Panik - lämna sidan!
Frågor & svar

Kan skolkuratorn berätta om ätstörningen för mina föräldrar?

Fråga

Vad händer om jag berättar för skolkurator att jag kanske har en ätstörning? Kan hen bryta tystnadsplikten och berätta för mina föräldrar?

Svar

Är du yngre än 18 år beror det på situationen. Här är två exempel där skolkuratorn behöver bryta sin tystnadsplikt:

  • Om kuratorn anser att din ätstörning är så allvarlig att du behöver få kontakt med en läkare eller psykolog. I så fall ska kuratorn alltid berätta för dig innan hen kontaktar dina föräldrar. Då kan ni tillsammans komma fram till hur och när du eller hen ska berätta för dina föräldrar.

  • Om kuratorn misstänker att du far mycket illa, och behöver få stöd och skydd från socialtjänsten. Det kallas anmälningsplikt.

Föräldrar eller andra vårdnadshavare har ansvar för dig och din hälsa om du är under 18 år. För att kunna ta sitt ansvar behöver de därför veta sånt som är viktigt för din hälsa.

Innan en skolkurator bryter sin tystnadsplikt behöver hen också alltid göra en bedömning utifrån din ålder och mognad. Ju yngre du är desto mer behöver föräldern få veta.

Är du 18 år eller äldre har du själv rätt att bestämma om dina föräldrar ska informeras eller inte.

Med vänliga hälsningar
Sara André, kurator

Till toppen av sidan