Att vara sambo

Om du bestämmer dig för att flytta ihop med den du är tillsammans med blir ni sambo enligt lagen. För sambor är det sambolagen som bestämmer vad som gäller.

När kan jag bli sambo?

Du blir sambo om du flyttar ihop med den du är ihop med. Bor du med till exempel en kompis räknas ni inte som sambor. I sambolagen står vad som gäller om du vill bli sambo med någon:

  • Du måste ha fyllt 18 år för att själv kunna välja att flytta hemifrån och bli sambo.
  • Du räknas inte som sambo i sambolagen om du är gift med någon annan.

Du behöver få tillåtelse av en förälder eller vårdnadshavare om du vill bli sambo innan du fyllt 18 år. De har ansvar för dig fram tills du fyller 18 år även om du flyttar hemifrån. Du kan kontakta socialtjänsten för att få tips och stöd.

När du har fyllt 18 år kan du själv bestämma om du vill bli sambo med någon. Du har alltid rätt att bestämma över din kropp och din sexualitet, oavsett om du är sambo eller inte.

Vad betyder det att vara sambo?

Det är det som står i sambolagen som gäller om du är sambo. Bland annat står det att ni ska ta hand om ert hem tillsammans och komma överens om sånt som kostar pengar om det hör ihop med det gemensamma hemmet. Men ni har rätt till era egna saker och ingen av er kan sälja den andras saker utan att fråga. Har ni skulder ihop är de också era egna.

Vad händer om vi gör slut?

Ni kan behöva dela upp de saker som hör till bostaden om ni gör slut och flyttar isär. Det kan vara till exempel möbler och annan inredning. Det kallas för bodelning. Enligt sambolagen gäller det här:

  • Ni försöka komma överens om vem av er som mest behöver bo kvar och som ska ta över kontraktet óm ni hyr en lägenhet ihop.
  • Ni ska dela på vad bostaden är värd om ni äger den. Det gäller även om det är en av er som köpt bostaden om den skaffades för att användas som ert gemensamma hem. Om någon av er ska bo kvar måste ni komma överens om det. Då ska den som flyttar få ersättning för värdet av sin del av bostaden.
  • Ni ska dela på värdet av sånt som någon av er skaffat till hemmet, till exempel möbler, porslin eller dator, oavsett vem som ägt sakerna.
  • Om någon av er bodde ensam i bostaden innan ni flyttade ihop eller redan då hade grejer som ni sen använt tillsammans, behåller den personen sin bostad och sina saker.

Ni kan kontakta tingsrätten om ni inte kan komma överens om hur ni ska dela upp era gemensamma saker eller bostaden. Då kan de hjälpa till med bodelningen. Det måste göras inom sex månader från när ni flyttade isär.

Undantag från reglerna i sambolagen

Ni kan skriva ett så kallat samboavtal om ni vill att vissa saker eller själva bostaden inte ska delas lika mellan er om ni flyttar isär. Genom ett sånt avtal kan ni bestämma att vissa saker inte ska ingå i bodelningen eller till och med att ni inte ska ha någon bodelning. Avtalet ska vara skriftligt och båda två måste skriva under för att det ska gälla.

Vad händer om någon av oss dör?

Den som är kvar ärver inte någonting om den andra skulle dö. Ni behöver skriva ett testamente om ni vill kunna ärva varandra. Testamentet ska vara undertecknat av två vittnen. Om ni har barn ihop ärver de alltid minst hälften, även om ni har ett testamente. 

Till toppen av sidan