Att vara gift

Du kan gifta dig av flera olika anledningar. För att få gifta dig behöver du och den du gifter dig med ha fyllt 18 år.

Två personer står i köket och diskar och har trevligt. Illustration

Många gifter sig för att visa sin kärlek för varandra och för andra. Andra gifter sig för att det finns en ekonomisk eller juridisk anledning. Det är du själv som ska bestämma om och med vem du ska gifta dig. 

När får jag gifta mig?

I den så kallade äktenskapsbalken står vad som gäller när du vill gifta dig:

  • Du måste ha fyllt 18 år.
  • Du bestämmer själv om du ska gifta dig och med vem.
  • Om du redan är gift behöver du skilja dig innan du kan gifta dig igen.
  • Du får inte gifta dig med din förälder, mor- eller farförälder eller ditt helsyskon. Ibland kan halvsyskon få gifta sig, men då behövs ett särskilt tillstånd.

Andra länder kan ha andra åldersgränser. Men svenska myndigheter brukar inte godkänna ett utländskt äktenskap som inte hade varit lagligt i Sverige. Det kan betyda att ditt äktenskap kan vara ogiltigt i Sverige samtidigt som du är gift i ett annat land.  

Ibland kan någon annan vilja bestämma att du ska gifta dig. Om du känner oro och rädsla för att tvingas gifta dig mot din vilja finns det flera saker du kan göra.

Vigselceremonin

Stunden när du gifter dig kallas för vigselceremoni eller bara vigsel. Den kan vara borgerlig eller religiös. En borgerlig vigsel är inte kopplad till någon religion. För att din vigsel ska gälla juridiskt behöver den göras av en vigselförrättare som kan vara till exempel en präst, imam, rabbi eller en person som blivit utsedd till vigselförrättare av länsstyrelsen. Ni behöver även ha minst två bröllopsvittnen. 

Festen som många har direkt efter vigseln kallas bröllop. 

Vad innebär det att vara gift?

Om du är gift gäller vissa regler som står i lagen:

  • Du ska visa trohet och hänsyn till den person du är gift med.
  • Ni ska ta hand om ert hem tillsammans och så gott ni kan dela på sånt som kostar pengar. Men ni har rätt till era egna saker och ingen av er kan sälja den andras saker utan att fråga om lov. När ni köper något tillsammans äger ni det tillsammans. Om någon av er har skulder är inte den andra skyldig att betala dem.
  • Om ni får barn räknas ni båda automatiskt som barnets föräldrar och ni ska ta hand om dem tillsammans. 

Du har alltid rätt att bestämma över din kropp och din sexualitet, oavsett om du är gift eller inte. 

Att skilja sig

Du kan skilja dig om du inte vill vara gift längre. Då skickar du in en ansökan till tingsrätten. Skilsmässan går igenom direkt om ni båda vill skilja er och inte har några barn tillsammans.

Ni behöver tänka på saken i ett halvår innan skilsmässan går igenom om ni har barn, eller om det bara är en av er som vill skiljas. Det är för att ni ska vara riktigt säkra på att ni verkligen vill skiljas. Ni behöver inte bo tillsammans medan ni funderar. Efter ett halvår går skilsmässan igenom om någon av er meddelar tingsrätten att en av er fortfarande vill skiljas. Hinner det gå mer än ett år innan ni bestämmer er måste ni skicka in en helt ny ansökan och börja om från början.

Om du är medborgare i ett annat land och gift dig där, kan du skilja dig i Sverige om du bott här i minst ett år. Då gäller skilsmässan i Sverige, men inte alltid i det land där du är medborgare. För att skilsmässan ska gälla även i det andra landet måste du ibland ansöka om skilsmässa där också.

Vad gäller efter skilsmässan?

Lagen säger att du och den du är gift med ska dela lika på allt ni äger om ni skiljer er, om ni inte har skrivit ett så kallat äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan två gifta personer, där det står att något som tillhör en av dem ska vara den personens enskilda egendom.

Ni har oftast inget ansvar för att försörja varandra om ni har skilt er. Men den av er som har mer pengar kan ibland vara skyldig att hjälpa den andra ekonomiskt en tid efter skilsmässan med ett så kallat underhåll. Så kan det bli om äktenskapet har gjort att du eller den du varit gift med har svårt att försörja sig efter skilsmässan.

Har ni barn ihop måste ni fortfarande dela på kostnader som har med barnet att göra. Många som skiljer sig fortsätter att ha gemensam vårdnad om sina barn.

Till toppen av sidan