Panik - lämna sidan!
Rättigheter och lagar

Om du inte är nöjd med vården

Du har rätt att bli mottagen på ett bra sätt när du söker vård, och du ska och få rätt typ av behandling. Det finns flera sätt att lämna synpunkter eller klaga om du inte är nöjd med vården. Du kan få hjälp att göra det om det känns svårt.

I den här filmen får du kortfattat veta hur du kan göra för att lämna synpunkter på vården.

Har du varit med om något som kändes jobbigt i vården, till exempel på en ungdomsmottagning, hos elevhälsan eller på en vårdcentral? Då är det viktigt att du berättar det för någon.

Här är några exempel på saker som inte är okej:

  • Personalen behandlar dig oschysst eller tar dig inte på allvar.
  • Du får fel behandling för dina besvär.
  • Det går inte att få kontakt med vården eller så hör inte vården av sig när de har lovat att göra det.
  • Du förstår inte vad personalen säger eller skriver om dig och din vård.
  • Vården berättar saker om dig för andra trots att de inte får det, alltså att de bryter mot sekretessen.

Så ska vården inte funka. Det finns flera sätt att klaga, lämna synpunkter eller ge förslag på hur vården kan bli bättre. Du kan läsa mer om det längre ner. Be en vuxen du litar på om hjälp om det känns jobbigt att göra det själv.

Du kan också kontakta en annan mottagning om du vill få hjälp med dina besvär någon annanstans.

Du kan kontakta vården direkt om du vill

Du kan kontakta det ställe där du fick vård eller sökte vård, och berätta vad som hände. Så här kan du göra:

  • Prata med personalen du hade kontakt med. Kanske beror det som hände på ett missförstånd som går att lösa.
  • Kontakta chefen för mottagningen om du inte är nöjd med eller förstår de svar och förklaringar du får. Du kan också kontakta chefen om du inte vill prata med personen det handlar om. 
  • Du kan lämna dina synpunkter muntligt eller skriftligt.
  • Be att få svaret på det sätt som funkar bäst för dig. Du kan be att få det skriftligt om du vill kunna läsa svaret i lugn och ro, eller muntligt om det är lättare för dig.
Person som pratar i telefon och säger "Det kändes inte så bra när jag var hos er". Illustration
Du ska få en förklaring till det som hände så fort som möjligt efter att du har berättat för vården om det. Svaret brukar komma inom fyra veckor, om det tar längre tid ska du få information om det.

Patientnämnden kan hjälpa dig att lämna synpunkter eller klaga

Känns det jobbigt att kontakta vården? Då kan du kontakta patientnämnden i den region du bor. De kan hjälpa dig att berätta för vården vad du har varit med om. De kan också hjälpa dig att få svar på dina synpunkter eller klagomål. Det kostar inget att kontakta patientnämnden.

Du kan också få råd av patientnämnden om du har blivit diskriminerad i vården. Till exempel för att du är ung, är transperson eller om du har en viss funktionsvariation, religion, sexuell läggning, kön eller hudfärg.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har en lista med alla patientnämnder i Sverige. Där kan du hitta din patientnämnd. 

Kontakta IVO om vården har gjort ett allvarligt fel

Du kan kontakta IVO om vården har gjort ett allvarligt fel. Till exempel om du har blivit svårt skadad för att du har fått fel behandling, eller om vården inte har följt sekretessen. IVO brukar inte utreda saker som hände för mer än två år sen.

Du måste ha kontaktat vården eller patientnämnden innan du kontaktar IVO. Vården ska få tid att svara på dina synpunkter först. 

Du kan också lämna ett tips till IVO om det finns fel eller brister i vården som du tycker att IVO ska få veta om. Då kan du vara anonym.

Du kan ha rätt till ersättning om du blir skadad i vården. Du kan läsa mer om det på 1177.se.

IVO:s Barn- och ungdomslinje

IVO har också en särskild barn- och ungdomslinje för dig som är under 21 år. Där kan du få veta vilka rättigheter du har, och berätta om saker som inte är okej inom vården eller socialtjänsten. Det kostar inget att ringa dit och du kan vara anonym.

Har du blivit utsatt för ett brott i vården?

Du kan göra en polisanmälan om du har blivit utsatt för våld, övergrepp eller något annat som kan vara brottsligt.

Mer på UMO

Artikel

Vem kan man prata med?

Alla har det jobbigt och behöver stöd ibland. Ofta brukar det hjälpa att prata med någon. Du kan till exempel prata med någon du känner, någon som jobbar med unga eller med en stödverksamhet på nätet.

Våld & kränkningar

Innehåll om våld och kränkningar.

Artikel

Barnkonventionen

Barnkonventionen handlar bland annat om att unga under 18 år ska få vara trygga och kunna påverka sina liv.

Frågor & svar

Vad innebär det att bli tvångsomhändertagen i psykiatrin?

Kan ni förklara vad som händer om jag blir tvångsomhändertagen inom psykiatrin? Vad är kraven för att man ska bli det?

Till toppen av sidan