Panik - lämna sidan!
Fråga

Kan test för könssjukdomar visa att jag tagit droger?

Fråga

Om jag går till en ungdomsmottagning för att testa mig för en könssjukdom genom urinprov eller blodprov, kan det testet visa att jag har tagit droger? Personalen har väl tystnadsplikt, eller har de rätt att kontakta föräldrar?

Svar

Nej, det går inte att se om du tagit droger när du testar dig för en könssjukdom. 

Det stämmer att personalen har tystnadsplikt. De kontaktar inte föräldrarna när du testar dig för könssjukdomar, det gäller oavsett vad provsvaret visar. På ungdomsmottagningar tas inte heller drogtester.

Däremot kontaktas föräldrarna eller vårdnadshavarna om du skulle lämna ett drogtest någon annan stans, är under 18 år och provet visar att du har använt droger.

När du lämnar prover har du också alltid rätt att veta vilka analyser som kommer att göras på provet, alltså vad provet gäller. Om det är ett drogtest har du rätt att få veta vilka droger du kommer att testas för.

Det görs undantag om du inte går att kontakta, för att du är påverkad eller medvetslös. Då tas prover direkt för att du ska få rätt vård. 

Med vänliga hälsningar
Johan Nilsson, sjuksköterska

Till toppen av sidan