Fråga

Kan skolkuratorn berätta om ätstörningen för mina föräldrar?

Fråga

Om jag går till en skolkurator och berättar om att jag tror jag har en ätstörning, vad händer då? Bryter hen sin tystnadsplikt och berättar för mina föräldrar? 

Svar

Om du är myndig det vill säga har fyllt 18 år har du själv rätt att bestämma om dina föräldrar ska infomeras eller inte.

Är du yngre än 18 år finns det mer än bara ett svar på din fråga, eftersom det finns flera saker som påverkar. Jag ska berätta hur det kan vara då.

Om skolkuratorn efter ett eller flera samtal med dig anser att du behöver få mer hjälp än vad hen kan ge, så behöver kuratorn bryta sin tystnadsplikt och berätta det för dina föräldrar.

Till exempel om det skulle vara så att din ätstörning är så allvarlig att du behöver få kontakt med en läkare eller psykolog. Om det skulle bli så pratar alltid kuratorn med dig innan. Så att ni tillsammans kan komma fram till hur och när du eller hen ska berätta för dina föräldrar.

En skolkurator måste alltid bryta sin tystnadsplikt om hen misstänker att en elev som är under 18 år far mycket illa, och behöver få stöd och skydd från socialtjänsten. Det kallas anmälningsplikt.

Skolkuratorn behöver också ta hänsyn till att föräldrar eller andra vårdnadshavare har det yttersta ansvaret för dig och din hälsa. Det betyder att om du är under arton år behöver dina föräldrar få veta sånt som är viktigt för att de ska kunna ta sitt fulla ansvar som vårdnadshavare.

Innan en skolkurator bryter sin tystnadsplikt behöver hen också alltid göra en bedömning utifrån elevens ålder och mognad. Ju yngre eleven är desto mer behöver föräldern få veta.

Kan kuratorn berätta för mina föräldrar?

Fråga

Om jag går till en skolkurator och berättar om att jag tror jag har en ätstörning, vad händer då? Bryter hen sin tystnadsplikt och berättar för mina föräldrar? Det skulle kännas tryggt att veta att man kan gå dit utan att vara alltför nervös.

 

Hej!

 

Tack för din fråga. 

 

Om det skulle vara så att kuratorn efter ett eller flera samtal med dig anser att du behöver få mer hjälp än vad hen kan ge så behöver kuratorn bryta sin tystnadsplikt och berätta det för dina föräldrar. Till exempel om det skulle vara så att din ätstörning är så allvarlig att du behöver få kontakt med en läkare eller psykolog. Om det skulle bli så pratar alltid kuratorn med dig innan och ni kan tillsammans komma fram till hur och när du eller hen ska berätta för dina föräldrar. 

 

En skolkurator måste alltid bryta sin tystnadsplikt om hen misstänker att en elev som är under arton år far illa och behöver få stöd och skydd från socialtjänsten. Skolkuratorn behöver också ta hänsyn till att  Vårdnadshavare  har rätt och skyldighet att bestämma över barns  personliga angelägenheter. Det betyder att dina föräldrar, om du är under arton år, behöver få veta det som är viktigt för att de ska kunna ta sitt fulla  ansvar som vårdnadshavare. Innan en skolkurator bryter sin tystnadsplikt behöver hen också alltid göra en bedömning utifrån elevens ålder och mognad. Ju yngre eleven är desto mer behöver föräldern få veta.

Med vänliga hälsningar

Sara André, kurator

 

Till toppen av sidan