Panik - lämna sidan!
Fråga

Vad händer om man kontaktar socialtjänsten?

Fråga

Jag undrar vad som händer när jag tar kontakt med socialtjänsten? Måste jag vara hemma om de ska göra en utredning?

Svar

Du kan kontakta socialtjänsten för att göra en ansökan om stöd och hjälp, till exempel ekonomisk hjälp. Du kan också kontakta dem för att anmäla att du själv eller någon annan far illa.

Personalen på soc är skyldiga att starta en utredning om du ber dem att hjälpa dig. En sån utredning visar om hjälp behövs och i så fall vilken sorts hjälp.

Personalen ska också avgöra om ett barn behöver skyddas akut.

När socialtjänsten gör en utredning pratar de med den eller de som anmälan gäller. Det är för att se om de kan hjälpa till och på vilket sätt. Oftast pratar de också med andra runt omkring den som anmälan gäller, till exempel familjen om det handlar om ett barn.

Har du till exempel utsatts för hot eller sexuella övergrepp från din familj ser socialtjänsten till att du är i säkerhet innan de tar kontakt med familjen. 

För att kontakta socialtjänsten ringer du till växeln i kommunen du bor i och ber att få bli kopplad till socialtjänsten.

Du kan ta hjälp av en vuxen du litar på om du tycker det känns jobbigt att själv kontakta socialtjänsten, till exempel någon inom elevhälsan eller någon på en ungdomsmottagning. De är vana att hjälpa unga med såna saker.

Med vänliga hälsningar
Sara André, kurator

Till toppen av sidan