Panik - lämna sidan!
Fråga

Hur får jag skyddad identitet?

Fråga

Vad betyder skyddad identitet och hur gör jag för att få det?

Svar

Skyddad identitet kan behövas om du eller någon i din familj är utsatt för ett allvarligt hot. Du kan till exempel behöva skyddad identitet om du är hotad av någon i familjen eller släkten, av en partner, av ett kriminellt gäng eller av någon du vittnat mot i en rättegång. 

Skyddad identitet är egentligen ett samlingsnamn för tre olika typer av sekretesskydd:

 1. Sekretessmarkering
 2. Kvarskrivning
 3. Fingerade personuppgifter
 1. Sekretessmarkering
  Sekretessmarkering betyder att det är svårare för andra att hitta information om dig i. Vanligtvis är allas namn, personnummer och adresser offentliga, och något som alla kan få tillgång till, men inte om du har en sekretessmarkering.

  Du ansöker om sekretessmarkering hos Skatteverket. Vid en sån ansökan kan du behöva intyg från socialtjänsten, polisen eller en brottsofferjour.

  När dina personuppgifter är sekretessmarkerade ska Skatteverket och andra myndigheter alltid pröva om dina uppgifter kan lämnas ut till någon eller inte, utan att du riskerar att råka illa ut.

 2. Kvarskrivning
  Kvarskrivning betyder att den gamla adressen står kvar i folkbokföringsregistret trots att du har flyttat till annan, hemlig adress. Du ansöker om kvarskrivning hos Skatteverket. Detta är ett starkare skydd än en sekretessmarkering eftersom din nya adress aldrig skrivs in i folkbokföringen, och lämnas aldrig ut till andra myndigheter.

 3. Fingerade personuppgifter
  Du kan få fingerade personuppgifter om du är särskilt allvarligt utsatt och hotas så att ditt till liv, hälsa eller frihet är i fara. Det innebär att du till exempel får ett nytt namn och ett nytt personnummer. Du ansöker om det hos Rikspolisstyrelsen.

  Det här skyddet används bara i undantagsfall eftersom det kan innebära en stor förändring i ditt liv. Det används bara efter att man testat andra typer av åtgärder först. När du är utsatt för så allvarliga hot eller brott brukar det oftast också betyda att du måste flytta till en ny, hemlig ort.

Kontakta alltid polisen om du är utsatt för brott, hot eller känner dig rädd av någon anledning. Kontakta en ungdomsmottagning om du inte vill ta kontakt med polisen själv, så kan de hjälpa dig med det.

Med vänliga hälsningar
Sara André, kurator

Till toppen av sidan