättigheter inte respekteras.

Barnens rätt i samhället, Bris

Bris jobbar för att stärka barns rättigheter. Du kan chatta, mejla eller ringa Bris för att få råd och stöd när det gäller dina rättigheter. Du kan också kontakta Bris om du mår dåligt eller har varit med om något jobbigt. De som svarar är utbildade kuratorer.

De som jobbar på Bris kan även svara på frågor om vilka du kan kontakta för att få mer hjälp om sånt som handlar om hur du mår och om dina rättigheter. Du kan läsa mer om Bris och om barnkonventionen på Bris sajt.

Ta hjälp om du har varit med om något jobbigt

Har vuxna som bestämmer inte tagit hänsyn till de rättigheter du har enligt barnkonventionen? Kanske har det gjort att du mår dåligt. Då är det bra om du berättar det för någon. Du kan till exempel prata med en vuxen du litar på, eller kontakta en ungdomsmottagning eller elevhälsan.

Du kan också få stöd på chatt, telefon och mejl om du vill få stöd om våld och kränkningar men vill vara anonym. Kontakta Bris  eller något av de andra ställena i de här listorna.

Aktuella artiklar

Artikel

Film: Du bestämmer över din kropp

Det är din kropp. Ingen annan bestämmer över den. I filmen kan du se vilka rättigheter du har när det gäller din kropp.

Artikel

Vem kan man prata med?

Alla har det jobbigt och behöver stöd ibland. Ofta brukar det hjälpa att prata med någon. Du kan till exempel prata med någon du känner, någon som jobbar med unga eller med en stödverksamhet på nätet.

Våld & kränkningar

Innehåll om våld och kränkningar.

Att må dåligt

Här hittar du innehåll om att må dåligt.

Till toppen av sidan