Panik - lämna sidan!
Att vara ihop

Att vara gift

Du kan gifta dig av flera olika anledningar. För att få gifta dig behöver du och den du gifter dig med ha fyllt 18 år. Det är du själv som bestämmer om du ska gifta dig och med vem.

Två personer står i köket och diskar och har trevligt. Illustration

Många gifter sig för att visa sin kärlek för varandra. Andra gifter sig till exempel för att de vill skapa en ekonomisk trygghet för varandra, eller för att de har barn ihop.

När får jag gifta mig?

Det finns en lag som heter äktenskapsbalken, och i den står det vad som gäller när du vill gifta dig:

  • Du måste ha fyllt 18 år.
  • Du bestämmer själv om du ska gifta dig och vem du ska gifta dig med.
  • Du får inte gifta dig om du redan är gift. Då måste du skilja dig först.
  • Du får inte gifta dig med din förälder, morförälder eller farförälder eller ditt helsyskon. Ibland kan halvsyskon få gifta sig, men då behövs ett särskilt tillstånd.

Åldersgränsen för att få gifta sig kan vara olika i olika länder. Svenska myndigheter brukar inte godkänna ett utländskt äktenskap som inte hade varit lagligt i Sverige. Det betyder att du kan vara gift i ett annat land, men att ditt äktenskap kan vara ogiltigt i Sverige.

Ingen annan får bestämma att du ska gifta dig

Ibland kan någon annan vilja bestämma att du ska gifta dig. Det är brottsligt att tvinga någon att gifta sig mot sin vilja. Det finns flera saker du kan göra om du känner oro och rädsla för att det ska hända.

Vigsel och bröllop

Stunden när du gifter dig kallas för vigselceremoni eller bara vigsel. Den kan vara borgerlig eller religiös. En borgerlig vigsel är inte kopplad till någon religion. För att din vigsel ska gälla enligt lagen behöver den göras av en så kallad vigselförrättare. Det kan vara till exempel en präst, imam, rabbi eller en person som har blivit utsedd till vigselförrättare av länsstyrelsen. Ni behöver även ha minst två vittnen.

Bröllop är festen som många har direkt efter vigseln.

Vad innebär det att vara gift?

Om du är gift gäller vissa regler som står i lagen:

  • Du ska visa trohet och hänsyn till personen du är gift med.
  • Ni ska ta hand om ert hem tillsammans och hjälpas åt med hushållets kostnader så gott var och en kan.
  • Ni ska leva på samma standard. Det kan betyda att en av er får betala mer än den andra.
  • De saker ni köper tillsammans äger ni tillsammans, om båda bidrar ekonomiskt på ett eller annat sätt. I övrigt har ni rätt till era egna saker och ingen av er kan sälja den andras saker utan att fråga om lov.
  • Om någon av er har skulder är den andra inte skyldig att betala dem.
  • Ni räknas båda automatiskt som barnets föräldrar, om ni får barn. Ni ska ta hand om barnet eller barnen tillsammans.

Du har alltid rätt att bestämma över din kropp och din sexualitet, oavsett om du är gift eller inte.

Att skilja sig

Du kan skilja dig om du inte vill vara gift längre. Då skickar du in en ansökan till tingsrätten. Skilsmässan går igenom direkt om ni båda vill och ni inte har några barn tillsammans.

Ni behöver vänta i ett halvår innan skilsmässan gäller, om bara en av er vill skiljas eller om ni har barn tillsammans. Det är för att ni ska vara riktigt säkra på att ni verkligen vill skiljas. Ni behöver inte bo tillsammans medan ni funderar. Skilsmässan går igenom efter ett halvår om någon av er meddelar tingsrätten att en av er eller båda fortfarande vill skiljas. Ni måste skicka in en ny ansökan om det hinner gå mer än ett år innan ni bestämmer er.

Du kan skilja dig i Sverige fast du har gift dig i ett annat land

Om du är medborgare i ett annat land och har gift dig där, kan du skilja dig i Sverige om du har bott här i minst ett år. Då gäller skilsmässan i Sverige, men inte alltid i det andra landet. Du kan behöva ansöka om skilsmässa i det andra landet också, för att skilsmässan ska gälla även där.

Vad gäller efter skilsmässan?

Du och den du är gift med ska dela lika på allt ni äger om ni skiljer er. Det står i lagen och kallas bodelning. Men det gäller inte om ni har skrivit ett så kallat äktenskapsförord. Det är ett avtal mellan två gifta personer, där det står att den ena fortsätter att själv äga något som tillhör hen.

Ni har oftast inget ansvar för att försörja varandra om ni har skilt er. Men den av er som har mer pengar kan ibland vara skyldig att hjälpa den andra ekonomiskt en tid efter skilsmässan. Det kallas underhåll. Så kan det bli om äktenskapet har gjort att en av er har svårt att försörja sig efter skilsmässan.

Ni som har barn ihop måste fortsätta att dela på kostnader som har med barnet eller barnen att göra. Många som skiljer sig fortsätter att ha gemensam vårdnad om sina barn.

Vad händer om någon av oss dör?

Du är den som ärver pengar och saker om den du är gift med skulle dö. Du har inte rätt till något arv om den du har varit gift med har egna barn eller om hen har skrivit ett testamente till någon annan. Barn som ni har tillsammans ärver er först när båda föräldrarna har dött.

Mer på UMO

UMO-poddenReportage: "Vi blev osams om disken"

13. "Sen vi blev sambor har vi märkt att vi är jätteolika. Du är strukturerad och jag är bättre på att klara av stök. Det har vi diskuterat mycket sen vi flyttade ihop."

Kön och könsidentitet

Här hittar du innehåll om kön och könsidentitet.

Till toppen av sidan