Panik - lämna sidan!
När det tar slut

Att skilja sig

Du har alltid rätt att skilja dig om du vill. Det kan ta lite längre tid för skilsmässan att börja gälla, om den du är gift med inte vill skiljas. Ni kan få hjälp om ni till exempel har svårt att komma överens om hur ni ska dela upp ert hem när ni skiljer er.

Två personer som ser allvarliga ut sitter och pratar.
Det kan vara jobbigt att skilja sig, men ibland är det den bästa lösningen. Det brukar kännas lättare om man kan hålla sams fast man skiljer sig. Be andra personer om stöd om ni är ovänner eller inte kan komma överens.

Hur gör jag för att skilja mig?

Du ansöker om skilsmässa hos en tingsrätt. Tingsrätten är en domstol.

När börjar skilsmässan gälla?

Vill ni båda skiljas och ingen av er har barn under 16 år som ni bor med? Då börjar skilsmässan gälla direkt.

Vill bara en av er skiljas? Eller har någon av er barn under 16 år som ni bor med? Då behöver ni vänta ett halvår innan skilsmässan kan börja gälla. Det är för att ni ska bli riktigt säkra på att ni vill skiljas och för att ni ska hitta lösningar som är bra för eventuella barn. Så här funkar det då:

  • Ni behöver inte bo tillsammans medan ni funderar.
  • Efter sex till tolv månader måste ni meddela tingsrätten en gång till att ni fortfarande vill skiljas.
  • Ni behöver skicka in en ny ansökan om det har gått mer än ett år från den första ansökan.

Kan jag skilja mig om jag har gift mig utomlands?

Du kan skilja dig i Sverige om du har bott här i minst ett år. Det gäller även om du är medborgare i ett annat land och har gift dig där.

Det är inte säkert att skilsmässan gäller i det andra landet, även om den oftast gör det i länder inom Europa. Kolla vad som gäller för dig. Du kan behöva ansöka om skilsmässa i det andra landet också för att den ska gälla även där.

Vad händer när man skiljer sig?

Vad som ska hända när man skiljer sig beror till exempel på om man har skrivit något avtal i förväg och om man är överens om hur man ska göra.

Här är några exempel på hur det kan funka:

  • Huvudregeln är att ni ska dela lika på värdet av allt någon av er äger. Det står i lagen och kallas bodelning. Vem som får vad bestämmer ni i ett så kallat bodelningsavtal som båda ska skriva under.
  • Efter skilsmässan kan ni komma överens om att dela på annat sätt än hälften var av allt.  Skriv i så fall det i bodelningsavtalet.
  • Om ni har skrivit ett så kallat äktenskapsförord delar ni upp era saker enligt det avtalet. Läs mer om äktenskapsförord här: Att vara gift.
  • Äger ni en bostad ihop? Då ska ni sälja den och dela på vad bostaden är värd. Om någon av er ska bo kvar behöver ni komma överens om det. Den som flyttar ska då få betalt för sin del av bostaden.
  • Hyr ni en bostad ihop? Då ska ni försöka komma överens om vem av er som mest behöver bo kvar, och som ska stå på hyreskontraktet.
  • Efter att ni har skilt er får var och en av er oftast klara sin ekonomi själv. Men ibland kan den av er som har mer pengar behöva hjälpa den andra ekonomiskt en tid. Det kallas underhåll.
  • Har ni barn ihop? Då ska ni fortsätta att ha gemensamt ansvar för alla kostnader som har med ert eller era barn att göra. Var och en av er bidrar efter sin förmåga. Om en av er har bättre ekonomi än den andra, ska hen betala mer för barnet eller barnen. 

Vad gör vi om vi inte kommer överens?

Ring till kommunen där ni bor. De kan hjälpa till att hitta lösningar, till exempel om ni har svårt att komma överens om bodelningen eller vårdnaden om gemensamma barn.

Alla kommuner har sina telefonnummer på sina sajter. Du hittar länkar till alla kommuner här: Kommuner, lista Sveriges kommuner och regioner.

Kommer ni ändå inte överens? Då ska ni be tingsrätten att utse en så kallad bodelningsförrättare som bestämmer hur ni ska göra. Ni får betala för bodelningsförrättarens arbete.

Det kan vara svårt och jobbigt att skilja sig

Det kan vara sorgligt och kännas svårt när det tar slut. Att skilja sig brukar vara jobbigt även om man vet att det är den bästa lösningen.

Du behöver hantera många olika saker och känslor när du skiljer dig. Så be gärna personer du litar på att stötta dig.

Du kan också få stöd på till exempel en ungdomsmottagning om du behöver få prata med någon. Du hittar flera ställen som kan stötta dig här: Att ta hjälp.

Till toppen av sidan