Panik - lämna sidan!
Fråga

Vad krävs för att få socialbidrag?

Fråga

Jag undrar vad som krävs för att få socialbidrag? Jag är nämligen studerande, 19 år och gravid. Jag vill inte bo hemma eftersom jag har dålig kontakt med min mamma och skulle behöva en egen bostad till mig och barnet. Vart ska jag vända mig då? Och vad är kraven?

Svar

Kontakta socialtjänsten i den kommun där du bor. Det är de som avgör om du har rätt till socialbidrag eller ekonomiskt bistånd, som det numera heter.

Ring din kommun och be att få bli kopplad till socialtjänsten. Alla kommuner har sina telefonnummer på sina sajter. Det finns länkar till alla kommuner hos Sveriges kommuner och regioner.

Ekonomiskt bistånd är tänkt att funka som hjälp för den som har tillfälliga ekonomiska problem. När socialtjänsten ska se om en person har rätt till bistånd tittar de på personens ekonomiska situation, och möjlighet att själv kunna klara sin ekonomi. 

Du har till exempel oftast inte rätt till ekonomiskt bistånd om du har pengar på banken.

När det gäller bistånd för att bo själv behöver du ha starka skäl att flytta för att få hjälp. Att du har en dålig kontakt med din mamma och att du är gravid skulle till exempel kunna ses som starka skäl.

Jag tycker att du ska ringa till socialtjänsten och förklara din situation. Då kommer de att göra en individuell bedömning och berätta vilka möjligheter som finns just för dig.

Du kan ringa till socialtjänstens växelnummer och be att få prata med någon som har hand om ekonomiskt bistånd. Då kommer du att få prata med rätt person som kan svara på dina frågor.

Med vänliga hälsningar
Sara André, kurator

 

Till toppen av sidan