Panik - lämna sidan!
Att vara ihop

Att vara gift

Du kan vilja gifta dig av flera anledningar. Du och den du gifter dig med måste båda vilja gifta er och ha fyllt 18 år.

Två personer som hjälps åt med disken
Det kan vara både härligt, mysigt och praktiskt att gifta sig. Men det är ändå bra att ta reda på vad som gäller innan du gifter dig.

När kan jag gifta mig?

Det finns en lag som heter äktenskapsbalken. I den står vad som gäller för att få gifta sig:

 • Du måste ha fyllt 18 år.
 • Du och den du gifter dig med måste båda vilja gifta er med varandra.
 • Du får inte gifta dig om du redan är gift. I så fall måste du skilja dig först.
 • Du får inte gifta dig med din förälder, morförälder eller farförälder eller ditt helsyskon. Ibland kan halvsyskon få gifta sig, men då behövs ett särskilt tillstånd.

Gift utomlands?

Ibland är ett äktenskap inte giltigt i Sverige om man har gift sig utomlands. Det gäller till exempel inte om någon av er var under 18 år när ni gifte er, eller är gift med flera personer samtidigt.

Kan jag bli tvingad att gifta mig?

Ingen annan får bestämma att du ska gifta dig. Det är brottsligt att tvinga någon att göra det. Det finns flera saker du kan göra om du är rädd för att bli tvingad att gifta dig.

Vad är vigsel och vad är bröllop?

Stunden när du gifter dig kallas för vigselceremoni eller bara vigsel. Den kan vara borgerlig eller religiös. En borgerlig vigsel är inte kopplad till någon religion.

För att din vigsel ska gälla enligt lagen behöver du och den du gifter dig båda svara ja när en så kallad vigselförrättare frågar om ni vill gifta er med varandra.

Vigselförrättaren kan till exempel vara en präst, imam, rabbi eller en person som har blivit utsedd till vigselförrättare av länsstyrelsen. Ni behöver också be två personer att vara med som vittnen under vigseln.

Bröllop är festen som många har direkt efter vigseln.

Vad innebär det att vara gift?

Här är några exempel på vad som gäller:        

 • Ni ska ta hand om ert hem tillsammans och hjälpas åt med hushållets kostnader så gott var och en kan.
 • Ni ska leva på samma standard. Det kan betyda att en av er får betala mer än den andra för att ni ska ha det lika bra.
 • De saker ni köper tillsammans äger ni tillsammans, om båda bidrar ekonomiskt på något sätt. I övrigt har ni rätt till era egna saker och ingen av er kan sälja den andras saker utan att fråga om lov.
 • Ni är inte skyldiga att betala varandras skulder. Men om ni har tagit lån tillsammans kan du behöva betala hela lånet om den du är gift med inte kan betala. I så fall blir den du är gift med skyldig dig så mycket som du betalt för hen.
 • Om ni får barn räknas ni båda automatiskt som barnets föräldrar. Ni ska tillsammans ta hand om gemensamma barn.
 • Var och en av er bestämmer alltid över sin egen kropp, till exempel om ni ska ha sex eller inte. Det förändras inte för att ni gifter er.
 • Om ni skiljer er är huvudregeln att ni ska dela lika på värdet av allt som någon av er äger.

Ärver vi varandra om någon av oss dör?

Så här funkar det:

 • Du ärver pengar och saker från den du är gift med om hen dör, om hen inte har skrivit annorlunda i ett testamente.
 • Har personen du var gift med barn tillsammans med någon annan än dig? Då kommer barnet eller barnen att få hela eller delar av arvet.
 • Barn som ni har tillsammans ärver er först när ni båda har dött.
Till toppen av sidan