Om du inte är nöjd med vården

Du har alltid rätt att bli bra bemött och få rätt behandling, när du söker vård. Det finns flera sätt att lämna synpunkter eller klaga om du inte är nöjd. Dina synpunkter är viktiga eftersom de kan hjälpa till att förbättra vården.

Du rätt att få bra vård och bli bemött med respekt av vårdpersonalen. Du har också rätt att få tydlig information om din hälsa och vård på ett sätt som du förstår. Du har även rätt att få vara med och bestämma över den vård du får.

Det är viktigt att du berättar om du till exempel har varit på en ungdomsmottagning eller vårdcentral och blivit illa bemött eller diskriminerad. Du har också rätt att klaga eller lämna synpunkter på din behandling, på den information du har fått eller om det har varit svårt att få kontakt med vården.

Du kan be en vuxen som du litar på om hjälp om det känns svårt att klaga på vården.

Kontakta mottagningen du har varit på

Du kan börja med att berätta vad som inte var bra för den vårdpersonal som du träffade, om du vill. Ibland kan det vara något missförstånd mellan er som går att reda ut.

Kontakta chefen för mottagningen om du inte vill prata med vårdpersonalen, eller om du inte är nöjd med svaret du får från dem.

Du kan lämna dina synpunkter muntligt eller skriftligt. Du kan be att få ett skriftligt svar som du kan läsa igenom i lugn och ro.

Mottagningen eller vårdenheten är skyldiga att ta emot och svara på dina synpunkter så snart som möjligt. Svaret ska vara skrivet på ett sånt sätt att du förstår vad som står. Det ska innehålla information om vad de ska göra för att det inte ska hända igen, om de bedömer att det som hände var fel.

Vill du hellre få hjälp att klaga eller hjälp att få svar?

Det finns så kallade patientnämnder i alla regioner. De avgör inte om någon har gjort rätt eller fel, men de kan hjälpa dig att lämna synpunkter eller klaga på vården. De kan också hjälpa dig om du inte får något svar från mottagningen eller vårdenheten. Det kostar inget att kontakta patientnämnden och du kan vara anonym.

I 1177 Vårdguidens text, Om du inte är nöjd med vården, kan du hitta den patientnämnd som finns närmast dig.

Har du blivit skadad i vården?

Du kan kontakta Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om vården har gjort något allvarligt fel. Till exempel om du har blivit svårt skadad för att du har fått fel behandling, eller för att sjukvården missade att du faktiskt var sjuk.

Innan du kontaktar IVO måste du ha kontaktat mottagningen eller enheten som har gjort fel, eller patientnämnden. Den ansvariga mottagningen eller enheten måste nämligen ha fått tid att svara på dina klagomål innan du kontaktar IVO. Oftast utreder inte IVO händelser som är mer än två år gamla.

Du kan ha rätt till ersättning om du blir skadad inom vården. Du kan läsa mer om det på 1177.

IVO:s Barn- och ungdomslinje

IVO ska se till att sjukvård, socialtjänst, familjehem, HVB-hem och särskilt ungdomshem fungerar bra. Du kan kontakta IVOs Barn- och ungdomslinje om du vill fråga om dina rättigheter. Du kan också kontakta dem om du vill berätta om sånt som inte är okej i vården, i socialtjänsten eller på ett boende. Du har rätt att vara anonym när du kontaktar Barn- och ungdomslinjen.

Här kan du läsa mer om IVOs Barn- och ungdomslinje.

Har du blivit diskriminerad?

Du kan skicka ett tips eller klagomål till Diskrimineringsombudsmannen, DO om du har blivit diskriminerad. Till exempel för att du är ung, är transperson eller om du har en viss funktionsvariation, religion, sexuell läggning, kön eller hudfärg.

DO är en myndighet som ska kontrollera att diskrimineringslagen följs.

Har du blivit utsatt för något brott?

Du kan göra en polisanmälan om du har blivit utsatt för övergrepp, eller något annat som kan vara brottsligt.

Vad tyckte du om den här texten?

Till toppen av sidan