Panik - lämna sidan!
Att ta hjälp

Rättigheter och lagar

Här hittar du innehåll om rättigheter och lagar.

Aktuella artiklar

 • Sekretess och tystnadsplikt

  Det är viktigt att du vågar berätta för personal i vården hur du mår och har det. Därför får personal inte berätta saker om dig för vem som helst.

 • Anmälningsplikt

  Du ska få hjälp om du inte har det bra eller om du mår dåligt. Därför ska vuxna som jobbar med unga anmäla till socialtjänsten om de tror att du behöver hjälp.

 • Vård för dig som är asylsökande eller papperslös

  Du som är asylsökande eller papperslös i Sverige, ska få viss sjukvård och tandvård när du behöver det.

 • Om du inte är nöjd med vården

  Det finns flera sätt att lämna synpunkter eller klaga om du inte är nöjd med vården.

 • Barnkonventionen

  Barnkonventionen handlar bland annat om att unga under 18 år ska få vara trygga och kunna påverka sina liv.

Till toppen av sidan