Panik - lämna sidan!
Fråga

Hur får jag en fosterfamilj?

Fråga

Hur gör jag om jag vill ha en fosterfamilj?

Svar

Du kan få hjälp att få någon annanstans att bo om du har det väldigt jobbigt hemma. Det allra vanligaste är att du då får bo i ett familjehem, som ibland kallas fosterhem eller fosterfamilj.

Du ska vända dig till socialtjänsten om du av någon anledning inte kan bo hemma. De måste göra en så kallad utredning när de får reda på att du inte har det bra.

När socialtjänsten gör en utredning pratar med dig och din familj för att se om och hur de kan hjälpa till. Om du till exempel är hotad av din familj eller har utsatts för övergrepp ser de först och främst till att du hamnar i säkerhet, innan de kontaktar familjen.

Socialtjänsten arbetar först och främst med att barn ska kunna bo tillsammans med sina föräldrar. Då ger socialtjänsten föräldrarna stöd så att de ska kunna ta hand om sina barn på ett sätt som gör att de känner sig trygga och mår bra hemma. De hjälper till att hitta ett annat boende om du tillsammans med socialtjänsten kommer fram till att det inte går att bo hemma, för att det inte blir tryggt och bra för dig.

För att ta kontakt med socialtjänsten ringer du till din kommuns växel och ber dem koppla dig till socialtjänsten. Sedan får du förklara ditt problem och vad du vill ha hjälp med.

Den du pratar med får då en uppfattning om situationen. Utifrån det kan hen boka en tid så att du får träffa en socialsekreterare som jobbar med ungdomar.

Du kan också kontakta en ungdomsmottagning eller prata med någon inom elevhälsan om du vill ha hjälp att kontakta socialtjänsten.

Om du behöver få komma hemifrån akut kan socialtjänsten hjälpa dig så att du får bo i en jourfamilj medan de utreder om familjehem är ett bra alternativ. Socialtjänsten kan också hjälpa dig med en kontaktfamilj om det skulle vara så att du behöver komma hemifrån någon gång ibland och få stöd av andra vuxna.

Med vänliga hälsningar
Sara André, kurator

Till toppen av sidan