Panik - lämna sidan!

Skolpsykolog

Kristina Taylor berättar om sitt jobb som skolpsykolog.

Vad kan man få hjälp med av dig?

– Jag kan hjälpa till att ta reda på hur du bäst lär dig olika saker och hur du lättast tar till dig kunskap. Det kallas för att göra en psykologisk utredning. Sånt kan till exempel vara bra att göra om du har svårt att hänga med i skolan.

– Det går också bra att träffa mig för samtal. Då pratar vi om det som inte känns bra eller som inte funkar som du vill. Ofta handlar det om skolarbetet men det kan också handla om andra saker. Till exempel hur du har det hemma eller med kompisar.

– Jag hjälper också lärare och andra vuxna på skolan med hur de bäst kan stötta sina elever i skolarbetet. Jag träffar även föräldrar eller andra vårdnadshavare och ger råd och tips om hur de kan hjälpa sitt barn hemma och i skolan på ett bra sätt.

Hur gör de som vill få kontakt med dig?

– I grundskolan är det ofta en lärare eller skolsköterska som hjälper eleverna att få kontakt med mig. I gymnasiet är det fler elever som själva tar kontakt.

– Du som har fyllt 18 år har alltid rätt att träffa mig utan att någon annan vet om det. Om du inte har fyllt 18 år har jag alltid kontakt med dina föräldrar eller andra vårdnadshavare innan vi ses. De har rätt att bestämma om du och jag ska träffas eller inte. När vi väl har börjat träffas har föräldrarna eller vårdnadshavarna däremot inte rätt att känna till vad som sägs under våra samtal.

– Jag kan jag hjälpa dig att få kontakt med skolkuratorn om jag inte själv har möjlighet att träffa dig så mycket som behövs. Jag kan också hjälpa till att ta kontakt med bup eller en psykiatrisk mottagning för vuxna.

Har man rätt att träffa dig på lektionstid eller måste det vara på en annan tid?

– Det brukar alltid gå att lösa. Om du behöver träffa mig på lektionstid får du göra det.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Det roligaste med mitt jobb är att få möta så många olika personer. Alla lever och tänker olika och det är lärorikt att få ta del av. Eftersom alla går i skolan under många år av sitt liv så blir det stor spridning på det som jag hjälper till med. Det innebär att jag måste tänka på olika sätt och komma på olika lösningar beroende på vem det gäller. Det tycker jag också är väldigt roligt och utmanande.

Vad tycker du att elever bör känna till om elevhälsan?

– Att alla vi som jobbar inom elevhälsan finns där för deras skull. Eleverna har rätt att få hjälp med sånt de behöver. Du har också rätt att få hjälp tidigt. Du måste inte vänta tills du har kommit efter i skolan eller tills du mår dåligt.

– Att det står i lagen att alla elever i skolan har rätt till elevhälsa och att det är rektorns ansvar att se till att det finns sån personal. Det är också något som är bra att känna till.

Vad tyckte du om den här texten?

Mer på UMO

Till toppen av sidan