Vård för asylsökande och papperslösa

Du som är asylsökande eller papperslös i Sverige, ska få viss sjukvård och tandvård när du behöver det.

Två personer sitter tillsammans och kollar på varandra. Illustration

Om du är under 18 år

Om du är under 18 år och är asylsökande eller papperslös, ska du få samma sjukvård och tandvård som alla andra unga. Vården kostar för det mesta inget om du är under 18 år.

Om du är över 18 år

Om du har fyllt 18 år och är asylsökande eller papperslös, ska du få vård som läkaren eller tandläkaren anser att du inte kan vänta med. Du ska alltid få mödrahälsovård, abort och rådgivning om skydd mot graviditet.

Var kan jag få vård?

Du kan gå till vilken vårdcentral som helst i Sverige. 

Viss vård kan du inte få på en vårdcentral. Läkaren på vårdcentralen kan förklara hur du kan göra, om du till exempel behöver träffa en ögonläkare, psykiatriker eller en annan specialist.

Du kan också gå till en ungdomsmottagning. Här finns nummer och adress till alla ungdomsmottagningar.  Du kan alltid ringa nummer 1177 för att få råd. Om du eller någon annan blir akut sjuk och behöver ambulans, ring 112

Vad kostar vården?

  • Ett besök hos läkare på en vårdcentral, och läkarvård som du får på remiss, kostar 50 kronor.
  • Behandling hos en tandläkare på folktandvården eller en tandläkare som har avtal med regionen kostar 50 kronor.
  • För medicin som du får på recept betalar du max 50 kronor.
  • Du betalar inget om du måste bli inlagd på sjukhus.
  • Vård för barn och vård vid graviditet och förlossning kostar inget.
  • Om du har en smittsam sjukdom och behöver särskild vård, betalar du heller inget.
  • Om du är under 18 år behöver du för det mesta inte betala för någon vård.
  • Ett besök på sjukhusens akutmottagning kan kosta olika i olika regioner.

Rätt till tolk

Du kan ha rätt att få hjälp av en tolk när du går till vården eller tandvården. Tolkhjälpen kostar inget.

Du eller någon som hjälper dig ska säga till före besöket att du behöver tolk. Tolken kan följa med till vården eller tolka på telefon. Läs mer om tolkhjälp på 1177 Vårdguiden. 

Sekretess

De som jobbar inom vården får inte berätta saker om dig för någon annan person eller myndighet, utan att fråga dig om lov först. Det kallas sekretess. Men det finns vissa undantag. Här kan du läsa mer om sekretess.

Hälsoundersökning

Alla asylsökande ska erbjudas en hälsoundersökning. Den kostar inget. Du får bland annat träffa en sjuksköterska som undersöker din hälsa.

Om du är papperslös ska de fråga om du vill göra en hälsoundersökning när du söker vård. Om de inte frågar, kan du säga att du vill göra en hälsoundersökning.

LMA-kort

Om du är asylsökande och söker sjukvård, ska du visa upp ett kort som Migrationsverket delar ut. Kortet heter LMA-kort. Du kan också visa upp ditt kvitto som visar att du har sökt asyl, om du inte har fått ett LMA-kort.

Var kan jag få mer information?

På FARR, Flyktinggruppernas Riksråd, finns information på flera språk om dina rättigheter när du söker asyl eller är papperlös. 

Du kan läsa mer om vård på 1177 Vårdguiden. Informationen finns på flera språk.

Till toppen av sidan